Anarchisten vieren eerste antiautoritaire internationale van 1872

  • Zwitserland

Meer dan 5.000 mensen uit verschillende landen kwamen van 19 tot 23 juli bijeen in Saint-Imier in het Zwitserse Juragebergte om het 150-jarig bestaan van de eerste antiautoritaire internationale van 1872 te herdenken. Met meer dan 300 parallelle evenementen was de bijeenkomst bedoeld om anarchisten samen te brengen voor een collectieve uitwisseling, om ervaringen uit te wisselen over de strijd en om de internationalistische solidariteit te versterken. Bij deze gelegenheid waren jonge internationalisten van het tijdschrift Lêgerin, het Serhildanetwerk, de CDK-S en ook de Academie voor Democratische Moderniteit aanwezig om gemeenschappelijke perspectieven met anarchisten te ontwikkelen. Er werd een boekenstand geopend op de boekenbeurs van de bijeenkomst om het paradigma van de vrijheidsbeweging van Koerdistan en het paradigma van democratische moderniteit van Abdullah Öcalan te verspreiden.

Vijf dagen lang was het hoofdonderwerp van de discussies hoe verschillende strijden in de wereld samengebracht kunnen worden vanuit een internationalistisch perspectief.

Dankzij de organisatie van internationalistische jongeren namen ongeveer honderd mensen uit verschillende landen deel aan de grote mars in Lausanne naar aanleiding van het 100e jaar van de ondertekening van het Verdrag van Lausanne. Onder het motto “Verdedig Koerdistan!” demonstreerden de jongeren samen met duizenden Koerden van de Place de La Navigation naar de plaats van de ondertekening van het verdrag. Honderd jaar later riepen de Koerden in Lausanne, samen met hun vrienden, opnieuw tegen de wereld dat het volk van Koerdistan het Verdrag van Lausanne niet erkent.