Bedankbezoek van KNK aan de gemeente Lausanne

  • Zwitserland

Een delegatie bestaande uit medevoorzitter Ahmet Karamus van het Nationaal Congres van Koerdistan (KNK), KCK Uitvoerend raadslid Zübeyir Aydar, Democratische Koerdische Raad van Zwitserland (CDK-S) vertegenwoordiger Buitenlandse Zaken Pınar Demir, en vertegenwoordigers van de Koerdische gemeenschap Lausanne – Sevgi Koyuncu, Ruken Azık en Hayrettin Öztekin brachten een bezoek aan de burgemeester van Lausanne, Grégoire Junod, als erkenning voor de bijdrage van de gemeente Lausanne bij het organiseren van gezamenlijke activiteiten naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van het Verdrag van Lausanne.

De Koerdische delegatie werd verwelkomd door Grégoire Junod en Mélanie Duparc, medewerker internationale diplomatie van de gemeente Lausanne.

Karamus: Uw steun gaf moraal aan ons volk

Namens de delegatie zei KNK-covoorzitter Ahmed Karamus dat de steun van de gemeente Lausanne voor de evenementen naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van het Verdrag van Lausanne zinvol was en bedankte hen. “Uw steun gaf het Koerdische volk moraal”, zei Karamus, en namens de KNK-delegatie overhandigde hij een plaquette van waardering aan Grégoire Junod, burgemeester van Lausanne.

Junod: De Koerden zijn een actieve gemeenschap in Lausanne

Junod hield een toespraak terwijl hij de plaquette in ontvangst nam. Burgemeester Junod verklaarde dat het belangrijk is om alle volkeren te herdenken die werden benadeeld door het Verdrag van Lausanne en dat ze om deze reden het Turkse verzoek voor een viering afwees en zei: “De Turkse regering wilde een viering houden voor de gebeurtenissen rond het 100-jarig bestaan. Zij eiste dat ons programma zou passen in het kader van een gezamenlijke viering. Wij gaven er echter de voorkeur aan om herdenkingsevenementen te organiseren omdat deze overeenkomst grote tragedies veroorzaakte voor Koerden, Armeniërs en Grieken. Het was belangrijk om deze evenementen in de vorm van een herdenking te organiseren. De segmenten van de samenleving die door het verdrag werden geschaad, zagen zichzelf terug in deze evenementen. We onderhouden al lang betrekkingen met de Koerden. Ze vormen een actieve gemeenschap in Lausanne. We voeren een dialoog met hun gekozen vertegenwoordigers. In het begin wisten we niet wat we moesten doen. De Turken gaven de grootste reactie, maar we kozen de weg waarvan we wisten dat die de juiste was.”

Jullie hebben een voorbeeld van democratische inspanningen getoond

Junod benadrukte het belang van de door de Koerden georganiseerde conferentie naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van het Verdrag van Lausanne en de deelname aan deze conferentie, en zei open te staan voor samenwerking met het KNK in de toekomst. Junod zei: “Het KNK en alle Koerden die deelnamen aan de organisatie hebben met hun inspanningen een voorbeeld gesteld. Jullie hebben Koerden samengebracht met de conferentie die jullie organiseerden. De eenheid van de vier delen van Koerdistan hier heeft ons geraakt en verheugd. Bij aanvang van de organisatorische werkaanheden zeiden de Turken dat we niet met Koerden mochten samenwerken. Ze noemden jullie terroristen, maar zoiets hebben we nooit gezien. Integendeel, jullie hebben een voorbeeld van democratisch werk getoond. Jullie hebben voorbeeldig werk geleverd met jullie organisaties, acties en conferentie. We staan open om ook in de toekomst met jullie (KNK) samen te werken.”

Achtergrond

De stad Lausanne heeft een belangrijke plaats in de geschiedenis van Koerdistan. Het verdrag dat leidde tot de opdeling van Koerdistan in vier delen werd 100 jaar geleden in Lausanne ondertekend. Het verdrag dat leidde tot de opsplitsing van Koerdistan werd ondertekend op 24 juli 1923 en heeft zijn 100ste jaar achter zich gelaten. De reactie van de Koerden tegen Lausanne bereikte het hoogste punt in het 100ste jaar. Op 22-23 juli 2023 werd onder leiding van het Nationaal Congres van Koerdistan (KNK) een Koerdische conferentie gehouden waaraan meer dan 600 afgevaardigden deelnamen, waaronder vertegenwoordigers van politieke partijen, maatschappelijke organisaties, schrijvers en intellectuelen uit de vier delen van Koerdistan. Grégoire Junod, burgemeester van Lausanne, hield de openingstoespraak.