Autonoom Bestuur van Shengal roept iedereen op Maxmur te beschermen

  • Zuid-Koerdistan

Het Autonoome Bestuur van Shengal heeft een verklaring uitgegeven over de Iraakse aanval op het Maxmur-kamp.

Met aandacht voor de belegeringspogingen tegen het Maxmur-kamp zei het Autonome Bestuur: “Deze pogingen worden om verschillende redenen ondernomen. Zoals bekend zijn de mensen van Maxmur gemigreerd om de Koerdische zaak niet op te geven en zich niet over te geven aan de fascistische Turkse staat. De mensen van Maxmur hebben geen rechten gekregen als vluchtelingen en zijn onder druk gezet door de Turkse staat in samenwerking met de Zuid-Koerdische KDP. De VN en de Iraakse regering delen de verantwoordelijkheid voor dit verschil in behandeling.

Dit kamp staat al 3 jaar onder embargo. Veel mensen hebben hun leven verloren vanwege de obstakels die de KDP heeft opgeworpen voor transport. De KDP heeft nooit een verantwoordelijkheidsgevoel getoond naar de vluchtelingen toe. Vooral na de aanstelling van Sudani als premier wilde de Iraakse regering de controle over de mensen verkrijgen door de druk op degenen die vrijheid eisen, op te voeren.”

Het Autonoom Bestuur van Shengal vervolgde: “Net zoals de Iraakse regering en de KDP peshmerga Shengal hebben verlaten en ons overlieten aan ISIS huurlingen, waardoor duizenden mensen werden afgeslacht, gebeurde hetzelfde in Maxmur. De mensen van Maxmur stonden echter tegenover de bendes met hun wil en verdedigden niet alleen het kamp, maar de hele regio om te voorkomen dat de bendes de macht overnamen.

De Sudani-regering is een nieuwe operatie gestart tegen de wil van de mensen in Shengal en Maxmur om de mensen onder controle te houden. Deze operatie bestaat uit een poging om de Overeenkomst van 9 oktober in Shengal uit te voeren en de belegering in Maxmur. We zullen samen vechten om deze plannen te dwarsbomen en ons recht op verdediging te gebruiken. We roepen ook de regering op om deze spelletjes op te geven. In plaats daarvan moet het een democratisch Irak leiden in plaats van de mensen aan te vallen in overeenstemming met andere landen.”

De verklaring zei: “Namens de mensen van Shengal begroeten we de vrouwen, jongeren, ouderen en al onze mensen in Maxmur. Onze pijn en lot zijn één met de mensen van Maxmur. We zullen bij onze mensen blijven tot het einde en dankzij onze wil de overwinning behalen. We zullen gezamenlijk strijden om deze plannen te dwarsbomen. We roepen al onze mensen en vrienden op om onze verworvenheden te beschermen.”