Advocaten van Öcalan: CPT moet bezoek aan Imrali brengen

  • Turkije

Al 17 maanden is er geen informatie afkomstig van het gevangeniseiland Imrali, waar de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan en overige politieke gevangenen Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar en Veysi Aktaş volledig geïsoleerd zijn.

Het Asrin Advocatenkantoor heeft nu een dringend verzoek ingediend bij het Comité voor de Preventie van Foltering (CPT) van de Raad van Europa, waarin wordt opgeroepen tot een onmiddellijk bezoek aan Imrali door een CPT-delegatie. De advocaten beschreven de detentie als “incommunicado” detentie. Deze vorm van totale informatie- en contactblokkering is volgens internationaal recht verboden. De advocaten spreken van een systematische schending van het verbod op marteling op Imrali. De aanvraag richt zich met name op de schendingen van rechten in de periode tussen april en augustus van dit jaar.

61 verzoeken afgewezen in vijf maanden

De brief aan het CPT meldt dat het hoofd van de openbare aanklager van Bursa en de gevangenisadministratie van Imrali 40 verzoeken om bezoeken van advocaten en 21 verzoeken om bezoeken van families hebben afgewezen.

775 verzoeken van advocaten genegeerd

Op 10 juni 2022 dienden 775 advocaten bij de hoofdofficier van justitie Bursa en de Imrali Prison Management een verzoek in om gevangenen in Imrali te bezoeken uit protest tegen de isolatie. Hun verzoeken werden echter volledig genegeerd.

De advocaten hadden ook kritiek op het voorkomen van telefoontjes en bezoeken op feestdagen en dat zelfs niet bekend was of de brieven aan hun cliënten die tussen maart en augustus zijn verzonden, waren ontvangen.

De advocaten maakten ook melding van nieuwe bezoekverboden en disciplinaire sancties. Advocatenkantoor Asrin stelt dat hoewel het op 12 oktober 2021 opgelegde bezoekverbod van zes maanden op 22 april 2022 afliep, een direct daarna gedaan bezoekverzoek simpelweg werd genegeerd.

Inmiddels is echter bekend geworden op 13 april 2022, dus voor het verstrijken van het verbod, een nieuw verbod van zes maanden voor advocaten is uitgevaardigd. De advocaten gaven aan dat ze pas achteraf van deze beslissing vernamen.

Disciplinaire sancties worden in het geheim opgelegd

De advocaten melden dat hoewel een door de Tuchtcommissie Imrali op 3 februari 2022 opgelegde straf in juni afliep, een ander bezoekverzoek werd afgewezen. De volgende hogere rechtbank, de 1st Correctionele Rechtbank in Bursa, wees het verzoek opnieuw af. De advocaten kregen te horen dat de “disciplinaire straf” nog steeds van kracht was. De genoemde straf was echter al op 22 mei geëindigd. De advocaten vernamen dat op 31 mei 2022 een nieuwe disciplinaire straf van drie maanden was opgelegd.

Het advocatenkantoor bekritiseerde het “geheime” opleggen van deze straf en zei dat het elke juridische bescherming voor hun cliënten in de weg stond en definieerde het als een strafbaar feit.

De advocaten verklaarden ook dat alle contact tussen Öcalan en de andere gevangenen op Imrali en de buitenwereld zonder onderbreking werd geblokkeerd en dat de gevangenen geen enkele wettelijke bescherming kregen.

De advocaten riepen het CPT op om Imrali onmiddellijk te bezoeken en benadrukten dat het de fundamentele taak van het CPT was om verdere schade aan de gedetineerden te voorkomen. Bovendien, zeiden ze, moet het CPT ervoor zorgen dat voortdurende bezoeken van advocaten mogelijk worden gemaakt en dat er een einde komt aan het voorkomen van dergelijke bezoeken door onwettige rechterlijke beslissingen.

“Tegelijkertijd moet het recht op bezoek worden gegarandeerd, maar moet ook het recht op regelmatige telefoongesprekken mogelijk worden gemaakt en moeten alle belemmeringen voor brieven en faxen worden weggenomen. Beperkingen op de toegang van gevangenen tot tijdschriften, kranten en boeken moeten worden opgeheven, aldus de advocaten.

De advocaten concludeerden: “Er wordt aangedrongen op het nemen van dwangmaatregelen om de omstandigheden van foltering, onmenselijke behandeling en mishandeling, evenals incommunicado-detentie uit te bannen, en dat de procedures van artikel 10/2 van het Verdrag worden gevolgd.”