Bescherming van burgers in Syrië blijft een illusie, zegt de VN-Syrië-onderzoekscommissie

Partijen bij het conflict in Syrië pleegden wijdverbreide mensenrechtenschendingen en misbruiken in de maanden voorafgaand aan de meest verwoestende aardbevingen die de regio in meer dan een eeuw troffen, waarmee een decennium lang patroon van mislukkingen om Syrische burgers te beschermen voortduurde, zei de VN-Syrië Commissie of Inquiry maandag na de lancering van hun laatste rapport over de crisis in het land.

De reactie op de recente zware aardbevingen werd gekenmerkt door extra mislukkingen die de levering van dringende en levensreddende hulp aan Noordwest-Syrië belemmerden. Bij deze mislukkingen waren zowel de regering en andere partijen bij het conflict als de internationale gemeenschap en de Verenigde Naties betrokken. Ze slaagden er niet in overeenstemming te bereiken over een onmiddellijke onderbreking van de vijandelijkheden. Ze slaagden er niet in om levensreddende hulp via welke beschikbare route dan ook toe te staan en te faciliteren, inclusief reddingsteams en uitrusting in de vitale eerste week na de aardbeving. Syriërs voelden zich in de steek gelaten en verwaarloosd door degenen die hen in de meest wanhopige tijden zouden moeten beschermen. Veel stemmen roepen terecht op tot een onderzoek en tot verantwoording.

Vandaag heeft de VN-onderzoekscommissie voor Syrië haar laatste rapport uitgebracht vlak voor het 12e jaar van de Syrische crisis, waarin de voortdurende schendingen van de mensenrechten en het humanitair recht in het hele land in de laatste zes maanden van 2022 worden gedocumenteerd, inclusief de bijzonder erbarmelijke situatie voor Syriërs langs de frontlinies in het noorden en noordwesten.

“Hoewel er veel heldendaden waren te midden van het lijden, waren we ook getuige van een grootschalig falen van de regering en de internationale gemeenschap, waaronder de Verenigde Naties, om snel levensreddende hulp te verlenen aan Syriërs in de meest dringende nood”, zei Paulo Pinheiro, voorzitter van de Commissie. “Syriërs hebben nu een alomvattend staakt-het-vuren nodig dat volledig wordt gerespecteerd, zodat burgers – inclusief hulpverleners – veilig zijn. Het is  niet te bevatten dat we vanwege de wreedheid en het cynisme van de partijen in het conflict, momenteel nieuwe aanvallen onderzoeken, zelfs in de gebieden die zijn verwoest door de aardbevingen”, voegde hij eraan toe. Deze omvatten de vorige week gerapporteerde Israëlische aanval op de internationale luchthaven van Aleppo, een kanaal voor humanitaire hulp.

In de onmiddellijke nasleep van de aardbeving kostte het de Syrische regering een volle week om in te stemmen met levensreddende grensoverschrijdende hulptoegang. De regering en het Syrische Nationale Leger (SNA) van de oppositie belemmerden beide grensoverschrijdende hulp aan getroffen gemeenschappen, terwijl Hayat Tahrir al Sham (HTS) in Noordwest-Syrië grensoverschrijdende hulp van Damascus weigerde.

“We onderzoeken momenteel verschillende beschuldigingen van partijen bij het conflict die opzettelijk humanitaire hulp aan de getroffen gemeenschappen belemmeren”, zei commissaris Hanny Megally. “Nu de hulp nu eindelijk toeneemt, is het belangrijker dan ooit dat ze ermee instemmen dat onpartijdige humanitaire hulp onbelemmerd wordt geleverd aan mensen in nood, hetzij via grensoverschrijdende of grensoverschrijdende modaliteiten”, voegde hij eraan toe.

Hele gemeenschappen zijn vernietigd, waarbij de VN schat dat zo’n vijf miljoen mensen in het Syrische deel van het aardbevingsgebied basale onderdak en niet-voedselhulp nodig hebben. Al vóór de aardbevingen van 6 februari hadden meer dan 15 miljoen Syriërs – meer dan ooit sinds het begin van het conflict – humanitaire hulp nodig.

De Commissie zal haar rapport op dinsdag 21 maart presenteren aan de VN-Mensenrechtenraad in Genève.

Lees hier het volledige rapport.