Advocaten: Turkse aanvallen op Shengal en Zuid-Koerdistan zijn in strijd met internationaal recht

  • Zuid-Koerdistan

Turkse aanvallen op Shengal en Zuid-Koerdistan in samenwerking met de KDP blijven de soevereiniteit van Iraaks land schenden. Advocaten van Koye spraken met RojNews over de steeds verder gaande aanvallen.

Advocaat Riyaz Heme Emin vestigde de aandacht op het stilzwijgen van de Iraakse regering en zei: “Irak kan zijn grenzen en soevereiniteit niet beschermen terwijl de Turkse staat de burgerbevolking aanvalt door de Iraakse grenzen te schenden.”

Emin verklaarde dat de Turkse staat jarenlang vrijelijk Iraakse landen en de regio Koerdistan binnenkwam en bombardeerde. Hij voegde eraan toe: “Er zijn geen internationale wetten en overeenkomsten die deze aanvallen door de Turkse staat toestaan, die echter zijn dominantie aan Irak oplegt.”

Advocaat Huner Heme Emin benadrukte dat aanvallen op Shengal (Sinjar) in strijd waren met alle wetten en mensenrechten en merkte op dat Irak in beroep zou kunnen gaan bij internationale rechtbanken tegen de schendingen van de Turkse staat.

In een verwijzing naar de rechten van naties in de Iraakse grondwet, zei Huner: “Volgens de Iraakse grondwet hebben alle naties recht op bescherming. Niemand heeft het recht om ze aan te vallen.”

Advocaat Sirud Shaxistani wees op het zwijgen van Irak en zei: “De Iraakse staat had een serieus standpunt moeten innemen tegen de aanvallen, aangezien de soevereiniteit van de regio Koerdistan afhankelijk is van Irak. De regering van de regio Koerdistan mag niet zwijgen bij deze aanvallen en moet zich altijd verzetten tegen de agressie en bezetting van buurlanden.”

Shaxistani benadrukte dat de Iraakse regering Shengal niet kon beschermen en concludeerde: “Irak en de regio Koerdistan moeten Shengal beschermen, maar beide partijen blijven onverschillig voor het lijden van de bevolking daar.”

Dorpen ontvolkt door Turkse militaire bezetting in Zuid-Koerdistan