Autonome tutorial van de YXK/JXK aan de Universiteit van Frankfurt

  • Duitsland

Aan de Goethe-universiteit in Frankfurt is het voor studenten mogelijk om autonome tutorials aan te bieden in hun afdelingen en zo vragen en onderwerpen te behandelen die niet of slechts zelden voorkomen in het gereguleerde aanbod van cursussen. Studenten kunnen zich aanmelden bij hun respectievelijke afdelingen met een onderwerp. Koerdische studenten die actief zijn in de YXK- en JXK-jongerenverenigingen hebben zich dit semester ook aangemeld voor een autonome tutorial, het onderwerp was “Hoe machtsverhoudingen te overwinnen? Inleiding tot democratisch confederalisme”. De afdeling sociale wetenschappen nam de aanvraag in behandeling.

Aan het begin van de tutorial werden fundamentele vragen over het niet-statelijke maatschappelijke paradigma ‘democratisch confederalisme’ behandeld en besproken. Een historisch overzicht van de geschiedenis van Koerdistan bood een eerste inzicht. Zo werd er gesproken over de verdeling van Koerdistan in 4 delen na de Eerste Wereldoorlog, de oprichting van de moderne Turkse staat, wiens bestaan ​​gebaseerd is op de genocide van de Koerdische samenleving en andere minderheden, de revolutie van de beweging van 1968 en de opkomst van de Koerdische vrijheidsbeweging uit deze en ten slotte de paradigmaverschuiving die in de jaren 2000 begon.

Bijzondere aandacht ging uit naar het werk en leven van Abdullah Öcalan, die als pionier van de Koerdische vrijheidsbeweging een sleutelrol speelt in de kritische verdere ontwikkeling van emancipatorische principes. Vanuit de gevangenis zette hij de zogenaamde paradigmaverschuiving binnen de Koerdische vrijheidsbeweging op gang: voor de bevrijding van het Koerdische volk en het Midden-Oosten is de oprichting van een onafhankelijke natiestaat niet alleen onvoldoende, maar zelfs schadelijk. In een (zelf)kritisch onderzoek van verschillende wetenschappelijke, filosofische en politieke ontwikkelingen ontdekte hij fouten in de bevrijdingsbewegingen van de 20e eeuw. Zo kwam hij tot de conclusie dat over emancipatie steeds dieper moest worden nagedacht. Een socialisme dat niet tegelijkertijd strijd voert en patriarchale relaties en persoonlijkheden afschaft, zou zich bijvoorbeeld niet kunnen ontwikkelen en zou sterven. Dergelijke ideeën zijn niet vergezocht. Archeologische vondsten uit de neolithische periode, bijvoorbeeld in Göbekli Tepe, oude mythologische en religieuze teksten zoals het Gilgamesj-epos, en de stam-nomadische sociale structuur van het Koerdische volk laten zien dat een democratische, matricentrische cultuur de afgelopen millennia heeft overleefd. Hoewel deze cultuur en manier van leven gemarginaliseerd is door talrijke veroveringen, oorlogen en bloedbaden, is ze niet verdwenen.

Zelfs onder de omstandigheden van totale isolatie neemt Öcalan een standpunt in voor de gemarginaliseerde en onderdrukte volkeren, klassen en geslachten. Kortom, zijn denken articuleert de legitieme zelfverdediging van onderdrukte volkeren, vrouwen, arbeiders en jongeren. We noemen het paradigma waaronder Öcalan deze benaderingen samenvat, democratisch confederalisme. Een leven opbouwen dat is georganiseerd rond basisdemocratie, vrouwenbevrijding en sociale ecologie. Om deze drie aspecten te verdiepen, werden sprekers uitgenodigd door het Initiative Democratic Confederalism (IDK), Make Rojava Green Again (MRGA) en de Association of Student Women from Kurdistan (JXK), die hun ervaringen en kennis deelden in spannende sessies die werden gedeeld en besproken met de deelnemers aan de Autonome Tutorial.

Een ander aspect dat de betrokkenen in het bijzonder interesseerde en dat werd behandeld, was de erfenis van de beweging van 1968 in Turkije voor jongeren van vandaag. Het bleek dat de democratische structuren die destijds waren opgebouwd, vooral in de industriële centra van het kapitalisme, worden ondermijnd door een individualisme of een atomisering van jongeren – ook op de universiteit. Jongeren worden opgeleid tot zelfstandige ondernemers. Daarentegen heeft een historische lijn van verzet zich voortgezet in het Zuiden en vooral in Koerdistan, wiens ideeën en ervaringen vandaag de dag wereldwijd weerklank vinden. In die zin kan de jeugd van Europa het neoliberalisme overwinnen door een nieuw internationalisme. Op verzoek van de deelnemers werd de tutorial afgesloten met de documentaire “Sara – Mijn hele leven was een strijd”.

Er waren echter ook hindernissen in de tutorial die terug te voeren zijn op de moeilijkere studieomstandigheden sinds de Bologna-hervorming. Veel studenten hebben weinig mogelijkheden om gebruik te maken van alternatief onderwijs en zijn in toenemende mate gebonden aan een schoolgebaseerd en canoniek aanbod van cursussen. De klassieke universiteit als plaats van vrijdenken wordt steeds meer een opleidingscentrum voor specialisten ten gunste van het bedrijfsleven. Desalniettemin was de tutorial over het algemeen een succes en een noviteit, aangezien de ideeën van het democratisch confederalisme nog niet hun weg hadden gevonden naar het universitaire landschap in Duitsland. We kijken ernaar uit om het cursusaanbod van de Goethe-universiteit in de toekomst uit te breiden met verdere autonome tutorials, lezingen en evenementen en om een ​​vrije uitwisseling van ideeën met de Frankfurtse studentenorganisatie in stand te houden.