Amnesty International: Executies stijgen tot hoogste aantal in bijna tien jaar

Amnesty International publiceerde haar jaarlijkse rapport over het wereldwijde gebruik van de doodstraf en zei dat “executies in 2023 naar hun hoogste aantal in bijna een decennium stegen, met een scherpe stijging in het Midden-Oosten.”

In 2023 vonden in totaal 1.153 executies plaats, waarbij de duizenden executies die vermoedelijk in China zijn uitgevoerd niet zijn meegerekend, wat een stijging van meer dan 30% betekent ten opzichte van 2022. Het was het hoogste cijfer dat Amnesty International registreerde sinds 2015, toen bekend was dat 1.634 mensen werden geëxecuteerd. Ondanks deze stijging bereikte het aantal landen dat executies uitvoerde het laagste cijfer dat Amnesty International ooit heeft geregistreerd.

“De enorme piek in het aantal geregistreerde executies was voornamelijk te wijten aan Iran. De Iraanse autoriteiten toonden volledige minachting voor het menselijk leven en voerden het aantal executies voor drugsgerelateerde misdrijven op, wat de discriminerende gevolgen van de doodstraf voor de meest gemarginaliseerde en verarmde gemeenschappen in Iran nog eens benadrukt,” zei Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International.

Callamard zei ook dat “ondanks de tegenslagen die we dit jaar hebben gezien, vooral in het Midden-Oosten, landen die nog steeds executies uitvoeren steeds meer geïsoleerd raken. Onze campagne tegen deze afschuwelijke straf werkt. We zullen doorgaan tot we een einde hebben gemaakt aan de doodstraf.”

De vijf landen met het hoogste aantal executies in 2023 waren China, Iran, Saudi-Arabië, Somalië en de VS. Iran alleen al was goed voor 74% van alle geregistreerde executies, terwijl Saudi-Arabië 15% voor zijn rekening nam. Somalië en de VS voerden in 2023 een groter aantal executies uit.

In 2023 werden wereldwijd 20% meer doodvonnissen uitgesproken, wat het totaal op 2.428 bracht.

In Iran maakten de autoriteiten intensiever gebruik van de doodstraf om de bevolking angst aan te jagen en hun greep op de macht te verstevigen. Ten minste 853 mensen werden geëxecuteerd, een stijging van 48% ten opzichte van 576 in 2022. De executies troffen buitenproportioneel de Iraanse etnische minderheid Baluchi, die goed was voor 20% van de geregistreerde executies, hoewel ze ongeveer 5% van de Iraanse bevolking uitmaken. Ten minste 24 vrouwen en ten minste vijf mensen die kinderen waren op het moment van het misdrijf werden geëxecuteerd.