Besê Hozat: Het AKP-MHP-regime moet omvergeworpen worden

In een speciaal programma op Medya Haber TV wees de medevoorzitter van de KCK-bestuursraad, Besê Hozat, erop dat de AKP-MHP-lijsten huurmoordenaars en Koerdische vijanden bevatten, en voegde eraan toe dat deze regering omvergeworpen moet worden.

Hozat zei dat de Natie Alliantie geen democratisch project heeft, en voegde eraan toe: “De toekomst van Turkije ligt in de Alliantie voor Arbeid en Vrijheid. De belangrijkste kracht die Turkije zal democratiseren, een democratische republiek zal bouwen en een democratische oplossing zal bieden voor de Koerdische kwestie, is de Labour and Freedom Alliance.

Hier zijn de belangrijkste opmerkingen van Besê Hozat.

“Erdoğan voert zijn gehele verkiezingsbeleid uit op basis van vijandigheid tegenover het Koerdische volk”

Hozat zei: “Deze verkiezingen zijn echt heel belangrijk. Als deze fascistische regering de verkiezingen wint, zullen genocidale fascistische beleidslijnen worden gelegitimeerd en voortgezet. In dat geval zal dit fascistische regime geïnstitutionaliseerd worden. Dan zal de MHP doorgaan en deze genocidale beleidslijnen intensiveren. Daarom mag deze fascistische regering deze verkiezingen niet winnen. Ze doet al alles om te winnen. Maar het enige wat ze nog rest is een totale oorlog van genocide. Kijk naar de AKP-media: ze hebben geen agenda anders dan oorlog en wapens. Hun hele agenda bestaat uit vijandigheid tegen de Koerden. Als ze de oppositie aanvallen, doen ze dat op basis van hun vijandigheid tegenover het Koerdische volk. Ze voeren hun gehele beleid op deze basis uit.

Onlangs publiceerden ze de rechtvaardiging voor de gerechtelijke zaak om de HDP te sluiten. Ze onthulden ook de redenen voor de straf die ze aan Selahattin Demirtaş hebben gegeven. In deze context brachten ze de bezoeken aan Qandil tijdens het dialoogproces in 2013-2015 naar voren als basisrechtvaardiging. Toch waren de bezoeken van de HDP-delegatie destijds gebaseerd op toestemming van Erdoğan en de AKP-regering. Het was de regering zelf die een veilige doorgang voor de HDP-delegatie verzorgde. Tijdens het dialoogproces stuurden we veel brieven naar leider Apo [Abdullah Ocalan]. Toen de HDP-delegatie die brieven overhandigde, werden ze niet meteen aan leider Apo gegeven. Ze werden dagen later, soms zelfs weken later gegeven. Wat werd er in de tussentijd met die brieven gedaan? Ze werden aan Erdoğan gegeven. Erdoğan las de brieven die we aan leider Apo schreven. Vervolgens gaf hij ze aan Hakan Fidan. Pas daarna werden de brieven naar leider Apo gestuurd. Gedurende dezelfde periode kwam de aan de AKP gelieerde Sabah-krant [naar Qandil] en interviewde ons. Erdoğan en de AKP-regering zijn degenen die de meeste relaties met de PKK hebben ontwikkeld. Leider Apo en onze strijd hebben Erdoğan ontmaskerd. Deze fascistische regering heeft echt geen reserves meer. De fascistische genocidale werkelijkheid is onthuld. Nu hebben ze niets anders meer dan oorlog. Erdoğan voert zijn hele verkiezingsbeleid uit op basis van vijandigheid tegenover het Koerdische volk. Er is maar één ding wat hij de Koerden en het Turkse volk belooft: oorlog en massamoorden. Kijk naar de lijst van AKP-MHP-kandidaten: er staan veel massamoordenaars en huurmoordenaars op. Een lijst vol met Koerdische vijanden. Dit is wat ze aan Turkije hebben beloofd. Vanuit dit oogpunt moet deze regering echt worden omvergeworpen op 14 mei. Deze regering belooft het Koerdische volk en de volkeren van Turkije niets anders dan dood, niets anders dan duisternis, niets anders dan oorlog, niets anders dan massamoorden. Het vernietigt de toekomst van Turkije.”

Hozat benadrukte: “De Nationale Alliantie heeft ook geen democratisch beleid. Ze hebben onlangs hun verkiezingsmanifest bekendgemaakt. Er zijn veel verklaringen afgelegd. Iedereen praat en discussieert. Toch is er geen serieus beleid voor de democratische oplossing van de Koerdische kwestie, voor de democratisering van Turkije, voor de opbouw van een democratische republiek. Daarom is het heel duidelijk dat de toekomst van Turkije bij de Labor and Freedom Alliance ligt. De belangrijkste kracht die Turkije zal democratiseren, een democratische republiek zal opbouwen en een democratische oplossing voor de Koerdische kwestie zal waarborgen, is de Alliantie voor Arbeid en Vrijheid. Het succes van de Groen Linkse Partij bij deze verkiezingen is daarom erg belangrijk. Daarom moet de Groen Linkse Partij als overwinnaar uit deze verkiezingen komen. Dit is zeer belangrijk voor de democratisering van Turkije, voor de opbouw van een democratische republiek en voor de democratische oplossing van de Koerdische kwestie. De Groen Linkse Partij moet op een zeer sterke manier in het parlement komen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Dat is wat onze mensen verwachten, evenals alle milieuactivisten, de vrouwenbeweging, de jongerenbeweging en iedereen die voor vrede, democratie, rechtvaardigheid, gelijkheid en een natuurvriendelijke benadering is.

Dit is de belangrijkste kracht die Turkije zal democratiseren. Het is niet de Nationale Alliantie. Om de dictator Erdoğan omver te werpen, moet ons hele volk stemmen op de kandidaten van de Groen Links Partij en de Alliantie voor Arbeid en Vrijheid. Deze fascistische dictator moet worden verwijderd en dit fascistische regime moet instorten. Om dit te laten gebeuren, is het succes van de Alliantie voor Arbeid en Vrijheid en de Groen Linkse Partij op 14 mei erg belangrijk. De kandidatenlijst van de Groen Linkse Partij is zeer sterk. Vrouwen en jongeren zijn goed vertegenwoordigd. Bijna elke identiteit is vertegenwoordigd op de lijst. De Groen Linkse Partij zal dus alle kleuren en verschillen van Turkije naar het parlement brengen. In die zin is het een zeer democratische lijst. Het is een lijst die de kleurrijke en pluralistische realiteit van Turkije weerspiegelt. Daarom moet ons volk zich verenigen rond deze kandidaten. Iedereen moet stemmen. Iedereen moet naar de stembus gaan en stemmen voor de Groen Linkse Partij. Ze moeten stemmen om de fascist Erdoğan omver te werpen. Ze moeten stemmen voor de Groen Linkse Partij bij de verkiezingen. Dit is erg belangrijk. Ik roep daarom iedereen op zich te verenigen rond de kandidaten.”

Hozat voegde toe: “We hebben onlangs gehoord dat sommige democratische, linkse en socialistische groepen discussiëren over een boycot van de verkiezingen. Wij vinden dit niet juist. Deze verkiezing is niet zo’n soort verkiezing. Wie een boycot-standpunt inneemt, hoe democratisch, socialistisch of links zijn ideologie of beleid ook is, dient direct en indirect de fascistische dictator Erdoğan. Dit moet niet worden gedaan. Want een boycot zou alleen maar leiden tot een verlies van stemmen. En het verlies van stemmen dient het fascistische regime. Een boycot zou nutteloos zijn voor de democratische krachten. Omdat deze verkiezingen echt belangrijk zijn. De volkeren van Koerdistan en Turkije mogen niet eens de kleinste fout maken.

Natuurlijk zal niet alles worden opgelost met de val van deze regering. We hebben het over een zeer diepgewortelde mentaliteit. De mentaliteit van de fascistische Turkse staat, het natie-staatsysteem, is gebaseerd op ontkenning en vernietiging. Maar wanneer het democratische front sterker wordt, zal het een zeer sterke strijdfront vormen op basis van de democratisering van Turkije. Dit zal nieuwe dynamieken teweegbrengen in Turkije. De basis voor democratie zal sterker worden. Voor de democratisering van Turkije, de opbouw van een democratische republiek, een democratische regering en een democratisch systeem zal een zeer belangrijke kans en grond voor strijd bieden. In dit opzicht moet iedereen zijn rol spelen in deze verkiezingen.

“De overwinning van de Groen Linkse Partij betekent de overwinning van vrouwen”

Hozat zei: “Er vindt vreselijke ecologische vernietiging plaats in Koerdistan. Dit maakt deel uit van de genocide-oorlog. Ook in Turkije is er vreselijke milieuschade als gevolg van plunder- en winstbeleid. De Groen Linkse Partij heeft ook grote opwinding veroorzaakt onder ecologische organisaties. Als de wereld waarin we leven wordt verwoest, zal de strijd voor democratie en vrijheid geen betekenis meer hebben. Daarom is de Groen Linkse Partij met veel interesse ontvangen. Dit is erg belangrijk. Ik geloof dat de Alliantie voor Arbeid en Vrijheid en de Groen Linkse Partij de winnaars van deze verkiezing zullen zijn. De krachten voor democratie en vrijheid zullen de winnaars van deze verkiezing zijn. De fascistische dictatuur zal op 14 mei uit de geschiedenis worden verbannen.

Er is niets wat deze fascistische regering niet heeft gedaan tegen vrouwen. Het machts- en staatsysteem zelf is vijandig jegens vrouwen. Dit is een anti-vrouwsysteem, een anti-maatschappijsysteem. Maar tijdens de 21 jaar AKP-heerschappij en vooral tijdens de laatste 8 jaar van de fascistische AKP-MHP-heerschappij is geweld tegen vrouwen minstens 3 tot 4-voudig toegenomen. Feminicides zijn verschrikkelijk toegenomen. Geweld heeft alle gebieden van het leven besmet. De seksistische cultuur is verschrikkelijk geïntensiveerd. Dit is de belangrijkste reden waarom geweld tegen vrouwen zo sterk is toegenomen. De AKP-MHP hebben mannen overal tot misogynisten gemaakt. Niet alleen dat, ze hebben alle vrouweninstellingen gesloten. Ze vielen het mevoorzitterschapsysteem van gelijke vertegenwoordiging aan. Veel medevoorzitters zitten nu in de gevangenis. Ze hebben het Verdrag van Istanbul  opgezegd.”

Ze hebben zelfs de wet tegen geweld tot onderwerp van onderhandelingen gemaakt met Hüda Par en de Welfare Party. Waarschijnlijk hebben ze concessies gedaan met betrekking tot dit onderwerp. Ze hebben alle wetten die ten gunste van vrouwen waren binnen het wettelijke systeem van de natiestaat afgeschaft. Dit is een misogynistische regering. Het heeft alle verworvenheden van vrouwen geëlimineerd. Als deze regering aan de macht blijft, zullen deze beleidslijnen van feminicide doorgaan en intensiveren. Het institutionaliseren van een slavernijsysteem gebaseerd op slavinnen en een fascistisch, genocidaal, dictatoriaal systeem gebaseerd op een slavernijsysteem betekent de volledige vernietiging van vrouwen. Daarom moeten vrouwen in deze verkiezingen een krachtig standpunt innemen tegen deze fascistische regering.

Elke vrouw met een beetje vrouwelijke gevoeligheid, die opkomt voor de vrijheid van vrouwen en die vecht voor haar eigen vrijheid, mag haar stem niet uitbrengen op de fascistische AKP-MHP-regering. De Groen Linkse Partij is een vrouwenpartij. Dat geldt ook voor haar programma, haar politieke begrip en haar kandidatenlijst. Het staat voor gelijke vertegenwoordiging. In 34 plaatsen zijn er vrouwen die zeker gekozen zullen worden. De GroenLinks Partij is een partij voor de vrijheid van vrouwen. Alle vrouwen moeten stemmen voor de Groen Linkse Partij. De overwinning van de Groen Linkse Partij betekent de overwinning van vrouwen. De overwinning van vrouwen betekent de democratisering van de politiek. Omdat vrouwen het belangrijkste onderwerp zijn van democratisering in de politiek.

Het is een vergelijkbare situatie als het gaat om jongeren. De Groen Linkse Partij is een jongerenpartij. Het heeft een sterke vertegenwoordiging van jongeren. Haar politiek en begrip beloven een vrije en democratische toekomst voor de jeugd. De AKP-MHP fascistische regering biedt de jeugd een donkere toekomst. De Nationale Alliantie biedt ook geen serieuze toekomst voor de jeugd. In die zin moeten jongeren zich mobiliseren voor de overwinning van de Groen Linkse Partij. De overwinning van deze partij zal zeer belangrijk zijn voor de jeugd. Daarom roep ik jongeren op om sterk deel te nemen aan de komende verkiezingen, te stemmen op de Groen Linkse Partij en een zeer sterke rol te spelen bij het waarborgen van de integriteit van de stembus.”

“In de Groen Linkse Partij zijn Alevieten goed vertegenwoordigd”

Hozat zei: “De AKP-MHP fascistische regering heeft Alevieten zwaar vervolgd. Alevis worden onderworpen aan een alomvattende vernietiging van hun geloof. Overal vindt er zware assimilatie plaats. Dit is een genocide tegen Alevis. Dersim is het centrum van de Koerdische Alevis. De fascistische Turkse staat heeft daar een grote genocide gepleegd. Tijdens de periode van de huidige regering is de genocide tegen Alevieten voortgezet met duizend-en-één methoden. Alevieten worden verdreven en de demografie wordt veranderd. We hebben dit gezien na 6 februari, tijdens de aardbeving in Koerdistan, Elbistan en Pazarcık. Genocide wordt uitgevoerd en migratie neemt toe. Er was een aardbeving, maar er ging niemand naar de getroffen gebieden gedurende de eerste 2-3 dagen. De staat deed dit bewust. Alevieten zullen hiervoor wraak vragen bij de komende verkiezingen. De Groen Linkse Partij en de Alliantie van Arbeid en Vrijheid zijn degenen die de rechten van Alevieten het meest krachtig verdedigen. In de Groen Linkse Partij zijn Alevieten goed vertegenwoordigd. Deze partij zal het Alevi-probleem op sterke wijze naar het parlement brengen. Daarom wil ik alle Alevieten oproepen om te stemmen op de Groen Linkse Partij. Alle Alevieten moeten zeker gaan stemmen.

De genocide in Dersim gaat nog steeds door. De culturele genocide en assimilatie in Dersim zijn tijdens het bewind van dit fascistische regime blijven voortduren en aanzienlijk toegenomen. De culturele genocide in Dersim, evenals de religieuze genocide tegen het Alevi-geloof, blijven toenemen. Dit alles is sterk geïntensiveerd tijdens het bewind van de huidige regering. Tegelijkertijd vinden er verschrikkelijke aanvallen op de natuur van Dersim plaats. De geografie van Dersim is heilig voor alle Koerdische Alevieten. Maar het fascistische regime heeft deze geografie vernietigd. Er zijn mijnen overal geopend. Ontelbare dammen zijn daar gebouwd. Zo proberen ze Dersim te vernietigen. Tegen al deze zaken roep ik alle mensen van Dersim op om op te staan voor Dersim. De manier om dit te doen is om het fascistische, genocidale regime omver te werpen. Ik wil daarom de bevolking van Dersim oproepen om te stemmen op de kandidaten van de GroenLinks Partij bij deze verkiezingen. Iedereen, absoluut iedereen, moet gaan stemmen. In die zin hebben de mensen van Dersim een ​​zeer belangrijke rol te spelen.”