Advocatenvereniging ÖHD roept Turkse regering op zich te houden aan eigen en internationale wetten

  • Turkije

De Advocatenvereniging ÖHD (Özgürlük İçin Hukukçular Derneği) heeft op gelijktijdige persconferenties in verschillende steden in Turkije opgeroepen tot afschaffing van het illegale isolatiesysteem op het gevangeniseiland Imrali. De Turkse regering werd gevraagd zich te houden aan haar eigen wetten en internationale verdragen.

Vertegenwoordigers van de Stichting voor de Mensenrechten van Turkije (TIHV), de Mensenrechtenvereniging IHD en het Advocatenkantoor Asrin, dat Abdullah Öcalan en zijn drie medegevangenen Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım en Veysi Aktaş vertegenwoordigt, woonden ook de persconferentie bij in het ÖHD-gebouw in Istanbul. Advocate Sezin Uçar zei dat er al meer dan dertig maanden geen contact is geweest met de gevangenen op Imrali. Het laatste advocatenbezoek aan het gevangeniseiland vond plaats op 7 augustus 2019, en ook telefonisch of schriftelijk contact is geweigerd.

Uçar zei: “De advocaten kunnen geen juridische bijstand verlenen en hebben geen informatie over de gezondheidstoestand van hun cliënten, aangezien ze op geen enkele manier met hen kunnen communiceren, inclusief telefonisch of per brief. De gevangenen op Imrali worden onderworpen aan onmenselijke en onaanvaardbare isolatiepraktijken vanwege hun Koerdische en politieke identiteit, en deze ongekende onwettigheid wordt niet voldoende openbaar besproken. Deze situatie wordt bijna genegeerd.”

De advocaat voegde eraan toe: “Het Comité ter Voorkoming van Foltering (CPT), een orgaan van de Raad van Europa waarvan Turkije lid is, heeft eerder rapporten opgesteld over de gevangenis op Imrali en aanbevelingen en waarschuwingen aan Turkije gegeven om deze illegale praktijken te beëindigen. Helaas komt Turkije verre van het naleven van deze aanbevelingen. Het heeft opstandig het isolatiesysteem op Imrali verdiept en Imrali-gevangenis ontoegankelijk en onbereikbaar gemaakt.”

Uçar vervolgde: “Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties willigde in september 2022 een verzoek in van de advocaten van de heer Öcalan en drie andere gevangenen voor een voorlopige voorziening en besloot dat de verzoekers onmiddellijk de mogelijkheid moesten hebben om te overleggen met de advocaten van hun keuze zonder enige beperking. Turkije voldeed echter niet aan dit besluit. In januari 2023, nadat de advocaten het Mensenrechtencomité op de hoogte hadden gesteld van het voortdurende gebrek aan nieuws, herinnerde het Comité Turkije opnieuw aan de voorlopige voorziening, waar helaas Turkije geen gehoor aan heeft gegeven.”

Bovendien hebben op 10 juni 2022 775 advocaten van 29 balies een aanvraag ingediend voor een toelatingscertificaat bij het hoofdofficier van justitie van Bursa, maar er is nog steeds geen reactie ontvangen. Op 14 september 2022 hebben 350 advocaten uit 22 landen, vooral uit Europa, een verzoek ingediend om de gevangenis op Imrali Island te mogen bezoeken. Op deze verzoeken is niet gereageerd.

Imrali is een rechteloze zone

Uçar zei: “Dit hele beeld laat duidelijk zien dat de wet op Imrali op een onaanvaardbare manier is opgeschort. Op Imrali gelden politieke beslissingen, geen wetten. De heer Öcalan en de andere drie gevangenen moeten verloren en vergeten worden in isolatie. We weten echter dat ondanks al deze onwettige acties, de heer Öcalan altijd constructief heeft gehandeld. Vanaf de dag dat hij naar Imrali werd gebracht, heeft de heer Öcalan altijd constructief gehandeld en zich oprecht ingezet voor een oplossing van de Koerdische kwestie. De Koerdische kwestie is het meest structurele probleem van Turkije. Op verschillende momenten en op verschillende manieren heeft de staat ook met hem om de tafel gezeten en dialoog gevoerd om dit probleem op te lossen. De oproepen van de heer Öcalan leidden tot staakt-het-vuren processen en vredesgroepen kwamen naar Turkije.

Vandaag de dag is de isolatie op Imrali helaas uitgebreid naar heel Turkije op elk gebied. ‘Veiligheidsbeleid’ heeft de plaats ingenomen van dialoog- en vredesbeleid bij het oplossen van de Koerdische kwestie, en Turkije is in alle opzichten, vooral in de economie, een brandende en duistere periode ingegaan. Om al deze redenen moet de situatie van isolatie onmiddellijk worden beëindigd.

Als advocaten die strijden voor democratie, vrijheid en rechtvaardigheid, roepen we Turkije op om te voldoen aan de eisen van de beslissingen van de internationale juridische instellingen waartoe het behoort, zoals het Mensenrechtencomité van de VN en het CPT. We roepen alle advocaten en de democratische samenleving, met name balies en juridische organisaties, op om zich uit te spreken tegen dit onaanvaardbare isolatiebeleid.”