Belgische delegatie ontmoet het voorzitterschapscomité van de Uitvoerende Raad van het Autonoom Bestuur

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Een Belgische delegatie had een ontmoeting met het voorzitterschapscomité van de Uitvoerende Raad van de Autonome Administratie van Noord- en Oost-Syrië.

De Belgische delegatie, bestaande uit politici en journalisten, bezocht de waterposten in Hesekê en de kampen Wasûkanî en Serêkaniyê.

Tijdens de bijeenkomst werden de situatie van de Autonome Regering op het gebied van economie en diensten en de obstakels in de regio besproken.

Daarnaast werden kwesties besproken zoals de voortdurende aanvallen van de Turkse staat op de regio, gericht op zijn infrastructuur en dienstverlenende instellingen, en het afsnijden van het wateraandeel van de Eufraat door Turkije.

De delegatie bedankte het Autonome Bstuur en zei dat ze zouden werken aan het versterken van de betrekkingen tussen Belgische gemeenten en Rojava.