Advocaten vragen opnieuw bezoek aan Öcalan aan

  • Turkije

Het Asrın Advocatenkantoor, met advocaten Raziye Öztürk, Rezan Sarıca, Faik Özgür Erol en Mazlum Dinç, heeft een aanvraag ingediend bij het Kantoor van de Hoofdofficier van Justitie van Bursa en de Directie van de Imralı-gevangenis om hun cliënt Abdullah Öcalan te ontmoeten, die wordt vastgehouden onder zware isolatieomstandigheden in de zwaar beveiligde F-Type gevangenis op het eiland Imralı in de Zee van Marmara. De advocaten hebben ook een aanvraag ingediend bij het parket en de gevangenisdirectie om andere gevangenen op Imrali te ontmoeten; Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım en Veysi Aktaş.

Het Asrın Advocatenkantoor, dat Öcalan en zijn drie medegevangenen op het gevangeniseiland Imrali vertegenwoordigt, heeft twee dagen geleden wederom een aanvraag ingediend bij het Europese Comité ter Preventie van Foltering (CPT) met betrekking tot de gebeurtenissen op 30 april 2023 en 31 juli 2023.

Met nadruk werd gesteld dat de “incommunicado” status is verdiept, en de aanvraag benadrukte dat er in de periode van 30 april tot 31 juli 2023, gedurende 3 maanden, 25 verzoeken voor advocatenbezoeken en 12 verzoeken voor familiebezoeken zijn gedaan, maar dat er op geen enkele van deze verzoeken is gereageerd. De advocaten merkten ook op dat het lot van de brieven die naar Imrali zijn gestuurd onbekend is.

Het Asrın Advocatenkantoor heeft verklaard dat het CPT Imrali “dringend” moet bezoeken en heeft haar eisen als volgt opgesomd:

  • Een dringend bezoek van een Commissie aan de Gevangenis op het Eiland Imrali, samen met de dringende openbaarmaking van het rapport en de bevindingen van het CPT met betrekking tot het laatste bezoek,
  • Onmiddellijke uitvoering en voortzetting van advocatenbezoeken, en het elimineren van hun belemmering door onwettige gerechtelijke beslissingen,
  • Uitvoering en verzekering van familie- en voogdijbezoeken en beëindiging van het voorkomen van onwettige disciplinaire straffen,
  • Parallel met de vaststelling van bezoekrechten, zorgen dat de aanvragers hun routinerecht op telefoongesprekken met hun families en verwanten gebruiken,
  • Het wegnemen van alle obstakels voor communicatie met de buitenwereld en met advocaten per brief, telegram en fax,
  • Het beëindigen van de daadwerkelijke of illegale praktijken met betrekking tot kranten, tijdschriften en boeken,
  • Het nemen van dwangmaatregelen om marteling, onmenselijke en vernederende behandeling en incommunicado te elimineren. Onmiddellijke toepassing van de procedures zoals geregeld in artikel 10/2 van het Verdrag wordt verzocht.”

De advocaten vragen om tweemaal per week te worden ontvangen door Abdullah Öcalan. Desondanks blijven de aanvragen voor bezoeken systematisch onbeantwoord. In sommige gevallen wordt maanden later aan de advocaten meegedeeld dat disciplinaire maatregelen zijn genomen tegen de leider van het Koerdische volk en dat daarom geen bezoek kan worden toegestaan.

De zorgen over de situatie van Öcalan zijn toegenomen nadat de Uitvoerend Raadslid van de  Unie van Koerdische Gemeenschappen (KCK), Sabri Ok, in een interview op het Koerdische tv-kanaal Sterk TV op 8 juli meldde dat dreigbrieven onlangs anoniem naar Abdullah Öcalan zijn gestuurd via de administratie van de Imrali-gevangenis.

Buitengewone isolatieomstandigheden

De Imralı gevangenis is speciaal gebouwd voor Abdullah Öcalan in februari 1999 en wordt sindsdien geëxploiteerd op basis van een speciale status en speciale praktijken.

Onder het zogenaamde verzwaarde uitvoeringsregime worden Abdullah Öcalan en zijn medegevangenen, Hamili Yildirim, Ömer Hayri Konar en Veysi Aktaş, al lange tijd onder buitengewone isolatieomstandigheden vastgehouden, 24 jaar in het geval van Öcalan en acht jaar elk voor de andere gevangenen.

Ondanks al hun pogingen hebben advocaten van het in Istanbul gevestigde Asrin Law Office, dat Abdullah Öcalan en zijn drie medegevangenen vertegenwoordigt, sinds 25 maart 2021 geen enkel teken van leven van hun cliënten kunnen ontvangen. Ze hebben geen informatie kunnen verkrijgen over hun gezondheidstoestand, hun detentieomstandigheden en hun juridische situatie in 2022. Het is al 29 maanden geleden dat hun cliënten op geen enkele manier meer gehoord zijn.

Volgens het “Jaarverslag 2022 over schendingen van de rechten en de huidige omstandigheden in de Gevangenis op het Eiland Imrali”, uitgegeven door het Asrın Advocatenkantoor op 15 februari 2023, wordt Abdullah Öcalan sinds 15 februari 1999 in een eenpersoonscel in de gevangenis op het eiland Imrali vastgehouden. De eerste tien jaar was hij de enige gevangene in de gevangenis op het eiland. In november 2009 werden nieuwe cellen aan de gevangenis toegevoegd en werden vijf andere gevangenen gebracht. Desondanks werd Öcalan nog steeds 23 uur per dag op weekdagen en 24 uur per dag in het weekend in eenzame opsluiting gehouden.

Tot 2011 was het recht van Öcalan om zijn advocaten te zien beperkt tot één uur per week, maar in feite werd hem voortdurend het gebruik van dit beperkte recht ontzegd, waarbij de autoriteiten het voorwendsel van “ongunstige weersomstandigheden” of een “technisch defect” van de veerboot naar het eiland aanvoerden. In de twaalf jaar sinds 27 juli 2011 heeft hij zijn advocaat slechts vijf keer kunnen zien, tussen mei en augustus 2019. De laatste van deze vijf ontmoetingen vond plaats op 7 augustus 2019.

Sinds 2014 heeft Öcalan vijf bezoeken ontvangen van familieleden. Het bezoek van zijn broer aan de gevangenis op 3 maart 2020 markeert de laatste directe contact van Öcalan met zijn familie. Bovendien heeft hij in 24 jaar slechts twee keer via de telefoon contact gehad met de buitenwereld (op 27 april 2020 en 25 maart 2021). Tijdens het laatste telefoongesprek op 25 maart 2021 werd de verbinding na slechts twee minuten verbroken en kon niet worden hersteld. Sindsdien is er niets meer van Öcalan vernomen.