Bakırhan: De oppositie moet een gemeenschappelijke basis vinden

  • Turkije

De overwinning van de CHP bij de lokale verkiezingen in Turkije op 31 maart heeft het nimbus van onoverwinnelijkheid van de AKP aan diggelen geslagen en het politieke machtsevenwicht op losse schroeven gezet. Bijna 60 procent van het land wordt op lokaal niveau bestuurd door de grootste oppositiepartij CHP (Republikeinse Volkspartij) of door de DEM-partij (Volkspartij voor Gelijkheid en Democratie). Onder haar nieuwe voorzitter Özgür Özel is de CHP voor het eerst in vijftig jaar de sterkste partij in een verkiezing. De CHP-leider is voorstander van een democratisch en seculier systeem en had begin mei een ontmoeting met zowel president Tayyip Erdogan als DEM-leiders Tülay Hatimoğulları en Tuncer Bakırhan.

Bakırhan zei dinsdag tijdens de parlementaire fractievergadering van de DEM-partij in Ankara dat er intensieve gesprekken tussen de politieke partijen plaatsvinden en zullen worden voortgezet: “We zullen deze bijeenkomsten niet alleen voortzetten met de politieke partijen in het parlement, maar ook met de buitenparlementaire oppositie, maatschappelijke organisaties en religieuze gemeenschappen. Het doel van deze bijeenkomsten is om een gemeenschappelijke basis te vinden. Omdat de sociale oppositie nog geen gemeenschappelijke basis heeft gevonden, hebben we op dit moment te maken met bedrog, fraude, wetteloosheid en onrecht. Het vinden van een gemeenschappelijke basis is een van de kerntaken van de DEM-partij.”

Dit was ook de boodschap van de mensen bij de lokale verkiezingen, vervolgde Bakırhan: “Onze mensen willen niet langer dat politieke partijen het centrum van controverse zijn, ze willen oplossingen. Op 31 maart hebben ze deze boodschap duidelijk aan ons overgebracht. En we vechten om een centrum voor oplossingen te worden.”

Vijf centrale thema’s

In haar gesprekken met andere partijen en de sociale oppositie volgt de DEM een aanpak die in essentie uit vijf punten bestaat, legt Tuncer Bakırhan uit, en voegt eraan toe: “We zeggen tegen onze dialoogpartners: Laten we de boodschap van het volk van 31 maart juist lezen, laten we samenwerken voor vrede, rechtvaardigheid en welvaart in dit land.” De vijf punten die aan de orde zijn gesteld, zijn de volgende:

“Een democratische oplossing voor de Koerdische kwestie is in het belang van zowel Turkije als het Midden-Oosten. Laten we samen een onderhandelde oplossing realiseren. Zonder vooruitgang in de oplossing van de Koerdische kwestie zal er noch een ‘eeuw Turkije’ noch een nieuwe grondwet komen.

Laten we het recht op democratische politiek veiligstellen. Laten we Turkije beschermen tegen militaire en bureaucratische staatsgrepen tegen de politiek. Laten we ervoor zorgen dat staatsgrepen in Turkije tot het verleden behoren.

Laten we de economische crisis bestrijden met gezond verstand. Laten we de rechten van arbeiders, armen en de samenleving als geheel beschermen. Laten we de samenleving beschermen tegen de crisis.

Laten we een egalitair en vrij sociaal leven opbouwen door een einde te maken aan de aanvallen op de rechten waar vrouwen voor vechten.

Om sociale vrede te garanderen moeten we de rechten en wetten van iedereen beschermen en ons verzetten tegen speciale rechten voor Koerden, voor arbeiders, voor revolutionairen en voor leden van de oppositie. Laten we een nieuwe grondwet opstellen die gebaseerd is op lokale democratie en scheiding der machten.”

Bron: ANF