AZADÎ: Dank aan Claus Schreer

  • Duitsland

“Claus Schreer was een voorbeeld dat weerstand niet gebonden is aan leeftijd, maar aan overtuiging, menselijkheid, doorzettingsvermogen, onkreukbaarheid en continuïteit”, schrijft AZADÎ e.V. in een overlijdensbericht.

Het rechtsbijstandfonds AZADÎ e.V. dankt de op 24 augustus in München overleden vredesactivist Claus Scheer persoonlijk voor zijn verzet. In de huidige Infodienst schrijft Monika Morres voor alle AZADÎ activisten:

“Hoe vaak heb ik zijn naam niet in onze AZADÎ-Infos geschreven toen het weer eens ging om berichtgeving over de ‘Beierse toestanden’ en over het feit dat Claus Schreer een van degenen was die talloze malen voor de rechter werden gesleept omdat hij verboden Koerdische symbolen zou hebben getoond. Hij verdedigde zich politiek en bleef bij zijn overtuigingen. Dat deed hij ook op 23 november 2019 met zijn optreden op de regionale conferentie van AZADÎ en het Kurdish Society Centre e.V. in München over de criminalisering van Koerden aan de hand van het voorbeeld van Beieren. Samen met de filmmaker Uli Bez deed hij verslag van persoonlijke ervaringen, verzet en perspectieven onder het motto ‘Repressie raakt individuen, het betekent ons allemaal’. Hij was een voorbeeld dat verzet niet gebonden is aan leeftijd, maar aan overtuiging, menselijkheid, doorzettingsvermogen, onkreukbaarheid en continuïteit. Hiervoor moeten we Claus Schreer bedanken – hiervoor zal hij niet vergeten worden.”

Claus Schreer op de regionale AZADÎ-conferentie in München, 23.11.2019 (ANF)

Solidariteit met de Koerdische strijd voor vrijheid en zelfbeschikking

Bij de demonstratie naar aanleiding van de 20e herdenking van de dood van Andrea Wolf (Ronahî) op 27 oktober 2018 in München hield Claus Schreer een toespraak die tot op de dag van vandaag niets aan geldigheid heeft ingeboet:

“Beste vrienden, ter gelegenheid van de 20e herdenking van de dood van Andrea Wolf door het Turkse leger, demonstreren we vandaag tegen de misdaden van het Erdogan-regime – tegen de Duits-Turkse wapenbroederschap – en zijn we solidair met de Koerden die strijden voor vrijheid en zelfbeschikking.

Het bevel van het districtsbestuur van München voor de demonstratie van vandaag luidt: Er mag geen verwijzing naar de verboden Koerdische Arbeiderspartij of naar Abdullah Öcalan worden gemaakt bij het tonen of gebruiken van actiemateriaal met de symbolen van de YPG, YPJ of PYD.

Verder staat er: De deelnemers aan de demonstratie mogen geen vlaggen, badges, spandoeken, borden of pamfletten met de beeltenis van Abdullah Öcalan in het openbaar vertonen of verspreiden.

Deze verboden zijn absoluut onaanvaardbaar. De Zelfverdedigingstroepen YPG en YPJ waren de beslissende krachten die de terreurbendes van IS in Noord-Syrië verdreven en verdedigen nu het Noord-Syrische kanton Efrîn en hun volksdemocratische systeem van zelfbestuur tegen de aanval van het Turkse leger. Het is natuurlijk het recht van alle Koerden om solidariteit te tonen met hun bevrijdingsbeweging.

Het verbod op foto’s door het districtsbestuur is ronduit schandalig. Het verbod op het tonen van foto’s van Abdullah Öcalan is een massale aanval op het recht op vrije meningsuiting dat in de basiswet, artikel 5, wordt gegarandeerd. We zullen het verbod niet accepteren en er juridische stappen tegen ondernemen.

Abdullah Öcalan is al 19 jaar een politieke gevangene in Turkse eenzame opsluiting. Al jaren doet hij voorstellen voor een einde aan alle geweld en voor een vreedzame oplossing van het conflict. Maar Erdogan verklaart iedereen die in Turkije een dialoog voorstaat tot terrorist. Hij reageert met oorlog en repressie tegen de Koerden.

Het was het recht van de anti-apartheidsbeweging om te strijden voor de vrijlating van Nelson Mandela. Op precies dezelfde manier is het vandaag het recht van de Koerden en het recht van alle democraten in de Federale Republiek om de vrijlating van Abdullah Öcalan en alle politieke gevangenen te eisen. We zullen ons dit recht niet laten ontnemen, noch door de minister van Binnenlandse Zaken, noch door de autoriteiten, noch door de politie.

We demonstreren vandaag tegen de decennialange onderdrukking van de Koerdische bevolking. Al meer dan 30 jaar voert de Turkse staat een bloedige oorlog tegen de Koerden, met massamoorden op de burgerbevolking, en al meer dan 30 jaar levert Duitsland de wapens voor deze oorlog. Bij de Turkse aanval op Efrîn werden opnieuw Duitse Leopard-tanks gebruikt, wat in strijd is met het internationaal recht. Maar de Duitse regering buigt de ene na de andere keer voor het despotische regime van Erdogan. Ze rolt rode lopers uit voor de despoot en nu moeten de politieke gevangenen ‘onzichtbaar’ worden gemaakt.

We eisen dat er onmiddellijk een einde komt aan de oorlog van Turkije tegen de Koerden in Noord-Syrië, die in strijd is met het internationaal recht. En we eisen een onmiddellijk einde aan de medeplichtigheid en wapenbroederschap van Duitsland met Turkije. Wij eisen de opheffing van het PKK-verbod en het einde van alle repressie tegen Koerden in Duitsland. Terrorist is niet de PKK, terrorist is niet de Koerdische Volksverdedigingseenheden in Noord-Syrië – terrorist is de Turkse staat.”

Claus Schreer, 27.10.2018 in München (Foto: Internationalistische Vrienden)