Belgische schrijver roept op tot steun aan PKK: landen verloochenen hun principes ten gunste van belangen

Op 27 november, 45 jaar geleden, werd de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) opgericht.

Ondanks de pogingen van sommige internationale krachten met een koloniale achtergrond om de strijd van de PKK te stoppen door het te classificeren als een terroristische organisatie, evenals de arrestatie van PKK-leider Abdullah Ocalan als gevolg van een internationale samenzwering, zijn deze pogingen tot nu toe mislukt, omdat veel politieke figuren en krachten over de hele wereld geloven in het gedachtegoed van de partij en er solidariteit mee tonen.

“We moeten hem met heel ons hart en ziel verdedigen”

In deze context sprak het persagentschap ANHA, de Belgische schrijver Ludo de Brabander: “De Koerdische Arbeiderspartij (PKK) begon de gewapende strijd vanwege de onderdrukking van de Koerdische identiteit en de onmogelijkheid om de rechten van het Koerdische volk te beschermen, en identificeerde zichzelf in haar oprichtingsverklaring als een beweging van de democratische natie en een revolutionaire beweging gericht op het verkrijgen van zelfbeschikking en bevrijding van de Koerdische samenleving.”

De Belgische schrijver prees de ideeën van de partij en leider Ocalan door te zeggen: “Het gedachtegoed van leider Abdullah Ocalan van de confederatie verwerpt het concept van een natiestaat en biedt een oplossing voor het thuisland van het Koerdische volk met het idee van een gedecentraliseerde confederatie. Tegelijkertijd streeft het naar democratie, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en pluralisme, wat een positieve ontwikkeling is die we met hart en ziel moeten verdedigen. ”

“Staten doen afstand van hun principes en wetten in het belang van”

Verwijzend naar het feit dat Koerden al jaren het slachtoffer zijn van geopolitieke trucs, stelde Brabander dat ze alleen daarom moeten kijken naar de overeenkomst die Zweden en Finland met Turkije hebben gesloten onder auspiciën van de NAVO. Ludo de Brabander merkte op dat ze van de Koerdische kwestie een terreurkwestie wilden maken en zei hierover: “Sommige landen zijn bereid hun rechtssysteem op te offeren ten gunste van Turkije zodat Turkije hun toetreding tot de NAVO accepteert.”

“Je kunt geen democratische samenleving opbouwen als er onrecht is”

Tot slot riep hij intellectuelen, politici en schrijvers op om hun plichten te vervullen om de naam van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) van de terreurlijst te schrappen, en zei hij: “Er zijn plichten voor journalisten, academici en maatschappelijke organisaties om mensenrechten, internationaal recht en morele normen te beschermen. Om de Koerdische Arbeiderspartij van de terreurlijst te schrappen, moeten ze de boodschap uitdragen dat; Respect voor mensenrechten, in het bijzonder voor de rechten van de Koerden, essentieel is voor het bereiken van een duurzame en rechtvaardige vrede. Je kunt geen democratische samenleving opbouwen in de aanwezigheid van onrechtvaardigheid en schending van rechten.”

Wie is de Belgische schrijver Ludo de Brabander?

Ludo De Brabander is een Belgisch vredesactivist, opiniemaker en woordvoerder van Vrede vzw. Hij werkt als docent aan de Universiteit van Artville en is auteur van verschillende boeken, waaronder “Als de NAVO emotie predikt” (2009), “Onbegrensde oorlog” (2016), “Koerdische Utopia” (2018) en “Weg van de oorlog – Over militarisme en antimilitarisme” (2019).

Bron: ANHA