Analyse: Aanval op Rojava vanuit twee richtingen

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Terwijl de Europese media spreken van een Koerdisch-Arabische conflict, vindt er een tweevoudige aanval op Rojava plaats. Solidariteit is dringend nodig.

Om de veiligheid in Noordoost-Syrië te versterken, begon op de avond van 27 augustus een operatie van de Syrische Democratische Krachten (SDF). De operatie richt zich op IS-cellen, drugshandel, corruptie en maffiastucturen in de regio en duurt voort. Verschillende QSD-strijders zijn al omgekomen tijdens de operatie, en er zijn voortdurend hevige gevechten gaande. In de Europese media worden deze conflicten gepresenteerd als een Koerdisch-Arabisch conflict. Dit is echter een verkeerde voorstelling van zaken, zoals te zien is aan de lijst van omgekomen SDF-strijders, waarbij bijna allemaal strijders uit Deir ez-Zor, Tabqa en andere gebieden met voornamelijk Arabische bevolking betrokken zijn. De meeste strijders behoren tot Arabische lidmaatschapsgroepen van de SDF, zoals de “Brigade van Noordelijke Democratie” (Liwa al-Shamal al-Demokrati).

Aanvallers worden gesteund door het Assad-regime

Als we ook kijken naar de strijders aan de andere kant, wordt duidelijker wat er achter het escalerende conflict schuilgaat. Het gaat om gewapende groepen – vaak met banden met de “Islamitische Staat” (IS) – die vanuit gebieden ten westen van de Eufraat naar de regio zijn overgestoken. Dit kan alleen met goedkeuring van het Assad-regime zijn gebeurd, dat tegelijkertijd de valse bewering van een vermeend Koerdisch-Arabisch conflict verspreidt. Dit heeft tot doel de regio te ontwrichten en het zelfbestuur uit te schakelen. Achter de huidige agressie van het regime kunnen verschillende factoren schuilen. In het kerngebied van Syrië nemen mensen ook een voorbeeld aan het Rojava-model en protesteren ze voor zelfbestuur en tegen het regime. Onlangs zijn er opnieuw protesten uitgebroken vanwege de stijgende kosten in as-Suwayda. Vooral de Druzische bevolking vraagt om zelfbestuur en autonomie. Delegaties hebben herhaaldelijk ontmoetingen gehad met het zelfbestuur. De aanval op Deir ez-Zor kan dus worden gezien als een onderdeel van een voorwaartse verdediging van de dictatuur. Het is zeker dat een dergelijke aanval niet kan plaatsvinden zonder de steun en goedkeuring van Rusland. Rusland heeft tot doel zijn invloed, met name op de olievelden in Noord- en Oost-Syrië, uit te breiden en het zelfbestuur uit te schakelen.

NATO-lid Turkije valt aan vanuit het noorden

In dit verband is het opmerkelijk dat de Turkse staat de gelegenheid heeft aangegrepen en een aanval op Manbij heeft gelanceerd. We kunnen dus spreken van een tweevoudige aanval op Rojava. Manbij bevindt zich in een uiterst belangrijke strategische positie. De stad was al tijdens de periode van IS een belangrijk knooppunt voor jihadisten en logistiek vanuit Turkije naar Syrië. De bevrijding van de stad trof de imperialistische ambities van Turkije zwaar, en het AKP-regime heeft vanaf het begin alles in het werk gesteld om de stad te bezetten. Als Manbij wordt ingenomen, kan Turkije de hegemonie over heel Noordwest-Syrië verkrijgen. Ook Kobani kan zo in een tang worden genomen. Nu de aanval op Deir ez-Zor in het zuidoosten begon, heeft de Turkse staat de situatie benut, mogelijk ook op basis van eerdere afspraken, hetzij direct met het regime of met Rusland, en is begonnen met zijn huurlingengroepen, vergelijkbaar met het regime in het zuidoosten, een aanval op de stad en haar dorpen. Hoewel de Militaire Raad van Manbij de eerdere aanval grotendeels heeft kunnen afslaan, gebeurde dit niet zonder verlies van burgers. In de nacht van 1 september werden vier kinderen of minderjarigen gedood bij aanvallen van de huurlingen. De aanvallen lijken ook nog niet voorbij te zijn. De Turkse staat verzamelt grote troepenmachten aan het front van Manbij. Tegelijkertijd dreigt er een aanval op de Assyrische dorpen rond Ain Issa en Til Temir. Op maandagochtend werd al een eerste grondaanval op Ain Issa afgeslagen.

Russisch imperialisme ondersteunt de tweevoudige aanval

Verschillende factoren wijzen op de Russische steun voor de aanval. Zo bezocht de voormalige Turkse inlichtingenchef en huidige minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, Moskou slechts enkele dagen geleden. Daarna verklaarde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov dat men terug zou moeten keren naar de filosofie van het “Adana-akkoord”. Het Adana-akkoord is een overeenkomst die in 1998 is ondertekend tussen de leiders van de Syrische politieke veiligheidsdienst en de Turkse inlichtingendienst, en die met name gericht was op de vernietiging van de Koerdische vrijheidsbeweging en grensoverschrijdende operaties legitimeerde.

Permanente speciale oorlogsvoering tegen Rojava

Maar niet alleen militaire aanvallen maken deel uit van dit beleid. Hoewel militaire aanvallen de meest voor de hand liggende vormen van aanvallen kunnen zijn, voeren de regionale mogendheden in het geheim een permanente oorlog tegen het zelfbestuur. Drugs worden de regio binnengesmokkeld, mensen worden verslaafd gemaakt en als spionnen en agenten ingezet, en er worden voortdurend nieuwe gewapende terreurgroepen opgezet om te voorkomen dat mensen het zelfbestuur ondersteunen. Vooral in de dorpen rond Deir ez-Zor heerst regelmatig angst en terreur, zodat mensen ondanks hun grote sympathie voor zelfbestuur zich niet durfden in te zetten, omdat ze dan het doelwit van de terreurgroepen konden worden en vermoord konden worden. Door aanvallen onder valse vlag wordt geprobeerd Koerden en Arabieren tegen elkaar op te zetten. Niet voor niets waarschuwde de Militaire Raad van Deir ez-Zor dat huurlingengroepen deels in uniformen van de Militaire Raad opereerden en dat de bevolking voorzichtig moest zijn. De operatie van de SDF is gericht tegen deze structuren, niet tegen de bevolking.

Erdoğan en Assad – Hand in hand tegen democratie en zelfbestuur

Turkije en het Assad-regime handelen eensgezind en streven ernaar de autonome gebieden te vernietigen en de regio volgens hun racistische concepten te herstructureren. Wat dit voor de regio betekent, blijkt uit het Turkse deel, Afrin, waar het Koerdische bevolkingsaandeel met 70 procent is gedaald na Turkse bezetting als gevolg van racistisch geweld en verdrijving, en uit de geschiedenis van het anti-Koerdische beleid van het regime. Ook het Syrische regime voerde een gerichte verdrijvings- en vestigingspolitiek uit in Noord- en Oost-Syrië. Koerden werden hun paspoorten ontnomen, dorpen werden geplunderd en gearabiseerd. Toch is het zelfbestuur van Rojava erin geslaagd een multi-etnisch, multicultureel project van samenleven en solidariteit op te bouwen, dat voorbijgaat aan etnische en culturele grenzen. Dit project bedreigt de monistische nationale staten alleen al door zijn bestaan.

Coalitie draagt medeverantwoordelijkheid

Gezien deze feiten lijkt het bijna absurd als de door de VS geleide coalitie beide partijen oproept om de gevechtshandelingen te staken, want het gaat niet om twee gelijke conflicterende partijen, maar om de strijd tegen IS en andere jihadistische huurlingengroepen die proberen de regio in chaos te storten en te vernietigen.

Tegelijkertijd speelt de coalitie ook een rol in het conflict. Ze heeft altijd geprobeerd een tegenwicht te vormen voor zelfbestuur in de stammen om haar eigen belangen in de regio door te drukken. Omdat zelfbestuur, ondanks alle weerstand, niet toegeeft aan zowel het Russische als het door de VS geleide imperialisme en een “model van de derde weg” volgt, probeert de coalitie, zij het op een “zachtere” manier, zelfbestuur te ondermijnen. Met dit beleid op basis van de stammen ondermijnt de coalitie echter ook haar verklaarde doelstelling om IS te vernietigen. Want door dit beleid krijgt IS en andere terroristische groeperingen nieuwe ruimte.

De strijd van de SDF in Deir ez-Zor is de consequente voortzetting van de antifascistische strijd tegen IS. Het dient niet tot onderwerping, maar tot bevrijding van de mensen in de regio en tot versterking van de democratie en zelforganisatie.

Bron: ANF