Amerikaanse gezant brengt bezoek aan vertegenwoordigers Noord- en Oost-Syrië

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De gezant van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Nicholas Grainger, heeft woensdag een bezoek gebracht aan het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) om de recente politieke situatie in Syrië en de trilaterale onderhandelingen tussen Ankara, Damascus en Moskou te bespreken.

De gezant en zijn begeleidende delegatie werden ontvangen door de medevoorzitter van de afdeling Buitenlandse Zaken, Badran Çiya Kurd, en de twee vice-medevoorzitters, Fener Al-Kait, Rubel Baho, en een lid van het bestuursorgaan, Gulistan Ali, aldus de officiële website van de afdeling.

Tijdens de bijeenkomst die vandaag plaatsvond, werden de laatste ontwikkelingen in de Syrische arena in het algemeen en Noord- en Oost-Syrië in het bijzonder besproken, en de toenadering tussen de regering van Damascus en de Turkse bezettingsstaat.

Tijdens het bezoek wees Badran Çiya Kurd, medevoorzitter van de afdeling Buitenlandse Zaken van het AANES, op de noodzaak van een brede politieke oplossing met de consensus van alle Syriërs en met uitsluiting van buitenlandse interventies.Kurd zei dat geen enkele lokale partij het conflict voor eigen voordeel mag gebruiken, en dat ze een algemene oplossing moeten bevorderen op basis van internationale resoluties.

De Amerikaanse delegatie verklaarde daarentegen dat hun standpunt over een politieke oplossing duidelijk is, gebaseerd op de consensus van alle Syriërs en het besluit van de VN, maar dat er veel obstakels zijn voor normalisatie.

De partijen bespraken ook de heropkomst van de Islamitische Staat (ISIS) en het samenvallen ervan met de militaire operaties van Turkije tegen Noord- en Oost-Syrië.

Tijdens de bijeenkomst werden ook mechanismen besproken om humanitaire hulp naar Syrië te brengen, en de politisering van de regering van Damascus met betrekking tot de kwestie van hulp aan het Syrische volk, door gebieden uit te sluiten van de Syrische geografie.

Er werd benadrukt dat de voortdurende sluiting van de grensovergang Tal Koçer de economische en humanitaire gevolgen vergroot en oneerlijk is tegenover de miljoenen mensen die in Noord- en Oost-Syrië wonen.

Kurd onderstreepte dat Turkije volhoudt AANES te zien als een bedreiging voor zijn nationale veiligheid, en dat dit een laster is die verre van de waarheid is, en benadrukt dat de Koerdische strijdkrachten in het noordoosten van Syrië nooit enige militaire actie in Turkije hebben uitgevoerd.