‘Bevolking in Shehba zal een grote ramp tegemoet zien als het embargo voortduurt’

  • Rojava/Noord- en Oost-

De regering van Damascus, die een zwaar embargo heeft opgelegd aan de kantons Afrin en Shehba, laat basisvoedingsmiddelen, kinderbenodigdheden en brandstof niet toe in het kanton.

Als gevolg van het opraken van de diesel die nodig is voor transport en het opwekken van elektriciteit, is het onderwijs op scholen opgeschort.

In een gesprek met persbureau ANHA zei Mihemed Şêxo, medevoorzitter van de raad van gemeenten van de kantons Afrin en Shehba: “Het werk van gemeenten is erg moeilijk. Het is onze plicht om de bevolking te dienen. We ondervinden echter grote moeilijkheden door het embargo. Dit is niet het eerste embargo dat de regering in Damascus oplegt. Er is al 6 jaar een embargo.”

Şêxo verklaarde dat de regering van Damascus opnieuw een embargo is begonnen op te leggen aan het kanton en wees erop dat de projecten en programma’s van de gemeenten om deze reden werden stopgezet. “Onlangs hebben we onze bouw- en reparatieprojecten stopgezet vanwege het embargo en het gebrek aan brandstof. Volgens onze planning zouden we onze projecten voor de winter afronden, maar het embargo heeft ons werk geblokkeerd. Drie dagen lang is de elektriciteit teruggebracht van 4 uur naar 2 uur.”

Volgens persbureau ANHA is de elektriciteit in Shehba volledig afgesloten.

Şêxo waarschuwde dat als het embargo voortduurt, er grote rampen zullen gebeuren, vooral in de wintermaanden.

Şêxo riep internationale humanitaire organisaties op om het embargo op te heffen en zei: “Als het embargo niet wordt opgeheven, zullen er ernstige problemen ontstaan. Humanitaire organisaties moeten onmiddellijk actie ondernemen.”