Bayik: Alle mensen die strijden voor democratie en vrijheid in Turkije hebben nu een historische kans

  • Zuid-Koerdistan

Cemil Bayik, medevoorzitter van de uitvoerende raad van de KCK (Unie van Koerdische Gemeenschappen), heeft zich in een interview met ANF Nieuwsagentschap uitgesproken over de isolatie van Abdullah Öcalan, de parlements- en presidentsverkiezingen op 14 mei in Turkije en de aanvallen van de Turkse staat op de Koerdische beweging. We publiceren hieronder enkele fragmenten van zijn gedetailleerde analyse in het Nederlands.

Isolatie van Abdullah Öcalan – “Het CPT en de Raad van Europa dienen het genocidebeleid van de Turkse staat”

“Er is al lange tijd geen contact meer geweest met Rêber Apo [Abdullah Öcalan]. Deze absolute isolatie is een voortzetting van het internationale complot [de detentie van Abdullah Öcalan in 1999]. Natuurlijk veroorzaakt deze absolute isolatie bezorgdheid en angst bij onze beweging, ons volk, socialistische kringen en kringen die strijden voor democratie en vrijheid. Het is begrijpelijk dat ze hun bezorgdheid en angst blijven uiten.”

“Onlangs vond er een conferentie plaats in Hamburg. Daar werden de ideologie, filosofie en het paradigma van Rêber Apo besproken. Duitsland heeft obstakels opgeworpen, maar toch was de conferentie zeer succesvol. Ik wil de organisatoren en deelnemers van deze conferentie daarom respectvol begroeten.”

“Onlangs vond er ook een bijeenkomst plaats in Düsseldorf [Duitsland] om de absolute isolatie van Rêber Apo te doorbreken en zijn fysieke vrijheid te eisen. Er waren ook demonstraties in Marseille en op vele andere plaatsen. Ik wil alle mensen uit ons volk en onze internationale vrienden en vriendinnen die aan deze bijeenkomsten hebben deelgenomen hartelijk begroeten en feliciteren. De activiteiten laten duidelijk zien dat als het paradigma van Rêber Apo goed wordt begrepen, iedereen het zal accepteren. Dan zal iedereen dit paradigma als een hoop beschouwen en dus Rêber Apo steunen. Dat betekent dat als we het paradigma overal verspreiden en ervoor zorgen dat mensen het begrijpen, de steun voor Rêber Apo nog verder zal toenemen. Op basis daarvan zal de verwezenlijking van de fysieke vrijheid van Rêber Apo veel waarschijnlijker worden. Daarom moeten alle verantwoordelijk handelen en hun strijd intensiveren. Het is nodig om de omstandigheden te begrijpen waarin Rêber Apo zijn strijd heeft gevoerd en hoe hij dit paradigma heeft ontwikkeld. Als dat gebeurt, denk ik dat de druk op de Turkse staat zal toenemen en de fysieke vrijheid van Rêber Apo kan worden bereikt.”

“De positie van het CPT [Comité ter voorkoming van foltering] en de Raad van Europa in deze kwestie is zeer interessant. Ze gooien de bal naar de Turkse staat en de Turkse staat gooit hem terug. De Turkse staat voert een beleid van genocide uit tegen ons volk. Het beleid van het CPT en de Raad van Europa in deze kwestie dient volledig dit genocidebeleid van de Turkse staat. Ze worden daarmee medeplichtig aan genocide. Dat zouden ze niet moeten zijn. Ze zouden hun eigen wetten, regels en principes moeten respecteren. Als ze respect tonen en de genocide niet steunen, denk ik dat de Turkse staat niet in staat zal zijn om Rêber Apo zo’n absolute isolatie op te leggen.”

Aanvallen van de Turkse staat – “Zonder de steun van de NAVO en de EU zou de Turkse staat niet in staat zijn om deze zware aanvallen uit te voeren”

“Waarom hebben we deze beslissing genomen [om de militante acties in Koerdistan en Turkije stop te zetten]? Omdat de AKP/MHP-regering honderdduizenden mensen in het aardbevingsgebied aan hun lot heeft overgelaten. Dat kon voor ons niet onverschillig blijven, want wij zijn een socialistische beweging. Wij zijn een humanitaire, morele en gewetensvolle beweging. Ons volk moest gered worden. De dood moest voorkomen worden. Daarvoor moesten alle krachten gemobiliseerd worden. Daarom hebben we besloten om alle aanvallen van de guerrilla te staken. Korte tijd later stonden de verkiezingen op de agenda. De volkeren van Turkije zeggen nee tegen de AKP/MHP-regering. Ze willen verandering.” Maar de AKP en de MHP proberen deze verandering te voorkomen door middel van provocaties, om zo aan de macht te blijven. Bijna iedereen zei dat er provocaties zouden kunnen plaatsvinden. Daarom hebben we besloten om ons besluit om alle aanvallen stop te zetten tot aan de verkiezingen te verlengen, om de verandering niet te saboteren en mogelijke provocaties geen aanleiding te geven. Het is belangrijk dat deze beslissing door iedereen goed begrepen wordt. We zijn onze verantwoordelijkheid nagekomen. Ondanks dat we zo’n beslissing hebben genomen en geen aanvallen in de steden hebben uitgevoerd, heeft de Turkse staat zijn aanvallen voortgezet en versterkt. Dit heeft hij zowel in Turkije als in de Medya-verdedigingsgebieden [guerrillagebieden in Zuid-Koerdistan/Noord-Irak], Zuid-Koerdistan en Rojava [Noord-Syrië] gedaan. En hij heeft veel mensen gearresteerd die democratische politiek bedrijven. Ook de martelingen in de gevangenissen zijn verergerd. De reden voor dit alles is de houding van de NAVO en de Europese Unie. De AKP/MHP-regering heeft hiervan gebruik gemaakt en haar aanvallen verder opgevoerd. Ondanks deze moeilijkheden blijven we onze verantwoordelijkheid nakomen. Als de NAVO en de Europese Unie de Turkse staat niet zouden steunen, zou deze fascistische, koloniale en genocidale staat niet in staat zijn om deze zware aanvallen uit te voeren. Daarom zijn de NAVO en de EU op een bepaalde manier medeplichtig aan deze aanvallen. Ze maken praktisch deel uit van het genocidebeleid dat door de Turkse staat wordt gevoerd tegen de Koerdische mensen. Ik roep hen op om dit beleid op te geven. Ze zouden geen deel moeten uitmaken van de genocide tegen de Koerdische vrouwen en mannen.”

Aankomend einde van de AKP/MHP-regering – “De AKP/MHP moet bij de stembus gestopt worden”

“De AKP/MHP-regering heeft Turkije veranderd in een maffiastaat. Er is geen grondwet, geen wetten en geen gerechtigheid. Dit hebben ze allemaal met voeten getreden. Zo hebben ze Turkije in een moeras gezogen waar het heel moeilijk uit te komen is. Deze situatie komt voort uit hun mentaliteit. Ze beschouwen iedereen die niet aan hen dient, die niet aan hun kant staat, als vijand van Turkije en de democratie. Ze noemen hen terroristen en verraders. Ze denken dat ze hun daden kunnen verhullen en iedereen kunnen misleiden, zodat ze hun macht kunnen behouden. Daarom noemen ze iedereen die niet aan hen dient, terroristen en verraders. En ze beschuldigen hen ervan de PKK te dienen.”

“Maar dat heeft nu een einde. Misschien waren ze tot nu toe in staat om deze dingen te doen, maar op dit moment werken de beschuldigingen en de repressie tegen hen. Ze wilden de HDP uitschakelen, maar ze konden het niet. Nu, slechts enkele dagen voor de verkiezingen, voeren ze operaties uit en arresteren politici, artiesten, media professionals, advocaten. Het is duidelijk dat ze deze operaties zullen voortzetten, want de socialistische, democratische en liberale krachten in Turkije hebben een alliantie gevormd, de Alliantie voor Werk en Vrijheid. Op basis daarvan doen ze mee aan de verkiezingen als de Groen Linkse Partij. De AKP/MHP-regering beschouwt dit als zeer gevaarlijk en wil deze ontwikkeling voorkomen om op basis daarvan hun macht te herstellen. De recente actie is een duidelijke inmenging in de verkiezingen. Daarom roep ik bij deze gelegenheid iedereen op om op deze aanvallen te reageren bij de stembus. Het AKP/MHP-mentaliteit moet bij de stembus gestopt worden. En niemand mag een stap terug doen. Integendeel, iedereen zou harder moeten werken, zich organiseren en de AKP/MHP daarvoor laten betalen.”

“De AKP/MHP heeft een fascistische en genocidale mentaliteit. Daarom is ze vijandig tegenover iedereen. Ze vergiftigt de samenleving met vijandigheid jegens Koerdische, Alevitische en socialistische mensen. Ze bevordert nationalisme en chauvinisme. Tegelijkertijd bouwt ze voortdurend haar oorlogsmachine uit. Hierop baseert ze haar verkiezingspropaganda. Zo gebruikt de AKP/MHP de samenleving voor haar eigen doeleinden. Maar nu is ze geblokkeerd en staat op het punt te verliezen.”

“Vrouwen zijn degenen die als eerste de realiteit van de AKP hebben begrepen. Ze hebben bewustzijn verworven en daarom de strijd tegen de regering als eersten aangebonden. Dit toont aan dat vrouwen de toekomst bepalen van de wens van de samenleving naar verandering. De strijd geleid door vrouwen zal een einde maken aan de genocide van het AKP/MHP-fascisme. De AKP, die eerder deels gesteund werd door vrouwen, heeft die steun nu verloren. Vrouwen hebben ingezien dat deze regering en deze partij feminicide plegen. Daarom hebben ze hun steun stopgezet. De AKP, die zich met de steun van vrouwen aan de macht heeft gehouden, kan niet langer aan de macht blijven omdat ze die steun niet meer heeft. Geen enkele kracht die de steun van vrouwen verliest, kan succesvol zijn.”

“Verkiezingen op 14 mei in Turkije – “Het AKP/MHP-fascisme zal ten einde komen en Turkije zal een stap zetten in de richting van democratisering”

“Socialistische en patriottische mensen en allen die strijden voor democratie en vrijheid in Turkije hebben nu een historische kans. Er is de mogelijkheid om Turkije te transformeren in een democratische republiek. Om deze historische kans te benutten, moet de Groen Linkse Partij een sterke rol spelen in het parlement. De Groene Linkse Partij zal de toekomst van Turkije bepalen, dat zegt bijna iedereen. Daarom moet de Groen Linkse Partij haar rol goed spelen. Er is al een grote strijd gevoerd. Grote mensen zijn gevallen, een grote prijs is betaald en grote pijn is geleden.”

“De Groen Linkse Partij moet zich richten op het bereiken van meer mensen en nog meer mensen beïnvloeden, organiseren en mobiliseren. Op basis hiervan moet ze een sterke rol spelen in het parlement. Want deze verkiezing is niet zomaar een verkiezing. Het is een verkiezing die de toekomst van Turkije, de toekomst van Koerdische vrouwen en mannen, Alevieten, vrouwen, werkende mensen, jongeren en alle volkeren zal bepalen. Ofwel wordt het fascisme geïnstitutionaliseerd in Turkije, ofwel zet het land stappen op weg naar een democratische republiek.”

“Er is niets wat gemakkelijk is. Daarom moeten we allemaal hard werken en ons niet tevreden stellen met niets. Iedereen moet alles doen wat ze kunnen om maximale resultaten te behalen. Als ze dat doen, kan ik zonder aarzelen zeggen dat het AKP/MHP-fascisme ten einde zal komen en Turkije een stap zal zetten in de richting van democratisering. De AKP/MHP heeft de samenleving niets meer te bieden. Daarom roep ik de Alliantie voor Werk en Vrijheid, de Groen Linkse Partij, het Koerdische volk, de Alevieten, vrouwen, jongeren, arbeiders en alle mensen in Turkije die tegen fascisme zijn op om deze historische kans te benutten.”