Armeense Sociale Raad: SDF heeft sleutel tot vrede in Syrië

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Leden van de Armeense Sociale Raad legden een verklaring af aan de pers voor het hoofdkwartier van de raad in de wijk Kibaba in Heseke.

In de verklaring, die werd voorgelezen door de covoorzitter van de raad, Imad Teteryan, werden de pogingen van buitenlandse mogendheden en hun collaborateurs veroordeeld die proberen opruiing te veroorzaken onder de volkeren in de regio door de Operatie Versterking Veiligheid van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) tegen ISIS-cellen en criminele elementen in de regio Deir ez-Zor te verdraaien en af te schilderen als een campagne tegen stammen.

“De SDF is geen Koerdische strijdmacht zoals sommige kringen beweren, maar bestaat uit Arabieren, Koerden, Armeniërs, Syriërs, Assyriërs, Turkmenen, Circassiërs, christenen, moslims en Yazidi’s. De SDF beschermt alle componenten en religies. Het heeft de regio bevrijd van de wreedheden, vervolging en terreur van ISIS-huurlingen en hun aanhangers. De helft van de strijders in de gelederen van de SDF bestaat uit kinderen van de Arabische bevolking en stammen”, aldus de verklaring.

De Armeense Sociale Raad wees erop dat: “Wij zijn tegen elke vorm van discriminatie tussen religies. Het is de bedoeling dat we samen in ons land leven met trots, eer, liefde en vrede. Wij steunen de SDF en het Democratisch Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië. Wij verzetten ons tegen de beoogde uitlokking.”

De raad benadrukte dat de SDF de sleutel tot vrede in Syrië in handen heeft en de hoop van het volk is op vrijheid en gelijkheid.