Besê Erzincan: Onze mensen kunnen elke ramp overwinnen door hun zelforganisatie

  • Zuid-Koerdistan

Besê Erzincan, coördinerend lid van de Gemeenschap van Vrouwen van Koerdistan (KJK), sprak in een interview met ANF Nieuwsagentschap over de aardbevingsramp in Koerdistan, Turkije en Syrië.

Hoe beoordeelt u de aardbevingsramp in Koerdistan en het beeld dat daarna ontstond?

Veel steden in Turkije en Noordoost-Syrië werden getroffen door deze aardbeving, waaronder Pazarcık, Elbistan, Maraş, Malatya, Adıyaman, Antakya, Amed, Sehba, Aleppo, Idlib en Latakia. Volgens onofficiële gegevens zijn er honderdduizenden doden en gewonden. De verwoesting, het verlies aan mensenlevens en de migratie als gevolg van deze aardbeving, ook wel de Catastrofe van de Eeuw genoemd, heeft diepe gevolgen voor de hele mensheid, onze mensen, onze vrienden en ons allemaal. Op basis hiervan betuigen wij onze condoleances aan de families van degenen die bij deze aardbeving zijn omgekomen en wensen wij de gewonden een spoedig herstel.

Realiteit van staat en overheid blootgelegd

Deze verschrikkelijke aardbeving heeft de realiteit van de staat en de regering van Turkije op een heel duidelijke manier opnieuw blootgelegd. Het basisprincipe van de Republiek Turkije is gebaseerd op het beleid van Turkificatie en soennitisering (stroming binnen islam) van alle volkeren en religies, met name Armeniërs en Koerden. Vandaag, onder het mom van de politieke islam, is deze fascistische, monistische, nationalistische, religieuze en seksistische staatsmentaliteit nog verder gedogmatiseerd en verhard en bereikte haar hoogtepunt met de AKP-regering als een speciale oorlogsregering. De aanpak onder leiding van de fascist Erdoğan om Anatolië en Mesopotamië te verturken en het oude Ottomaanse, expansionistische beleid in deze regio’s uit te breiden, is algemeen bekend.

Aangezien de AKP-MHP-regering in dit verband naam heeft gemaakt als vijandig tegenover mensen, vrouwen en religie en dit als een bestaansprincipe beschouwt, beschouwt zij het als haar recht om allerlei lelijke praktijken uit te voeren om te blijven aan de macht. Het zal zijn beleid van genocide, ontkenning en uitroeiing niet verlaten, hoe ernstig de maatschappelijke rampen ook mogen zijn.

Met grote oneerlijkheid en hypocrisie verklaren staatsfunctionarissen nu dat de aardbevingscatastrofe het lot is. Het is echter geen lot. Het is niet het lot dat mensen naar de dood leidt. Het is niet de aardbeving. Het is het asociale, volksvijandige beleid van de regering, nalatigheid, diefstal en corruptie. De AKP-MHP-regering met haar fascistische nationalisme verdeelt en fragmenteert de samenleving en zet mensen tegen elkaar op. Tegelijkertijd eist het dat de samenleving, gevormd door extreem nationalisme, de ogen sluit voor het genocidale beleid dat het voert tegen de Koerden. Het probeert zijn macht te bestendigen door te proberen te profiteren van vijandigheid jegens het Koerdische volk.

Deze onmenselijke regering heeft zich verrijkt met haar opportunistische, op winst gerichte politiek. Het heeft een fascistisch-nationalistisch discours gepropageerd om de uitbuiting van de samenleving te intensiveren. Door zijn op winst gerichte en op oorlog gebaseerde economie heeft het een handvol door mannen gedomineerde monopolisten en een verarmde samenleving verrijkt.

De regering heeft bewust niet ingegrepen in Koerdistan

De AKP-MHP-regering greep bewust niet in na de aardbeving in Noord-Koerdistan. Hoewel de eerste uren en dagen na een aardbeving van vitaal belang zijn, is er niets noemenswaardigs gedaan en zijn er op geen enkele manier overheidsinstanties naar de regio gemobiliseerd. Omdat de bevolking in het aardbevingsgebied overwegend Koerdisch, Arabisch of Aleviet is. Onze mensen zijn duidelijk en opzettelijk onder het puin achtergelaten.

Het is bekend dat de regio op de aardbevingsgrens ligt. Aardbevingen zijn extreme natuurrampen. Het technologieniveau dat de mensheid heeft bereikt, is echter in staat het dodental tot nul terug te brengen. In landen als Japan zijn aardbevingen bijvoorbeeld sterker dan in Noord-Koerdistan. Desondanks blijft het aantal gewonden en doden extreem laag. De fascistische AKP-MHP-regering is verantwoordelijk voor de dood van honderdduizenden mensen, zowel met haar nederzettingenbeleid, stadsplanning en ondercuratelestellingsregime vóór de aardbeving als haar schromelijk ontoereikende hulpbeleid na de aardbeving.

Hoe beoordeelt u het gedrag van de AKP/MHP-regering na de aardbeving?

De fascistische regering is niet alleen verantwoordelijk voor de doden en bloedbaden die volgden op de aardbeving. Tegelijkertijd ontvoerde het weeskinderen en droeg ze over aan staatsinstellingen en voorkwam en  nam inkomende hulp in beslag. Mensen die op pad gaan om de slachtoffers van de aardbeving te helpen, stuiten op wantrouwen en haat. Ze worden mishandeld en er worden pogingen ondernomen om hen ervan te weerhouden. In Pazarcık, Maraş, Adıyaman, Hatay moeten de alevitische, Koerdische en Arabische bevolking hun woonplaats verlaten en emigreren. De staat laat niet alleen na om hulp te bieden; het verergert de situatie. Dit beleid wordt openlijk en in het geheim uitgevoerd en schaadt de samenleving diep.

In Turkije is de staat nog nooit zo vijandig geweest tegenover de samenleving als geheel, en vooral tegenover ons volk, als onder de AKP-regering. De fascistische Erdoğan-regering probeerde op een lelijke, verachtelijke, wrede en meedogenloze manier misbruik te maken van deze situatie in een tijd waarin de bevolking de grootste pijn leed. Dit is het einde van de mensheid. Het feit dat de AKP alleen aan haar eigen aanhangers denkt, zelfs in de slechtste situaties, wanneer mensen verhongeren en bevriezen, toont aan hoe diep immoreel ze is.

De Erdoğan-regering heeft de meest gruwelijke maatregelen tegen de samenleving genomen sinds ze aan de macht is gekomen. Zo werd er voor deze aardbeving meerdere keren amnestie verleend voor het bouwen van gebouwen. Duizenden aannemers bleven ongestraft ondanks het plegen van elke onregelmatigheid. Turkije heeft zich ontwikkeld tot een paradijs van leugens, fraude, maffia, woeker, wetteloosheid en willekeur. De illegale en onrechtvaardige benoeming van koloniale bestuurders voor de steden en gemeenschappen in Noord-Koerdistan heeft de brutaliteit en hebzucht van deze fascistische macht al aangetoond. Het heeft de samenleving een eigen wil ontzegd en vertrouwde op de macht van de staat om dat te doen.

Van de staat is geen hulp te verwachten

Daarom is het echt naïef om te verwachten dat de bloedigste regering in de geschiedenis van Turkije de volkeren, de Koerden, de Arabieren, de alevieten en de vrouwen zal helpen na de aardbeving. We mogen niet vergeten dat wat een regering in het verleden heeft gedaan, de basisindicator is voor wat ze nu en in de toekomst zal doen.

De AKP-regering, met haar fascistische, kolonialistische beleid, heeft Turkije in alle opzichten in grote verwoesting en tragedie gestort. Hoewel de mogelijkheid van een aardbeving vooraf door wetenschappers werd opgemerkt, werd er geen actie ondernomen. Enerzijds heeft de regering Erdoğan geen maatregelen genomen en geen voorbereidingen getroffen. Aan de andere kant liet het het momentum en initiatief van de samenleving, lokale initiatieven, maatschappelijke organisaties en oppositiepartijen niet te hulp schieten en nam het de ingezamelde hulp in beslag, waardoor het bloedbad nog erger werd. Daarom moeten Erdoğan, Bahçeli, Soylu en andere ministers aan het hoofd van de fascistische regering onmiddellijk aftreden. Ze blijven echter de meest schaamteloze uitspraken doen alsof er niets is gebeurd, en doen bovendien de meest ernstige beschuldigingen aan het adres van de oppositie. Met deze aardbeving en de gevolgen ervan werd het lelijke en wrede gezicht van de AKP-regering onthuld. Het volk van Turkije, de vrouwen, zullen bij de verkiezingen het nodige antwoord geven aan deze fascistische regering. De AKP zal onder het puin worden begraven.