Autonoom Bestuur: Voortdurende Turkse aanvallen zijn gericht op het verlenen van steun aan ISIS

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) heeft in een verklaring aan de publieke opinie de escalatie van de Turkse aanvallen onderstreept.

In haar verklaring verwees het Autonome Bestuur naar het internationale stilzwijgen, met name door de garantstellers van het staakt-het-vuren, en zei: “De aanvallen brengen de veiligheid en stabiliteit van de hele regio in toenemende mate in gevaar. Het aantal burgerslachtoffers neemt toe en ook de vernietiging van infrastructuur.

Het Autonome Bestuur zei dat de stilte die gepaard gaat met de toename van Turkse aanvallen twijfel doet rijzen over het bestaan ​​van verborgen overeenkomsten en voegde eraan toe: “Terwijl wij in het Autonome Bestuur de Turkse agressie veroordelen, bevestigen we dat de aanval op Qamishlo en de dorpen van Amude op maandag gebeurde in de context van de directe oorlog tegen ons en tegen Syrië als geheel, en daarom is het stilzwijgen dat gepaard gaat met deze aanvallen, vooral door Rusland, de Internationale Coalitie en andere actieve krachten in Syrië, een gevaarlijke indicator dat het eigenlijk nog erger zou kunnen worden.”

De verklaring riep de betrokken autoriteiten op om in te grijpen om de agressie te voorkomen en de nieuwe Turkse oorlogsdreiging af te wenden. De verklaring benadrukte ook dat Turkije streeft naar verdere uitbreiding en bezetting en naar morele steun aan ISIS en zijn cellen. “Operaties tegen steden en tegen onze mensen en regio’s zijn provocerende acties gericht op verdere Turkse expansie en bezetting, om nog maar te zwijgen van de grote hoeveelheid steun en moreel die deze aanvallen aan ISIS bieden.”

Het Autonome Bestuur eindigde de verklaring met de woorden: “De voortzetting van deze agressieve aanpak zal er ongetwijfeld toe leiden dat onze mensen opstaan en zich met alle middelen en mogelijkheden verzetten om hun regio’s, instellingen en verworvenheden te behouden.”