Beelden van guerrillastrijders die werden blootgesteld aan Turkse chemische wapens

  • Zuid-Koerdistan

Het Turkse bezettingsleger gebruikt sinds half april chemische wapens in door guerrilla gecontroleerde gebieden in Zuid-Koerdistan (Noord-Irak). Volgens een nieuwe balans die op 17 oktober door de Volksverdedigingskrachten (HPG) is gepubliceerd, zijn in de afgelopen zes maanden ten minste 2476 keer verboden bommen en chemische wapens gebruikt. Deze oorlogsmisdaden zijn door ANF Nieuwsagentschap meerdere malen gedocumenteerd met beelden en getuigenissen.

In oktober riep de organisatie International Physicians for the Prevention of Nuclear (IPPNW) op tot een onafhankelijk onderzoek naar het gebruik van chemische wapens in Zuid-Koerdistan en zei dat het beschikbare bewijs voldoende was.

ANF ​​heeft nieuwe beelden verkregen van het verzetsgebied Werxelê in Avaşîn, een van de doelwitten van de bezettings- en chemische wapenaanvallen. Op de beelden is te zien hoe een groep Turkse soldaten arriveert bij de oorlogstunnels van Werxelê en enkele soldaten met touwen om hun middel die naar beneden worden gelaten bij de ingang van de oorlogstunnel. Men kan zien hoe de soldaten chemische wapens in de oorlogstunnel gooien en zich vervolgens snel terugtrekken.

Verschillende vormen van gifgas

Zîlan Mêrdîn, een guerrilla-medicus die eerste hulp verleende aan de guerrilla’s die aan het gifgas waren blootgesteld, verklaarde: “In de tunnels van Werxelê is de oorlog zeer intens en permanent. Bijna dagelijks, bij de ingangen van de tunnels, gebruikt de vijand eerst grote bommen met hoge explosieve kracht, direct daarna of tegelijkertijd gebruiken ze ook verschillende giftige gassen en irriterende stoffen. De explosies volgen elkaar direct op, zodat niet duidelijk is wat er feitelijk gebeurt.

Baz en Helbest werden op verschillende dagen blootgesteld aan aanvallen met chemische wapens, maar op een vergelijkbare manier. We hoorden niets van de kameraden na de grote explosies. Ze werden later naar een veilige plaats gebracht en er werden beschermende maatregelen genomen. Zoals ze meldden, waren er verschillende geuren in het gebied als gevolg van de explosie, maar ze konden geen zeer duidelijke geur van chemische wapens detecteren, maar een dicht grijs gas.”

“Zenuwstelsel beïnvloed”

Zîlan Mêrdîn legde uit dat de twee guerrillastrijders die aan het gas waren blootgesteld later tekenen van geheugenverlies vertoonden toen ze uit het gebied werden gehaald: “Ze konden zich niets herinneren. Kameraad Helbest had eerst geheugenverlies, daarna ongecontroleerd gedrag en lachen, alsof ze was gek geworden.Toen verloor ze het bewustzijn en stierf.

Helbest kon haar spraak en gedrag niet beheersen. Het gifgas dat ze had ingeademd had haar zenuwstelsel aangetast en de normale fysiologische functies van haar lichaam waren onderdrukt en verstoord. Haar plotselinge euforie was een abnormale toestand veroorzaakt door de chemische wapens. Hevala Helbest was een commandant die we al lang kenden en zoiets deed ze in normale tijden nooit.

We weten dat de Turkse staat chemische wapens heeft die dergelijke effecten veroorzaken en dat deze chemische wapens ‘zenuwgas’ en ‘capaciteitsverstorende stoffen’ worden genoemd. Ze gebruiken tabun, soman en sarin als chemische wapens. Hoewel ‘capaciteitsverstorende middelen’ niet absoluut dodelijk zijn in open ruimtes, kunnen ze dodelijk zijn bij intensieve blootstelling binnenshuis. Zoals de naam van dit chemische wapen suggereert, gaat het om het vernietigen van het zenuwstelsel en de wilskracht van mensen om ze uit te schakelen.”

“Hij was niet zichzelf”

Zîlan Mêrdîn verklaarde dat soortgelijke effecten zich voordeden bij guerrilla Baz: “Toen de kameraden hem bereikten en hem meenamen kon hij zich niets herinneren. Hij gedroeg zich alsof hij gek was geworden. Zijn toestand was nog ernstiger dan die van Helbest. We weten niet precies hoeveel minuten en aan wat voor soort chemische wapens hij is blootgesteld. Toen onze kameraden hem bereikten, was hij al ingestort. We begonnen met de eerste interventies die ons bekens was.

De kameraad had ernstige ademhalingsproblemen. Zijn ademhalingssysteem en centraal zenuwstelsel waren zwaar aangetast. Zoals te zien is op de beelden, had hij last van overmatig zweten en trillen. Zijn lichaam probeerde het gif uit hem te verdrijven. Dit komt omdat wanneer een persoon vergiftigd is, het lichaam zijn afweermechanisme activeert en reflexmatig probeert het gif te verdrijven via speeksel en zweten. Daarom kreeg hij epileptische aanvallen. Baz had moeite met ademhalen. Hij maakte een piepend geluid en probeerde met tussenpozen adem te halen.”

“De martelaarsdood gestorven vanwege het gebruik van chemische wapens”

Mêrdîn zei verder: “Baz, Helbest en Demhat Têkoşîn vielen nadat ze waren blootgesteld aan aanvallen met chemische wapens. We probeerden in te grijpen met de beperkte middelen die we tot onze beschikking hadden, maar helaas konden we onze vrienden niet redden. De vijand viel elke keer aan vanaf een andere plaats, op een andere manier en met verschillende soorten chemische wapens. We hebben dergelijke situaties meegemaakt en ervaren nog steeds. We worden nog steeds blootgesteld aan dezelfde aanvallen en we bieden nog steeds weerstand. Veel van onze kameraden verzetten zich opofferend in de posities. Allemaal moeten weten dat elke martelaar onze woede, overtuiging en wil nog sterker maakt.”

Bron: ANF