“AKP-regime verslagen in Zap – nu is Ankara aan de beurt”

  • Zuid-Koerdistan

Op 14 mei vinden er parlements- en presidentsverkiezingen plaats in Turkije. De verkiezingen worden gehouden onder de indruk van de zware aardbeving van 6 februari met het epicentrum in Koerdistan. In dit verband heeft de guerrilla een staakt-het-vuren afgekondigd, dat voorlopig is verlengd tot aan de verkiezingen. Journalist Tekoşîn Axîn interviewde Zozan Çewlîg, lid van het centrale hoofdkwartier van de YJA Star (vrije vrouwen verenigingen), over de huidige ontwikkelingen. Het interview werd uitgezonden op Stêrk TV.

Onlangs hield de commandorat van YJA Star een vergadering. Welke beslissingen zijn tijdens de vergadering genomen en welke rol speelt de guerrilla en de commandanten van YJA Star hierin?

Mei is een belangrijke maand voor onze beweging. In deze maand hebben we in onze geschiedenis veel strijders verloren; ik eer hen met respect en buig ter nagedachtenis aan hen. Om uw vraag te beantwoorden, wil ik zeggen dat we op onze vergadering de ontwikkeling van de situatie van Rêber Apo [Abdullah Öcalan] in de afgelopen drie jaar hebben beoordeeld en belangrijke beslissingen hebben genomen. Rêber Apo levert al 24 jaar onder zeer moeilijke omstandigheden grote weerstand. Het Imrali-systeem, dat tegen Rêber Apo als persoon wordt uitgevoerd, richt zich tegen de gehele samenleving. Tijdens onze vergadering hebben we een evaluatie gemaakt van de algemene situatie, waarbij de situatie van Rêber Apo bovenaan onze agenda stond.

Met name in de afgelopen jaren heeft hij te maken gehad met de zwaarste vorm van isolatie. We hebben diepgaand onderzocht waarom hij steeds meer geïsoleerd wordt en waarom elke communicatie is verbroken. Hiermee hangt ook de tweede kwestie samen waarop we ons hebben gericht, namelijk de vraag in hoeverre we als defensiekrachten, met name als YJA Star, onze verantwoordelijkheid jegens Rêber Apo nakomen. De belangrijkste beslissing was deze: we moeten het beleid van vernietiging tegen Rêber Apo precies begrijpen en het op basis van deze analyse vernietigen. Rêber Apo staat voor ons centraal. De praktijken die tegen hem gericht zijn, richten zich tegen ons, het Koerdische volk en de gehele mensheid. Deze feit moet in deze zin worden begrepen en de strijd daartegen moet op hoog niveau worden gevoerd op basis van de principes van de ideologie van vrouwenbevrijding, vrijheid en de lijn van “Jin Jiyan Azadî”.

Rêber Apo betekent voor ons een vrij leven. We volgen zijn situatie met de grootste aandacht. Als toegewijde strijders bevestigen we nogmaals dat de situatie van Rêber Apo voor ons een reden tot oorlog is.

Op 6 februari vond deze enorme aardbeving plaats. De KCK ((Unie van Koerdische Gemeenschappen) heeft een staakt-het-vuren afgekondigd. Ondanks dit staakt-het-vuren blijft de Turkse staat aanvallen uitvoeren in Noord-Koerdistan en de Medya-verdedigingsgebieden. Hoe beoordeelt u deze aanvallen? Hoe verhoudt de guerrilla zich tot de aanvallen?

De beslissing van de KCK was belangrijk en onze krachten hebben deze met grote gevoeligheid opgevolgd. Ook ons volk heeft zich bij deze beslissing aangesloten. Iedereen heeft ingezien dat we een humanistische beweging zijn. De gevolgen van de aardbeving en het lijden van de mensen hebben ons tot deze beslissing gebracht. Het was een morele beslissing. De bezettende staat gedroeg zich echter niet volgens de voorwaarden van zo’n beslissing, maar gebruikte het staakt-het-vuren eerder als een kans voor nieuwe aanvallen. De operaties in de verzetgebieden, met name in de Medya-verdedigingsgebieden, werden uitgebreid en de militaire operaties in Bakurê Kurdistanê (Noord-Koerdistan) gingen door. Dit onderwerp moet op de agenda van de guerrilla staan en zij mag geen toegeven aan deze aanvallen, er mag geen opening worden geboden. Ons volk moet waakzaam zijn en het koloniale fascisme het juiste antwoord geven bij de verkiezingen.

De guerrilla heeft de afgelopen acht jaar grote weerstand geboden tegen alle aanvallen. Vooral de YJA Star hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. Twee belangrijke commandanten waren Gulçiya Gabar en Hêjar Zozan. Kunt u iets over hen zeggen?

Hevala Gulçiya is samen met kameraad Pelşîn gevallen. Hêjar Zozan, de commandant van de [Noord-Koerdische] provincie Serhed, is ook gevallen. Ik eer deze vriendinnen met respect en betuig mijn medeleven aan hun patriottische families. De strijdvaardige Koerdische vrouw vertegenwoordigt een accumulatie van immense ervaring in de strijd voor vrijheid. We begonnen met mensen als Sara (Sakine Cansız) en nu zijn het vrouwen als Gulçiya en Hêjar. Deze accumulatie van ervaring wordt uitgedrukt in de slogan “Jin Jiyan Azadî”, die vandaag over de hele wereld weerklinkt.

Commandant Gulçiya liet met haar leiderschapsrol een groot erfgoed achter. Ze was actief als commandant van Behdînan tot Amed, van Erzîrom tot Kobanê in de meest kritieke dagen. Ze kwam zelf uit de regio Mêrdîn en was een persoonlijkheid die diep doordrongen was van patriottisme. Ze was altijd bereid elke moeilijkheid te overwinnen, diende als commandant in elke situatie en werd een voorbeeld in de manifestatie van vrije vrouwen als vrouwenleger.

Hêjar Zozan was commandant van de provincie Serhed en viel samen met kameraad Bager. Hevala Hêjar kwam uit Erdêxan. Tijdens haar universitaire tijd werd ze zich bewust van de onderdrukking van het Koerdische volk en begreep ze de waarheid achter de ideologie van Rêber Apo. Op zoek naar vrijheid koos ze voor de weg naar de bergen. Als lid van de speciale eenheden leverde ze grote prestaties op de lijn van de gevallenen. Hevala Hêjar nam bewust deel aan het werk en vocht samen met Şehîd Delal. Ze speelde een belangrijke rol in de technische ontwikkeling van de speciale eenheden. Tegelijkertijd stond ze tegenover de vijandelijke invasieoperaties in Heftanîn en vocht ze aan de zijde van Esmer, Zelal en Bager in een grote slag.

Wat is uw standpunt ten opzichte van de verkiezingen op 14 mei?

Het Erdogan-fascisme heeft het Koerdische volk al 20 jaar enorm veel leed berokkend. Zijn beleid is vanaf het begin gericht op de vernietiging van het Koerdische volk. Dit beleid wordt met grootschalige repressie uitgevoerd. Het is een kracht die zijn bestaan baseert op de vernietiging van het Koerdische volk. Dit beleid wordt ook gevolgd in de verkiezingscampagne. Erdogan vertegenwoordigt een mentaliteit, een regime. Deze mentaliteit vormt vooral voor vrijheidslievende krachten, vrouwen en jongeren een grote bedreiging. Vrouwen en jongeren moeten deze situatie herkennen en zich bij deze verkiezingen tegen het regime verzetten. Deze verkiezingen zijn van immens belang. Het gaat erom of men in Turkije wil leven onder fascisme of in een democratisch land. Iedereen moet zich hiervan bewust zijn en gaan stemmen. Deze verkiezingen zullen het lot van vrouwen, jongeren en onze samenleving bepalen. We zijn ervan overtuigd dat deze verkiezingen met behulp van vrouwen, jongeren, Alevieten, werknemers en democratische krachten zullen leiden tot een overwinning van de Yeşil Sol Parti (Groene Linkse Partij). Om deze reden zijn journalisten en politici gearresteerd en vastgehouden. Er bestaat ook de mogelijkheid dat deze politieke operaties in provocaties en complotten zullen veranderen. Ons volk moet hierop alert en gevoelig zijn. Het regime is militair verslagen in Zap en dankzij ons volk zal het ook politiek worden verslagen in Ankara. Dit zal de weg effenen voor de democratisering van Turkije en een einde maken aan de dictatoriale oorlogszucht bij de verkiezingen. We zijn hier sterk van overtuigd.