Advocatenkantoor Asrın verzoekt CPT om “Imralı met spoed te bezoeken”

  • Turkije

Er is al 3 jaar geen nieuws van de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan en de andere gevangenen in Imralı, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım en Veysi Aktaş.

Het Advocatenkantoor Asrın heeft een aanvraag ingediend bij het Europees Comité ter voorkoming van foltering (CPT) met betrekking tot de ontwikkelingen op 30 april 2023 en 31 juli 2023. In de aanvraag werd eraan herinnerd dat er sinds 25 maart 2021 geen nieuws is ontvangen van Abdullah Öcalan, Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar en Veysi Aktaş.

Recht op communicatie per brief geweigerd

In het verzoekschrift stond dat bezoeken van advocaten en familie werden geblokkeerd, en er werd aan toegevoegd: “Het recht om per brief te communiceren is ook verboden. De verzoekers, die beroofd zijn van al hun rechten die door de wet beschermd worden, inclusief toegang tot een advocaat, het recht op verdediging en het recht op een eerlijk proces, worden in volledige en absolute afzondering gehouden, zonder enige communicatie met de buitenwereld. Deze aanvraag bij het CPT omvat onze informatie en verzoeken met betrekking tot de huidige absolute isolatie en incommunicado status, die het risico van allerlei schendingen met zich meebrengt. Het stelt ook de detentieomstandigheden aan de kaak die systematisch het verbod op marteling schenden.”

37 verzoeken zonder antwoord in drie maanden

Benadrukkend dat de “incommunicado” status is verergerd, wordt in de aanvraag benadrukt dat er 25 verzoeken voor bezoeken van advocaten en 12 voor familiebezoeken zijn gedaan in de periode van 3 maanden van 30 april tot 31 juli 2023, maar dat deze allemaal onbeantwoord zijn gebleven.

De advocaten merkten ook op dat het lot van de brieven die naar Imralı zijn gestuurd onbekend is.

Disciplinaire straffen

De advocaten zeiden dat nieuwe “disciplinaire straffen” bleven worden gegeven in de afgelopen drie maanden, en voegden eraan toe dat ondanks de voltooiing van de uitvoering van de laatste “disciplinaire straf” van 3 maanden die werd gegeven op 30 juni 2023, de aanvragen voor familiebezoek die vanaf juli werden gedaan werden afgewezen.

De advocaten wezen erop dat ze te weten waren gekomen dat er een nieuwe “disciplinaire straf” met een onbekende datum was opgelegd toen ze op 10 juli hun verzoek indienden bij de Bursa Rechter van Executie.

In de aanvraag stond dat men de wetteloosheid probeerde te verdoezelen met deze nieuwe “disciplinaire straf”.

Advocaten benadrukten dat alle administratieve en gerechtelijke verbodsbeslissingen zowel materiële als wettelijke basis missen.

Zeer ernstige zorgen

In het verzoekschrift staat “Er is duidelijk gesteld dat de praktijk om sinds 27 juli 2011 niet meer met een advocaat samen te komen een politieke beslissing is die niet gebaseerd is op internationaal en nationaal recht. (…)”

Het verzoekschrift zei ook dat er “zorgen waren over het leven, de gezondheid en de juridische veiligheid van Abdullah Öcalan” en dat deze zorgen “het hoogste niveau hebben bereikt”. In het verzoekschrift werd ook opgemerkt dat de AKP-regering de vaststellingen en aanbevelingen van het CPT niet is nagekomen, onwettige handelingen heeft bepleit en heeft geprobeerd politieke voordelen te behalen.

De aanvraag stelde ook dat de commissie haar houding van het volgen van de gebruikelijke procedures moest laten varen en waarschuwde dat “morgen misschien te laat is”.

Dringend verzoek voor bezoek

Het Advocatenkantoor Asrın  zei dat het CPT Imralı zou moeten bezoeken als een kwestie van “urgentie” en somde haar eisen als volgt op:

“*Een dringend bezoek van de commissie aan de Imrali-eiland gevangenis [is nodig], samen met de dringende openbaarmaking van het rapport en de bevindingen van het CPT over haar laatste bezoek,

* Onmiddellijke uitvoering en voortzetting van bezoeken aan advocaten, en het elimineren van hun obstructie door onwettige rechterlijke beslissingen,

* Het uitvoeren en verzekeren van de continuïteit van familie- en voogdijbezoeken, en het beëindigen van de preventie van onwettige disciplinaire straffen,

* Parallel met de vaststelling van het bezoekrecht, ervoor zorgen dat verzoekers hun gewone telefoonrechten gebruiken om hun familie en verwanten te bellen,

*ervoor zorgen dat alle belemmeringen voor communicatie met de buitenwereld en met advocaten per brief, telegraaf en fax worden weggenomen,

* ervoor zorgen dat de huidige of illegale praktijken met betrekking tot kranten, tijdschriften en boeken worden beëindigd,

* Het nemen van dwangmaatregelen om een einde te maken aan foltering, onmenselijke en slechte behandeling en incommunicado. De toepassing van de procedures geregeld in Artikel 10/2 van het Verdrag wordt onmiddellijk verzocht.”