Algemene Vergadering van het Autonome Bestuur keurt antismokkelwet goed

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

In een verklaring op haar officiële website heeft het Autonome Berstuur de inhoud aangekondigd van de 66e gewone vergadering van de Algemene Vergadering van Noord- en Oost-Syrië.

Volgens de verklaring waren de medevoorzitter van de Algemene Vergadering van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië, Ferîd Eti, leden van het Gerecht, vertegenwoordigers van de Raad voor Binnenlandse Zaken van Noord- en Oost-Syrië en vertegenwoordigers van de Sociale Raad voor Sociale Rechtvaardigheid van Noord- en Oost-Syrië aanwezig.

De vergadering begon met het voorlezen van het verslag van de vorige vergadering. Vervolgens werd rechter Mihemed Omer, hoofd van de vrouwenraad van het autonome bestuur van Noord- en Oost-Syrië, verkozen in plaats van Cîhan Xidro.

Tijdens de vergadering zijn enkele wijzigingen aangebracht in de boetes in de smokkelwet. Deelnemers aan de bijeenkomst hielden discussies over mensensmokkelactiviteiten in Noord- en Oost-Syrië.

Op het einde van de vergadering werd de wet, bestaande uit 13 artikelen, goedgekeurd en zal in werking treden vanaf de datum van haar aankondiging door de Algemene Vergadering.