Advocaten Öcalan: CPT moet een einde maken aan martelingen op Imrali

  • Turkije

Advocaten van het Asrin Advocatenkantoor, die PKK-leider Abdullah Öcalan en de drie andere gevangenen op Imrali vertegenwoordigen, hebben een verklaring afgelegd over het bezoek van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering (CPT) aan Turkije tussen 20-29 september.

Het CPT had onder meer het gevangeniseiland Imrali bezocht, waar Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş en Hamili Yıldırım in totale isolatie worden vastgehouden. De delegatie van de Raad van Europa heeft gesprekken gevoerd met  de Turkse viceminister van Justitie Akın Gürlek en directeur-generaal van gevangenissen en detentiecentra Enis Yavuz Yıldırım, evenals andere hoge functionarissen van de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken over de uitvoering van de al lang bestaande aanbevelingen van het CPT in de Imrali-gevangenis.

“CPT-vereisten na laatste bezoek werden niet nageleefd”

Het Advocatenkantoor verwelkomde het bezoek van het CPT hoewel laat maar wel belangrijk, en herinnerde aan het laatste rapport van de commissie: “Het CPT publiceerde het rapport van zijn laatste bezoek in mei 2019, 15 maanden later. Daarin staat dat er serieuze stappen moeten worden gezet, met name op het gebied van verbinding met de buitenwereld. Na het CPT-bezoek ging het isolatiebeleid jegens onze cliënten op het eiland Imrali echter door en werd de isolatie verder aangescherpt, hoewel er verbetering had moeten worden bereikt zoals aanbevolen in de bezoekrapporten.

“Dwangmaatregelen nemen tegen Turkije”

De advocaten wijzen op het totale isolement van inmiddels 18 maanden. Er is geen teken van leven meer uit Imrali sinds een kort telefoontje met Öcalan in maart 2021.  Het Asrin Advocatenkantoor stelt: “Het opheffen van het verbod op advocaat- en familiebezoek en het handhaven van ons recht om onze cliënten zonder beperkingen en beperkingen te ontmoeten, blijft onze belangrijkste eis. Aangezien de ernst van de situatie duidelijk is, eisen we dat het CPT zo snel mogelijk een openbare verklaring aflegt en dwangmaatregelen neemt om de martelomstandigheden uit te bannen. Als advocaten verwachten we dat het publiek, de rechterlijke macht en mensenrechtenorganisaties zich blijven inzetten om ervoor te zorgen dat de heer Öcalan en de andere gevangenen in Imrali de kans krijgen om bezoekers te ontvangen.”

CPT-delegatie geeft geen informatie vrij over Öcalan

Therese Rytter, hoofd van de delegatie die Imrali bezocht en vicevoorzitter van het CPT, verklaarde eerder dat ze voorlopig geen informatie over Abdullah Öcalan kon geven, eraan toevoegend dat het CPT-rapport binnen zes maanden naar Turkije zou worden gestuurd. Rytter vertelde aan persbureau Mezopotamya dat ze het bericht zullen bevestigen en in maart 2023 naar Turkije zullen sturen. Rytter zei: “Turkije heeft dan zes maanden om te antwoorden. We hebben ongehinderd toegang gehad tot al degenen die van hun vrijheid zijn beroofd.”

Turkije beslist over publicatie van het rapport

Het laatste rapport duurde 15 maanden voordat het werd gepubliceerd. Rytter rechtvaardigde dit feit door te zeggen: “Het is de lidstaat, niet het CPT, die beslist of een CPT-rapport en de reactie van de staat worden gepubliceerd. Tot op heden hebben de meeste staten ervoor gekozen om het rapport van het CPT samen met hun antwoord te publiceren. Als een staat niet meewerkt of weigert de situatie te verbeteren in het licht van de aanbevelingen van het CPT, kan het Comité besluiten een openbare verklaring af te geven.”