Advocatenkantoor Asrın wendt zich tot de VN en vraagt om ‘dringende actie’ tegen de isolatie van İmralı

Volgens het Mesopotamia Nieuwsagentschap (MA) hebben advocaten van het Advocatenkantoor Asrin op 17 mei een aanvraag ingediend bij de Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties (VN) voor foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, waarin ze oproepen tot “dringende actie” voor hun cliënt Abdullah Öcalan, die al 39 maanden in absolute afzondering wordt vastgehouden op het gevangeniseiland İmralı, en zijn medegevangenen Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım en Veysi Aktaş. De aanvraag werd ook ingediend bij het kantoor van de Speciale Rapporteur, die zich bezighoudt met de bekwaamheid van advocaten om hun taken uit te voeren.

In hun aanvraag, presenteerden de advocaten de voorwaarden van de detentie van hun cliënten in İmralı en de kwesties met betrekking tot de preventie van de advocatuur aan de rapporteurs op een uitgebreide manier in het kader van VN-documenten, en vestigden de aandacht op het belang van de dringende behandeling van de aanvraag om onherstelbare schade in İmralı te elimineren. De advocaten verwezen naar het verzoek om een rechterlijk bevel van het VN-Mensenrechtencomité van 6 september 2023 en verklaarden dat het besluit van het genoemde comité deze situatie ondersteunt. De advocaten onderstreepten ook dat Turkije nog steeds niet heeft voldaan aan de eisen van het besluit.

In het verzoekschrift stelden de advocaten ook dat schendingen zoals het verhinderen van bezoeken van advocaten, de uitvoering van verboden en disciplinaire beslissingen zonder de deelname van advocaten, het weigeren van dossiermonsters aan advocaten, etc. binnen het werkterrein van de speciale rapporteurs over de onafhankelijkheid van advocaten vallen, en merkten op dat het gezamenlijke initiatief dat door de relevante rapporteursbureaus moet worden uitgevoerd om deze schendingen van rechten te elimineren van resultaatgericht belang is.

De advocaten deden de volgende verzoeken aan de relevante speciale rapporteurs van de VN:

* dat dit verzoekschrift wegens zijn spoedeisend karakter zo spoedig mogelijk in behandeling wordt genomen,

* dat de incommunicado-detentie van de verzoekers wordt beëindigd en hun verzoeken om onmiddellijke toegang tot hun families en advocaten aan de regering worden meegedeeld,

* Dat de gevangenis van İmralı wordt bezocht, de omstandigheden van de detentie ter plaatse worden onderzocht en persoonlijke gesprekken met de verzoekers worden gevoerd,

* Dat de behandeling van de verzoekers wordt gerapporteerd,

* Dat de gevangenis van İmralı en de omstandigheden waaraan de verzoekers worden onderworpen, worden gecontroleerd en opgevolgd,

* dat er een persverklaring wordt opgesteld op basis van de verkregen gegevens.