AZADÎ kondigt data aan van PKK-processen in Duitsland

  • Duitsland

Elf Koerden zitten momenteel in Duitsland in voorlopige hechtenis of in voorlopige hechtenis omdat ze er op grond van artikel 129b van het Wetboek van Strafrecht (StGB) van worden beschuldigd als “kaders” voor de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) in Duitsland te hebben gewerkt. De basis voor deze procedure is een beslissing van het Federale Hooggerechtshof (BGH) uit 2010: de PKK wordt niet langer beschouwd als een criminele organisatie in Duitsland, maar nu als een terroristische organisatie in het buitenland.

Volgens het in Keulen gevestigde rechtsbijstandsfonds AZADÎ zullen drie van de gevangen activisten binnenkort terechtstaan. In Frankfurt am Main gaat het proces tegen Ali Ö. verder in een strafkamer van het Oberlandesgericht (OLG). De 55-jarige zit sinds zijn arrestatie in mei vorig jaar onder verzwaarde omstandigheden in voorlopige hechtenis omdat hij politieke en organisatorische steun zou hebben verleend aan verschillende “PKK-gebieden”.

Ö. Ö. wordt verweten bijeenkomsten te hebben georganiseerd, het werk van activisten te hebben gecoördineerd of hen te hebben gemobiliseerd om deel te nemen aan festivals of andere grote evenementen, jongeren te hebben gerekruteerd en toezicht te hebben gehouden op inzamelingsacties. De hoorzittingen vinden plaats op 18, 22, 27 en 29 september, aanvang 9.30 uur in zaal II, gebouw E, Konrad-Adenauer-Str. 20, Frankfurt am Main.

Oberlandesgericht Koblenz: 129b proces tegen Sabri Ç. geopend

Het proces voor staatsbescherming tegen Sabri Ç. begint aanstaande donderdag in Koblenz. De 52-jarige werd in juni 2022 op verzoek van het Duitse federale parket door middel van een Europees aanhoudingsbevel in Parijs gearresteerd en in uitleveringsbewaring gesteld. Begin dit jaar werd hij overgebracht naar Duitsland. Sindsdien zit hij vast in de gevangenis van Wittlich.

Sabri Ç. wordt ervan beschuldigd als voltijds kaderlid de leiding te hebben gehad over het “PKK-gebied” in Saarbrücken. Hij is dus schuldig aan “misdrijven” volgens artikel 129a en b van het strafwetboek. Naast de typische financiële, organisatorische en propagandataken, wordt in de aanklacht ook beweerd dat hij partijrecruten rekruteerde.

Het proces tegen Ç. begint om 9.30 uur in het Hoger Gerechtshof (OLG) Koblenz, Regierungsstr. 7. Verdere zittingen – eveneens vanaf 9.30 uur – zijn als volgt gepland:

Woensdag 6 september
Donderdag 7 september
Dinsdag 12 september
Woensdag 13 september
Donderdag 14 september
Dinsdag 19 september
woensdag 20 september
Vrijdag 22 september
Maandag 25 september en
Woensdag 27 September

Begin van het proces tegen Mehmet Çakas

Het proces tegen Mehmet Çakas begint aanstaande maandag (4 september) bij het Oberlandesgericht Celle. De Koerdische activist werd eind vorig jaar in Milaan/Italië gearresteerd op verzoek van het Duitse openbaar ministerie en in voorlopige hechtenis genomen. Hij werd begin maart van dit jaar overgedragen aan de Duitse justitie. Hij zit in voorarrest in de gevangenis van Hannover.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt Çakas ervan, als onderdeel van zijn PKK-lidmaatschap, de leiding te hebben gehad over het Berlijnse “PKK-gebied” onder de “schuilnaam” Şervan van juli 2017 tot januari 2018, het gebied Hannover vanaf 2018 en het gebied Bremen vanaf 2019 tot ten minste de zomer van 2021. In deze functie zou de 44-jarige verantwoordelijk zijn geweest – volgens de aanklacht “altijd samenzweerderig” – voor de coördinatie van organisatorische, personele en financiële zaken. Hij wordt er ook van beschuldigd “verschillende keren als bemiddelaar” te hebben opgetreden in het gebied waarover hij de leiding had en een “propagandatoespraak van de PKK” te hebben gehouden op een rouwbijeenkomst. Çakas wordt niet beschuldigd van een individueel misdrijf; alleen het lidmaatschap van de PKK waarvan hij door het Openbaar Ministerie wordt beschuldigd is strafbaar. Het federale parket heeft de zaak overgedragen aan het parket in Celle omdat het “van ondergeschikt belang” is.

Om het begin van het proces te markeren, hebben de initiatieven “Women Defend Rojava” en “Defend Kurdistan” opgeroepen tot een solidariteitsbijeenkomst om 9:00 uur voor het Hoger Regionaal Gerechtshof in Celle. Onder het motto “Vrijheid voor alle politieke gevangenen – Vrede voor Koerdistan” zouden velen bijeen moeten komen om hun solidariteit te tonen met Mehmet Çakas en andere slachtoffers van de staatsrepressie. Het proces begint om 10:00 uur in zaal H 94, ingang Kanzleistraße in Celle.

De andere data zijn:

Maandag 18 september, 10:00 uur.
Woensdag 20 september, 9:30 uur en
Woensdag 27 september, 9:30 uur.

Geen individuele misdaden

Volgens AZADÎ zijn 65 activisten momenteel betrokken bij afgeronde of lopende §129a/b procedures. De meeste van deze zaken gaan echter niet over individuele overtredingen van de verdachten, maar over hun politieke opvattingen. De basis is het controversiële verbod van 1993 op PKK-activiteiten en de toestemming van het Federale Ministerie van Justitie en Consumentenbescherming (BMJV) die vereist is krachtens artikel 129b (1) zin 3 van het Wetboek van Strafrecht om functionarissen (gebieds-, regionale en sectorleiders) te vervolgen. Het ministerie heeft in 2011 een algemene machtiging afgegeven, die nog steeds automatisch wordt toegepast op deze groep personen. Er kunnen echter ook op elk moment individuele machtigingen worden afgegeven tegen personen wier functie de autoriteiten als minder hoog classificeren. Recentelijk heeft het FDP-geleide Federale Ministerie van Justitie steeds vaker individuele bevelen uitgevaardigd voor de vervolging van activisten onder artikel 129a/b. Omdat de autoriteiten de meesten van hen niet als vluchtgevaarlijk beschouwen vanwege hun vaste verblijfplaats en familiebanden, worden ze gespaard van gevangenisstraf. AZADÎ kent hun exacte aantal niet.

Uitgebreid DHKP-C proces in Düsseldorf

AZADÎ vestigt ook de aandacht op het uitgebreide 129b proces in Düsseldorf tegen drie activisten die door de federale procureur-generaal worden beschuldigd van het vormen van het zogenaamde Duitsland Comité voor de Revolutionaire Volksbevrijdingspartij-Front (DHKP-C). Özgül Emre, Ihsan Cibelik en Serkan Küpeli zitten sinds hun arrestatie in mei vorig jaar in voorarrest. Het proces, dat op 14 juni 2023 werd geopend voor de 7e strafkamer van het Oberlandesgericht Düsseldorf, zal op de volgende dagen worden voortgezet:

Dinsdag 19 september
woensdag 20 september
woensdag 27 september en
donderdag 28 september

De zittingen beginnen in elke zaak om 9:30 uur (op 27 september: 9:30 tot 12:30 uur) voor het Oberlandesgericht Düsseldorf-Hamm, Kapellweg 36.