“Ahl al-Bait”- Liga opgericht in Noord- en Oost-Syrië

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

In de Autonome Regio Noord- en Oost-Syrië (AANES) vond de oprichtingsconferentie van de “Ahl al-Bait”-Liga plaats. De vereniging, genaamd “Al-Ashraf Ahl al-Bait”, letterlijke vertaling “Mensen van het Huis”; Ahl al-Bait verwijst naar de familie of nakomelingen van de islamitische profeet Mohammed – is een onderdeel van de overkoepelende organisatie Democratisch Islam Congres (DÎK). Ze wil zich voornamelijk verzetten tegen de politisering van de islam in AANES en algemeen in het Midden-Oosten door de Turkse staat en islamistische bewegingen zoals de Moslimbroederschap.

Ongeveer 500 geestelijke afgevaardigden uit alle regio’s van Noord- en Oost-Syrië namen deel aan de conferentie, die plaatsvond in het Centrum voor Kunst en Cultuur in de stad Tabqa (ath-Thaura), ten westen van Raqqa. De inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van de bijeenkomst duurde ongeveer twee maanden en haar motto was “Met jouw moraal, o Boodschapper van God, zullen we opstaan”. Vertegenwoordigers van de zelfbestuur en hun instellingen en leden van de Democratische Syrische Raad (MSD) waren ook uitgenodigd.

In toespraken is benadrukt dat met name de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan verder gaat dan de grenzen van zijn land en de islam voor zijn eigen doeleinden misbruikt. Onder het bewind van AKP werd zowel de politisering van de islam als de islamisering van de politiek gestimuleerd. Dit “top-down”-beleid heeft niet alleen geleid tot een maatschappelijke en territoriale fragmentatie langs confessionele en etnische spanningen binnen Turkije, maar heeft ook directe gevolgen voor AANES en andere landen in de regio. Daarom is het noodzakelijk om de Turkse bezetting “in alle opzichten” te bestrijden. Dit zal ook leiden tot een versterking van het vertrouwen en respect tussen religies en volkeren.