Advocatenkantoor Asrin: Al drie jaar geen contact met Öcalan

  • Turkije

De Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan heeft al drie jaar geen gebruik kunnen maken van het recht om zijn juridisch adviseur te ontmoeten. Dit werd aangekondigd door het Advocatenkantoor Asrin , dat de oprichter van de PKK en het Koerdische brein achter Democratische Moderniteit vertegenwoordigt die opgesloten zit op het gevangeniseiland Imrali sinds hij in februari 1999 naar Turkije werd ontvoerd.

Contact met zijn advocaten is “een van de natuurlijke rechten die de wet en algemene rechtsbeginselen hem toekennen”, aldus een verklaring van het advocatenkantoor.

“Klaar voor een democratische oplossing voor de Koerdische kwestie”

Dienovereenkomstig waren er, na een bezoek van zijn juridische team aan Imrali op 27 juli 2011, helemaal geen contacten tot 2 mei 2019. In 2019 werd het illegale contactverbod voor korte tijd versoepeld, voorafgegaan door een hongerstaking geïnitieerd door het gevangengenomen HDP-parlementslid Leyla Güven, waaraan duizenden politieke gevangenen deelnamen. Binnen drie maanden konden de advocaten vijf klantbijeenkomsten houden op Imrali, het laatste bezoek vond plaats op 7 augustus 2019. “Tijdens deze vijf gesprekken legde Öcalan uit dat de Koerdische kwestie een democratisch probleem is en dat hij bereid was zijn steentje bij te dragen om een ​​democratische en vreedzame oplossing voor de Koerdische kwestie te vinden. Door te roepen, zorgde hij ervoor dat de hongerstaking, die een zeer gevaarlijk punt had bereikt, eindigde. Hij verspreidde berichten die bedoeld waren om het publiek gerust te stellen”, aldus het advocatenkantoor Asrin.

Politieke wil, niet de wet, is beslissend voor Imrali

De toenmalige Turkse minister van Justitie verklaarde op 16 mei 2019 publiekelijk dat er geen juridisch probleem meer was met bezoeken van advocaten in de eilandgevangenis Imrali. Sinds het laatste bezoek op 7 augustus 2019 zijn echter alle bezoekverzoeken weer afgewezen. “In de drie jaar die zijn verstreken tot nu toe, heeft er geen enkel gesprek plaatsgevonden met onze cliënten op Imrali. De hongerstaking tegen het isolement van destijds en de daaropvolgende verklaring van de minister van Justitie tonen voldoende aan dat de politieke wil en niet de wet beslissend is op Imrali”, merkt het advocatenkantoor Asrin op en vervolgt:

Nieuwe regelgeving in het Turkse rechtssysteem

“Van 27 juli 2011 tot de couppoging van 15 juli 2016 werden alle verzoeken om wekelijkse bezoeken van advocaten door de autoriteiten afgewezen op grond van redenen als ongunstige weersomstandigheden of een defect aan het schip de oversteek verhinderden. Onmiddellijk na het afkondigen van de noodtoestand na de couppoging van 15 juli, verbood de magistraat van Bursa onmiddelijk advocaten de toegang tot de gevangenis van Imrali.  Later kwam er een ordonnantie, de illegale noodbesluiten, die de weg vrijmaakten voor het verbod op advocaten, en werd geprobeerd de situatie een ‘juridisch’ tintje te geven. Het was de eerste keer in het Turkse rechtssysteem dat een regeling werd ingevoerd die het recht van individuen om zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen beperkte – in het geval van Imrali werd het in de praktijk zelfs afgeschaft.

Om aan te tonen hoe negatief het isolatiesysteem in Imrali het huidige rechtssysteem beïnvloedt, willen we eraan herinneren dat het decreet dat advocaten verbiedt om op te treden als raadslieden voor hun cliënten, maar niet het recht op een advocaat voor individuen, ook uitgegeven in 2004 en was op zijn beurt gericht tegen onze cliënt Abdullah Öcalan. Onmiddellijk nadat het betreffende artikel van kracht werd, verbood een gerechtelijk bevel 15 advocaten om Öcalan een jaar lang te verdedigen. Volgens deze verordening werden veel van de advocaten van de heer Öcalan nog steeds verboden.”

Al 17 maanden geen teken van leven uit Imrali

Het bezoekverbod dat na 15 juli 2016 onder het voorwendsel van de noodtoestand werd opgelegd, werd daarna continu met zes maanden verlengd. Ook getroffen zijn Öcalan’s medegevangenen Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş en Hamili Yıldırım, die ook worden vertegenwoordigd door het advocatenkantoor Asrin, maar hun advocaten nooit hebben gezien sinds ze in 2015 naar Imrali werden overgebracht. Er is al 17 maanden geen teken van leven meer van de Imrali-gevangenen. “Als advocaten die in 11 jaar slechts vijf ontmoetingen hebben gehad met een van hun cliënten, die in strikte isolatie op een eilandgevangenis wordt vastgehouden, en al 17 maanden niets van hen hebben gehoord, willen we dat het publiek grote, vooral balies, juridische en mensenrechtenorganisaties vragen: is dit een situatie die als normaal kan worden geaccepteerd? Kan er in een land waarvan de grondwet stelt dat het wordt geregeerd door de rechtsstaat, een gevangenis als Imrali zijn waar geen burger mag binnenkomen? Kan een legaal zwart gat zoals het Imrali-isolatiesysteem als normaal worden geaccepteerd? Hoe lang zal de samenleving in Turkije zwijgen over dit ongekende onrecht op Imrali en hoe lang zal het de feiten negeren? We willen u eraan herinneren dat een rechtssysteem dergelijke ‘uitzonderingen’ niet lang kan tolereren, omdat deze ‘uitzonderingen’ zich na verloop van tijd door het systeem zullen verspreiden en het onbruikbaar maken. Dit is precies het sociale, politieke en economische beeld dat we vandaag in Turkije zien. Om maatschappelijke vrede te laten ontstaan ​​en voor ons om echte geïnstitutionaliseerde democratie en de rechtsstaat te bereiken, verwachten we dat alle publieke opinies deze realiteit erkennen en opstaan ​​tegen onrecht en wetteloosheid. We roepen iedereen op om gevoelig te zijn voor het onmenselijke isolement op Imrali”, aldus het Advocatenkantoor Asrin.