Belangrijke discussie over AANES-regio’s in Deens parlement

  • Denemarken

De vertegenwoordiger van AANES in Europa, Abd al-Karim Omar, en de vertegenwoordigers van het Autonoom Bestuur in Denemarken, Dara Mustafa en Alan Mansour, hadden een ontmoeting met een lid van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van het Deense parlement, Soren Sondergaard, en een lid van de gemeenteraad van Herlov voor de United List Party, Ibrahim Benli.

Tijdens de bijeenkomst werden de ontwikkelingen in Syrië in het algemeen en in NE-Syrië in het bijzonder besproken, met de nadruk op de politieke, economische en veiligheidsuitdagingen voor het autonome bestuur, waaronder het dossier van ISIS-huurlingen en hun families en het besluit van het autonome bestuur om te beginnen met hun berechting.

Tijdens de bespreking werden de Turkse aanvallen op infrastructuur en dienstverlenende instellingen besproken, en dat dit beschouwd wordt als oorlogsmisdaden volgens het internationaal humanitair recht. Vertegenwoordigers van het Autonoom Bestuur benadrukten ook de noodzaak om een onderzoekscommissie te sturen om de misdaden te onderzoeken die Turkije heeft begaan in NE-Syrië en in de bezette gebieden in het bijzonder.

In deze context bevestigden Soren en Ibrahim hun steun voor het AANES-project en hun afwijzing van de Turkse aanvallen.

Het is opmerkelijk dat de Unified List Party een van de eerste partijen was die steun verleende aan het Autonoom Bestuur tijdens de oorlog tegen ISIS in Kobani in 2014, wat hun permanente inzet benadrukt voor het ondersteunen van inspanningen gericht op het bestrijden van terroristische organisaties en het ondersteunen van stabiliteit in de regio.

Aan het einde van de bijeenkomst bereikten de 2 partijen een overeenkomst over het voortzetten van de dialoog en het uitwisselen van meningen en informatie om de stem van de Syriërs en de noodzaak van voortdurende internationale steun voor de AANES over te brengen.

Bron: ANHA