Advocatenkantoor Asrin beschuldigt CPT van ernstig plichtsverzuim

  • Turkije

Het advocatenkantoor Asrin uit Istanbul heeft harde kritiek geuit op het Comité tegen Foltering (CPT) van de Raad van Europa. Het advocatenkantoor vertegenwoordigt Abdullah Öcalan en zijn drie medegevangenen Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar en Veysi Aktaş in de Turkse eilandgevangenis Imrali en beschuldigt het CPT van een ernstige schending van haar plicht om marteling te voorkomen:

“Zoals het Europees Comité ter voorkoming van foltering (CPT) gisteren aankondigde, was een delegatie tussen 13 en 22 februari 2024 in Turkije en bezocht verschillende gevangenissen. De Imrali-eiland-gevangenis werd niet genoemd onder de bezochte gevangenissen. In plaats daarvan werd in de mededeling benadrukt dat bepaalde kwesties met de bevoegde autoriteiten werden besproken, in het bijzonder met betrekking tot het contact van gevangenen in de maximaal beveiligde gevangenis van Imrali met de buitenwereld. Zoals vermeld in de mededeling, heeft de CPT-delegatie tijdens dit lange verblijf in Turkije geen bezoek gebracht aan het gevangeniseiland Imrali en geen ontmoeting gehad met de heer Abdullah Öcalan, de heer Veysi Aktaş, de heer Hamili Yıldırım en de heer Ömer Hayri Konar, van wie we al 35 maanden geen nieuws hebben ontvangen. Net als voorheen heeft het CPT de contacten van onze cliënten met de buitenwereld alleen via een dialoog met de autoriteiten afgehandeld. Deze aanpak van het CPT is niet verenigbaar met het verbod op marteling en ook niet met de plicht van het CPT om omstandigheden van marteling te voorkomen.”

Het recht op verdediging is opgeschort

Het advocatenkantoor wijst erop dat het geen informatie heeft over de omstandigheden van detentie of de gezondheidstoestand van zijn cliënten. Het laatste bezoek van een advocaat aan Abdullah Öcalan vond plaats in augustus 2019, en het laatste teken van leven van Imrali was een kort telefoontje in maart 2021. Sindsdien is alle contact verbroken. Gezien het feit dat het recht op verdediging van Imrali volledig is opgeschort, is het een onaanvaardbare aanpak om de kwestie alleen aan de orde te stellen in bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de autoriteiten. Het CPT is ook op de hoogte van het feit dat Turkije al anderhalf jaar geen gehoor heeft gegeven aan het verzoek van het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties om advocaten toe te staan Imrali onverwijld te bezoeken.

Het verbod op marteling wordt ondermijnd

“De 25 jaar detentie zonder vooruitzicht op vrijlating en de huidige omstandigheden van absolute isolatie zijn onmenselijk en vormen een vorm van foltering. De praktijken van de nationale en internationale autoriteiten en instellingen zijn in strijd met het verbod op marteling en hebben de aard ervan ondermijnd”, benadrukt het advocatenkantoor, dat het CPT regelmatig voorziet van informatie en eisen met betrekking tot zijn cliënten over Imrali. De laatste schriftelijke briefing vond plaats op 15 februari, dus toen de CPT-delegatie nog in Turkije was. In dit verband was een directe inspectie op het gevangeniseiland dringend noodzakelijk. Aangezien het rapport over het laatste CPT-bezoek aan Imrali op 22 september 2022 ook niet werd gepubliceerd, valt te vrezen “dat de omstandigheden van marteling en illegale isolatie op Imrali zullen voortduren”.

“Op dit moment verwachten we dat het CPT haar bevindingen en observaties over Imrali openbaar maakt, aangezien er al jaren geen enkele rekening is gehouden met haar aanbevelingen en de staat geen enkele verbetering heeft doorgevoerd”, eist het kantoor van Asrin. In overeenstemming met haar mandaat moet het CPT zich actief inzetten om ervoor te zorgen dat het contactverbod wordt opgeheven, het verbod op marteling wordt nageleefd en bezoeken van advocaten en familieleden worden toegestaan.

Foto: Demonstratie voor de vrijlating van Abdullah Öcalan in Noord-Syrië, 15 februari 2024