Algemene Raad van AANES keurt wet inzake schenkingen goed

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Met de deelname van vertegenwoordigers van de Democratische Islamconferentie, leden van de Algemene Raad in het Autonome en Civiele Bestuur van Noord- en Oost-Syrië en de adviseur van het gezamenlijke voorzitterschap van de Algemene Raad in het autonome bestuur van Noord- en Oost-Syrië Hassan Koçer, werd de 90e zitting van de Algemene Raad in het autonome bestuur gehouden.

De sessie omvatte een beoordeling door de adviseur van het gezamenlijke voorzitterschap van de Algemene Raad van het autonome bestuur, Hassan Koçer, van de politieke situatie en de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten in het algemeen en NE-Syrië in het bijzonder, en de voortdurende aanvallen van de Turkse staat op NE-Syrië.

De deelnemers bespraken de artikelen van de wet inzake schenkingen en keurden ze goed, zodat de wet van kracht wordt vanaf de datum van uitgifte vandaag.

De wet bevat 28 artikelen die gericht zijn op het toezicht op en de opvolging van alle religieuze activiteiten, de ontwikkeling van sharia-onderwijs op alle niveaus, naast het reguleren van fatwa’s en de opvolging van de zaken van degenen die er verantwoordelijk voor zijn.

Bron: ANHA