Beschadigde gebouwen geëvacueerd in Amed

  • Noord-Koerdistan

Met medewerking van de ingenieurs die verbonden zijn aan het Provinciaal Directoraat van het Ministerie van Milieu, Verstedelijking en Klimaatverandering en de Crisisdesk van het Platform Stedelijke Bescherming en Solidariteit, wordt de schade beoordeeld in de districten van Amed (Diyarbakır), een van de tien provincies die getroffen zijn door de Aardbevingen met een kracht van 7,7 en 7,6 op de schaal van Richter die plaatsvonden in Maras op maandag 6 februari. Hoewel er geen officiële verklaring is afgelegd, zijn sommige gebouwen waarvan is vastgesteld dat ze beschadigd zijn, verzegeld.

Terwijl minstens 50 gebouwen zwaar beschadigd raakten in de wijk Huzurevleri, zijn tot nu toe acht beschadigde gebouwen verzegeld.

In het district Pêyas (Kayapınar), geleid door een door de overheid aangestelde beheerder, worden enkele van de beschadigde gebouwen ontruimd door de gemeentepolitie van het district.

Bewoners van hetSevil appartmentgebouw in het distict Huzurevleri, dat zwaar beschadigd was en nu verzegeld is, werden uit het gebouw geëvacueerd zonder toestemming om hun bezittingen mee te nemen.

Bewoners die uit het verboden gebouw waren verwijderd, verklaarden dat ze via de toepassing e-government hadden vernomen dat hun huizen beschadigd waren en dat ze geen onderdak hadden. Naar verluidt zijn er acht teams in de buurt aan het werk en zouden 50 tot 60 gebouwen worden verzegeld.

Lokale politieteams van de gemeente meldden dat ze tot nu toe acht gebouwen hebben verzegeld en waarschuwden burgers om het ontruimingsbevel niet te verwijderen.