Autonoom bestuur: We zullen alle bezette regio’s bevrijden

Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) heeft een verklaring uitgegeven ter gelegenheid van  haar vierjarig bestaan en zegt het volgende:

“In een tijd waarin vijandige troepen onze regering bedreigen en verslaan, zijn er historische stappen gezet en successen geboekt voor alle kinderen van het land.

In 2011 ontstond in Syrië een volksbeweging tegen het beleid van de centrale staat, uitsluiting en ontkenning op alle gebieden, en riep op tot vrijheid, democratische verandering en menselijke waardigheid. Internationale en regionale machten kwamen direct en indirect tussen in de burgeroorlog in Syrië voor hun eigen belangen. Ze hielpen radicale islamistische groeperingen van over de hele wereld om naar Syrië te komen. Dit zorgde ervoor dat de volksbeweging afstand nam van haar doelen en betrokken raakte bij etnische, interne en bloedige oorlogen.

Naast deze tragedie waren er nationale krachten met de erfenis van strijd gebaseerd op een vrije en inzichtelijke wil die holistische en alomvattende democratische oplossingsprojecten boden. Op basis hiervan begon de revolutie van 19 juli in 2012 en alle volkeren en componenten in Noord- en Oost-Syrië namen eraan deel. Ze organiseerden zich om de toekomst van hun kinderen vorm te geven op politiek, sociaal, economisch en alle terreinen.”

‘Basis van een democratische oplossing…’

De verklaring merkte op dat, ondanks de interne en externe moeilijkheden, de kinderen van de regio het eens waren en zich verenigden rond de aankondiging die op 21 januari 2014 werd gedaan door het Autonome Bestuur in de regio’s Cizire, Kobanê en Afrin. “De aankondiging van het Autonome Bestuur-project werd de basis van het democratische oplossingsproject in Syrië om de historische crises die Syrië heeft doorgemaakt op te lossen.”

“Deze regering, die werkte voor de heerschappij en dienstbaarheid van haar regio, streed ook tegen terroristische organisaties die de diensten en het democratische project van de componenten en mensen in de regio aanvielen namens de belangen van het buitenland, met name de Turkse staat.

Mensen met verschillende etnische en religieuze identiteiten omarmden deze regering die namens de hele wereld een oorlog voerde tegen het wereldwijde terrorisme op Syrisch grondgebied. Het betaalde de zwaarste prijs door zijn kinderen op te offeren om de ene regio na de andere te redden van de wrede terreur van ISIS en zijn partners. Het Autonome Bestuur heeft in oktober 2017 Raqqa, de hoofdstad van het zogenaamde kalifaat, en Baghouz, het laatste ISIS-bolwerk, bevrijd. Als gevolg van de bevrijding van veel gebieden van de terroristische organisatie ISIS in Noord- en Oost-Syrië, werden 3 autonome administraties en 4 civiele administraties opgericht.

Doel oprichting

“Er was behoefte om de activiteiten van 7 administraties te bundelen. Daarom werd op 6 september 2018 in Ain Issa het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië uitgeroepen, bestaande uit 3 vergaderingen, namelijk wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht, samen met de bestaande instellingen, waaronder civiele, militaire en veiligheidsinstellingen.

Dit bestuur was gebouwd op sociale en nationale fundamenten die algemene oplossingen met zich mee zouden brengen. Het is ook een geschikt model voor het oplossen van problemen in Syrië en de regio. Deze regering vertrouwt op de principes van het multiculturele en gemeenschappelijke leven, gebaseerd op het idee en de filosofie van een democratische natie, zodat de mensen zichzelf kunnen regeren, hun wensen kunnen vervullen en de politieke grenzen van de Syrische landen kunnen beschermen.”

Terwijl we het vierjarig bestaan van het Autonome Bestuur vieren, duren de conflicten in Syrië nog steeds voort, neemt het lijden van de mensen toe en worden ze gedwongen te migreren. Ondertussen pleegt de Turkse staat oorlogsmisdaden in de bezette regio’s. De regering probeert echter te voldoen aan de service-, veiligheids- en politieke eisen van de mensen en neemt historische stappen ondanks de obstakels en het embargo dat door buitenlandse staten wordt opgelegd.

Het Autonome Bestuur zwoer de bezette landen te bevrijden en verklaarde: “Als het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië beloven we onze kinderen die de martelaarsdood stierven bij het nastreven van vrijheid en menselijke waardigheid, het Syrische volk in het algemeen en het volk van Noord- en Oost-Syrië in het bijzonder, dat we in de voetsporen van onze martelaren zullen blijven treden, de veiligheid en stabiliteit ervan zullen verzekeren en de verworvenheden zullen beschermen. We beloven ook dat we non-stop zullen werken in alle gebieden, Afrin, Serêkaniyê en Girê Spî, de strategische regio’s van het Autonome Bestuur zullen bevrijden en zullen zorgen voor de terugkeer van onze gedwongen ontheemde mensen naar hun land op een waardige en veilige manier.

“We roepen alle volkeren op om zich rond het Autonome Bestuur te verzamelen en deel te nemen aan civiele en militaire instellingen die zijn aangesloten bij het Autonome Bestuur. Het Autonome Bestuur is een project dat tegemoet komt aan de eisen van alle Syriërs en de toekomst van Syrië vormgeeft. Bovendien biedt het een politieke oplossing voor alle conflicten in Syrië en de regio.”

Het Autonome Bestuur dringt er bij de internationale gemeenschap op aan hun morele en wettelijke plichten te vervullen tegen de aanvallen van de binnenvallende Turkse staat. “Deze aanvallen tasten de infrastructuur van de regio en de mensen aan”, aldus de verklaring.