Advocaten in Noordoost-Syrië wenden zich tot de VN voor een ontmoeting met Öcalan

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië 

Advocaten van het “Initiatief ter verdediging van Abdullah Öcalan” en het”Vrijheid voor Abdullah Öcalan Initiatief” in Syrië hebben opnieuw een stap genomen als onderdeel van hun pogingen om de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan te ontmoeten, die al meer dan twee jaar in incommunicado-detentie wordt vastgehouden.

De meest recente actie van de advocaten kwam na berichten dat Öcalan dreigbrieven had ontvangen van de Turkse staat en de administratie van de gevangenis op het eiland Imrali, waar hij sinds zijn uitlevering aan Turkije verblijft als gevolg van een internationale samenzwering die begon in 1999.

Advocaten van de twee initiatieven maakten persverklaringen in Qamishlo en Kobanê waarin ze het martelsysteem in Imrali en de verscherpte isolatie die aan Öcalan is opgelegd, veroordeelden.

De persverklaring in Qamishlo vond plaats voor het kantoor van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen.

In de verklaring werd opgemerkt dat het martelsysteem dat sinds 1999 in Imrali is ingevoerd alle wettelijke rechten schendt. Er werd gezegd: “De isolatie is de afgelopen jaren verscherpt en Öcalan is respectievelijk sinds 2021 en 2019 het recht ontzegd om zijn familie en advocaten te ontmoeten. Bovendien wordt er geen informatie verstrekt over zijn gezondheid. De Turkse staat schendt haar eigen wetten en internationaal recht door isolatie als vorm van psychologisch geweld toe te passen.”

Het initiatief wees erop dat de dreigbrieven en disciplinaire straffen die aan Öcalan zijn opgelegd, bewijzen dat zijn leven in gevaar is en dat de Turkse staat vernietiging oplegt. “In het honderdste jaar van het Verdrag van Lausanne richt het zich op de Koerdische zaak in de persoon van Öcalan.”

Met kritiek op het zwijgen van het CPT (Comité ter voorkoming van foltering) en internationale instellingen ten aanzien van de isolatie van Öcalan, veroordeelde het initiatief krachtig de onmenselijke en onwettige praktijken van de Turkse staat.

Het initiatief gaf uiting aan hun zorgen over de situatie van Öcalan en herhaalde hun eis om hem te ontmoeten. Ze beloofden door te gaan met hun strijd voor zijn vrijheid en riepen de internationale gemeenschap op om druk uit te oefenen op de Turkse staat om de isolatie van de Koerdische PKK-leider te stoppen.

Na de persverklaring dienden advocaten bij het kantoor van de VN een dossier in met hun verzoek om naar Imrali te gaan en informatie te verstrekken over de omstandigheden van de Koerdische PKK-leider.

De twee initiatieven deden dezelfde verklaring aan de pers op het Martelaar Egid Plein in Kobanê en uitten hun zorgen en eisen.