Amnesty: Straffeloosheid in Iran moet worden aangepakt

Naar aanleiding van het 1-jarig bestaan van de ‘Jin Jiyan Azadi’-opstand in Iran heeft Amnesty International een verklaring uitgegeven waarin staat dat “de internationale gemeenschap paden naar gerechtigheid op internationaal niveau moet volgen om systemische straffeloosheid aan te pakken voor Iraanse functionarissen die verantwoordelijk zijn voor honderden onwettige moorden op demonstranten en wijdverspreide marteling.”

Amnesty benadrukte dat “de afgelopen jaren Iraanse autoriteiten een reeks misdaden tegen het internationaal recht hebben gepleegd om elke uitdaging van hun ijzeren greep op de macht uit te roeien. Hieronder vallen honderden onwettige moorden; de willekeurige executie van zeven demonstranten; tienduizenden willekeurige arrestaties; grootschalige marteling, waaronder verkrachting van gedetineerden; grootschalige intimidatie van families van slachtoffers die om waarheid en gerechtigheid vragen; en represailles tegen vrouwen en meisjes die zich verzetten tegen discriminerende verplichte sluierwetten.”

Diana Eltahawy, adjunct-directeur voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika van Amnesty International, zei: “De Iraanse autoriteiten hebben een jaar lang onuitsprekelijke wreedheid toegebracht aan mensen in Iran die moedig decennia van onderdrukking en ongelijkheid hebben uitgedaagd. Een jaar na de dood van Mahsa Jina Amini in hechtenis is er niet één functionaris strafrechtelijk onderzocht, laat staan vervolgd en gestraft voor misdaden die zijn gepleegd tijdens, en in de nasleep van, de opstand.”

Eltahawy voegde toe: “De verjaardag van de protesten voor ‘Vrouw Leven Vrijheid’ herinnert landen over de hele wereld aan de noodzaak om strafrechtelijke onderzoeken in gang te zetten naar de gruweldaden gepleegd door de Iraanse autoriteiten onder universele jurisdictie. Overheidsverklaringen waarin de Iraanse autoriteiten worden opgeroepen om het onwettige gebruik van vuurwapens tegen demonstranten te stoppen, marteling van gedetineerden te staken en alle personen die vreedzaam hun mensenrechten uitoefenen vrij te laten, blijven even cruciaal als ooit. Deze acties tonen slachtoffers dat ze niet alleen zijn in hun donkerste uren.”

Amnesty zei: “De Iraanse autoriteiten hebben het afgelopen jaar een allesomvattende aanval gelanceerd op de mensenrechten van vrouwen en meisjes. Ondanks maanden van protesten tegen de verplichte sluierwetten van Iran, veroorzaakt door de willekeurige arrestatie en dood in hechtenis van Mahsa/Zhina Amini, hebben de autoriteiten ‘moraliteits’politie heringevoerd en een reeks andere maatregelen ingevoerd die vrouwen en meisjes die zich verzetten tegen de verplichte sluier hun rechten ontnemen.

Dit omvat de inbeslagname van auto’s en ontzegging van toegang tot werkgelegenheid, onderwijs, gezondheidszorg, bankdiensten en openbaar vervoer. Tegelijkertijd hebben ze vrouwen vervolgd en veroordeeld tot gevangenisstraf, boetes en vernederende straffen, zoals het wassen van lijken.

Deze aanval op de rechten van vrouwen vindt plaats te midden van een reeks hatelijke officiële verklaringen waarin het onthullen van het hoofd als een “virus,” “sociale ziekte” of “stoornis” wordt genoemd, evenals het gelijkstellen van de keuze om zonder hoofddoek te verschijnen aan “seksuele losbandigheid.”

De autoriteiten werken ook aan nieuwe wetgeving die nog zwaardere straffen zal invoeren voor het trotseren van de verplichte sluier.”