Afgevaardigden en senatoren van de Spaanse staat sturen brief naar voorzitter CPT met verzoek om op te treden voor Öcalan

Afgevaardigden en senatoren van verschillende politieke partijen in het Spaanse staatsparlement, evenals afgevaardigden in de autonome parlementen, stuurden een brief naar Dr. Alan Mitchell, voorzitter van het Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing met “de wens om de bezorgdheid van miljoenen Koerden en mensen die solidair zijn in de Spaanse staat over de situatie van de mensenrechten en gevangenen in Turkije met u te delen. De mate van eenzame opsluiting waar velen van hen onder lijden, die totale isolatie bereikt, is een duidelijke vorm van marteling.”

In de brief staat: “De afgelopen 36 maanden werd de Koerdische leider Abdullah Öcalan, die door miljoenen Koerden wordt gezien als hun legitieme politieke vertegenwoordiger, door de Turkse staat in een extreme vorm van incommunicado-detentie vastgehouden op het gevangeniseiland Imrali. Tijdens deze illegale en onmenselijke isolatie is de heer Öcalan in feite “verdwenen” en in een leegte van “niet-bestaan” gedompeld, omdat hem elk contact met de buitenwereld, inclusief zijn advocaten en naaste familieleden, wordt ontzegd.

Al die tijd heeft Turkije geprobeerd om van het eiland Imrali een “drijvende doodskist” te maken. De heer Öcalan, die nu 75 jaar oud is, is 25 jaar lang wreed gemarteld door isolatie, maar de afgelopen drie jaar is er geen enkele informatie verstrekt over zijn gezondheid, wat aanleiding geeft tot ernstige ongerustheid. Op dit moment kan zelfs zijn verblijfplaats niet bevestigd worden en zijn fysieke toestand is een zeer gevoelige kwestie voor veel Koerden die hem zien als de belichaming van hun nationale stem.”

De brief gaat verder: “Het is om deze dwingende redenen dat we u, het CPT, vriendelijk vragen om onmiddellijk actie te ondernemen. Alleen dit kan eventuele angsten wegnemen. Als CPT heeft u wettelijk het recht om alle detentiecentra te bezoeken van staten die partij zijn bij het Verdrag, waaronder Turkije. Dit geeft u de bevoegdheden en de mogelijkheid om uw team van deskundigen naar Imrali te sturen, waar de Turkse regering verplicht is om u onbeperkte toegang te verlenen om de heer Öcalan te bezoeken waar hij gevangen wordt gehouden en om u toe te staan hem onder vier ogen te interviewen, zodat hij in vertrouwen en zonder enige dwang met u kan communiceren.

We zouden graag zien dat het CPT handelt in overeenstemming met artikel 3 van het statuut van de Raad van Europa, waarin staat dat: “Elk lid van de Raad van Europa moet de beginselen van de rechtsstaat en het genot van mensenrechten en fundamentele vrijheden door alle personen binnen zijn rechtsgebied aanvaarden.” Öcalan is burger van een lidstaat van de Raad van Europa die hem al tweeënhalve decennia zijn mensenrechten ontzegt en hem de afgelopen drie jaar zijn wettelijke basisrechten heeft ontnomen om zijn advocaten te ontmoeten en met zijn familie te spreken.”

De brief voegde eraan toe: “Het enige wat wij in alle oprechtheid vragen is dat u onmiddellijk uw verantwoordelijkheid neemt door een delegatie naar het eiland Imrali te sturen om met de heer Öcalan te spreken en zijn welzijn te controleren. Daarna zouden we het zeer op prijs stellen als u Turkije zou kunnen aanmoedigen om hem bezoek van zijn familie en advocaten toe te staan, zodat zij volledig voldoen aan de verplichtingen van de Raad van Europa en het CPT. Dit zou helpen om een dringende mensenrechtenkwestie en zorg voor miljoenen Koerden aan te pakken en zou ook de geest van verzoening kunnen vernieuwen, die dringend nodig is om een vreedzame oplossing te vinden voor de Koerdische kwestie in Turkije.

Met dank voor uw tijd en in de hoop dat u dit begrijpt als een welgemeend pleidooi.”

De brief is ondertekend door:

– Àgueda Micó i Micó, afgevaardigde voor Valencia, G.P. Plurinationale SUMAR (GSUMAR)
– Agustín Santos Maraver, afgevaardigde voor Madrid, G.P. Plurinationale SUMAR (GSUMAR)
– Francisco Sierra Caballero, afgevaardigde voor Sevilla, G.P. Plurinationale SUMAR (GSUMAR)
– Gerardo Pisarello Prados, afgevaardigde voor Barcelona, G.P. Plurinationale SUMAR (GSUMAR)
– Javier Sánchez Serna, afgevaardigde voor Murcia, G.P. Confederación Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (GCUP-EC-GC)
– Jorge Pueyo Sanz, afgevaardigde voor Chunta Aragonesista (CHA), G.P. Plurinational SUMAR (GSUMAR)
– Marije Fullaondo La Cruz, afgevaardigde voor Bizkaia, G.P. EH Bildu (GEH Bildu)
– Martina Velarde Gómez, afgevaardigde voor Granada, G.P. Gemengd (GMx)
– Nahuel González López, afgevaardigde voor Valencia, G.P. Plurinational SUMAR (GSUMAR)
– Néstor Rego Candamil, afgevaardigde voor Coruña, Nationaal Blok Galicië G.P. Gemengd (GMx)
– Noemí Santana Perera, afgevaardigde voor Gran Canaria, woordvoerder van Podemos G.P. Confederatie van Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (GCUP-EC-GC)
– Oskar Matute García de Jalón, afgevaardigde voor Bizkaia, GP EH Bildu (GEH Bildu)
– Carme Da Silva Méndez, senator, Pluralistische parlementaire fractie (GPPLU) Nationalistisch blok van Galicië (BNG)
– Estefanía Beltrán de Heredia Arroniz, senator, Baskische parlementaire fractie (EAJ-PNV) (GPV)
– Gorka Elejabarrieta Diaz, senator, GP Links voor Onafhankelijkheid ERC EH Bildu (GPERB)
– Igotz López Torre, senator, Baskische parlementaire fractie (EAJ-PNV) (GPV)
– Josu Estarrona Elizondo, senator GP Links voor Onafhankelijkheid ERC-EH Bildu (GPERB)
– Laura Castel i Fort, senator GP Links voor Onafhankelijkheid ERC-EH Bildu, (GPERB) Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE)
– Luis Jesús Uribe Etxebarria Apalategi, senator, Baskische parlementaire fractie (EAJ-PNV) (GPV)
– Nerea Ahedo Ceza, senator, Baskische parlementaire fractie (EAJ-PNV) (GPV), Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE)
– Olaia Duarte López, senator, GP Links voor Onafhankelijkheid ERC-EH Bildu (GPERB)
– Diana Urrea, afgevaardigde, Baskisch parlement
– Edurne Benito Antolín, Baskisch parlementslid
– Igor Zulaika, afgevaardigde in het Baskisch parlement
– Irati Jimenez Aragón, afgevaardigde, parlement van Navarra
– Oihana Etxebarrieta, afgevaardigde in het Baskisch parlement

Bron: ANF