Archeologische vindplaats in Van geplunderd onder het voorwendsel van restauratie

  • Noord-Koerdistan

De 3000 jaar oude archeologische vindplaats op de Zernaki-heuvel  in het district Erciş van Van wordt gesloopt en geplunderd onder het voorwendsel van restauratie.

De Zernaki-heuvel, gebouwd tijdens het Parthische en Urartiaanse rijk, is een oude site met een oppervlakte van 270 hectare in het noorden van het Erciş-district, in de provincie Van. De oude site staat bekend als de belangrijkste en meest moderne stad van de periode. Gebouwd op een rasterplan, herbergde het eeuwenlang de Parthische en Urartiaanse beschavingen.

De Zernaki-heuvel staat bekend als de plaats waar de Koerden samenkwamen en hun eenheid vestigden. Om een einde te maken aan de bloedige aanvallen van de Assyriërs die de machtigste staat van die tijd hadden, bracht de Urartiaanse koning Menua alle Koerdische stammen samen op de heuvel Zernaki en vestigde hij de Koerdische eenheid. Zo kwam er een einde aan de Assyrische tirannie. De Urartiërs vestigden een stad op de Zernaki-heuvel, zijn tijd ver vooruit. Ze handhaafden ongeveer 500 jaar vrede en stabiliteit in Mesopotamië, Anatolië en het Midden-Oosten.

Een opgraving in deze oude stad, die een zeer belangrijke plaats inneemt voor het Koerdische volk en zijn geschiedenis, werd jarenlang geblokkeerd door de staatsautoriteiten. De site werd beschadigd door schatzoekers en de staat. Hoewel het een beschermde archeologische vindplaats is, zijn er ongeveer een jaar lang opgravingen uitgevoerd op de Zernaki-heuvel, die in de loop der jaren grotendeels is beschadigd door plunderaars.

Socioloog en schrijver İkram İşler herinnerde zich dat de Zernaki-heuvel ‘s werelds eerste in een raster geplande stad was, die de oude Grieken en anderen als voorbeeld inspireerde. İşler onthulde dat de graafwerkzaamheden, die al een jaar aan de gang zijn, zijn uitgevoerd in samenwerking met de universiteit en de gemeente. “Als je nadenkt over wat er eerder is gedaan, zou je alleen maar willen dat het helemaal niet werd hersteld. De restauratiewerkzaamheden aan het fort van Van kwamen nooit overeen met het origineel en de gerestaureerde gebieden begonnen in zeer korte tijd in te storten. Het historische fort werd vernietigd onder het voorwendsel van restauratie. We weten niet hoeveel beschadigd zal raken door deze restauratie .”