Bijna 900.000 handtekeningen voor de vrijheid van Öcalan verzameld in Noordoost-Syrië

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

In samenwerking met het Vrijheid voor Abdullah Öcalan Initiatief-Syrië heeft het Noord- en Oost-Syrische Volksinitiatief onlangs een campagne gelanceerd waarin wordt geëist dat het isolement van Abdullah Öcalan in de Imrali-gevangenis wordt opgeheven, familie- en advocatenbezoeken worden toegestaan en de fysieke vrijheid van de Koerdische PKK-leider wordt gewaarborgd.

Na afloop van de campagne zullen de in Noord- en Oost-Syrië verzamelde handtekeningen worden ingediend bij het Asrın Advocatenkantoor en vervolgens bij het Europees Comité ter voorkoming van foltering (CPT) via het Vrijheid voor Abdullah Öcalan Initiatief-Syrië.

In een interview met ANF Nieuwsagentschap zei Perwîn Yusif, lid van de Algemene Vergadering van de Democratische Uniepartij (PYD) en woordvoerder van de campagne, dat de campagne in de regio Cizire is voltooid en dat er tot nu toe bijna 900.000 handtekeningen zijn verzameld. Ze zei: “De volkeren van Noord- en Oost-Syrië bloeien en groeien met de filosofie van Öcalan. We worstelen al jaren om de inspanningen en opofferingen van Öcalan waardig te zijn en zijn fysieke vrijheid te verzekeren.”

Yusif merkte op: “De petitie is gelanceerd om het stilzwijgen van de internationale krachten te doorbreken en degenen te bekritiseren die een oogje dichtknijpen voor de schendingen van de rechten van Öcalan. Deze campagne werd door alle volkeren gepromoot en gesteund door instellingen, organisaties en politieke partijen in de regio. De verzamelde handtekeningen zullen worden voorgelegd aan de CPT, die internationaal belast is met het voorkomen van mishandeling en marteling van gevangenen, maar momenteel hypocriet handelt. Het feit dat de CPT na haar bezoek aan Imrali geen verklaring aflegt, is gewoon hypocrisie.”

Volgens Yusif: “Het publiek eist dat deze instellingen en organisaties handelen in overeenstemming met hun normen en wetten. Ze moeten de waarheid openbaren op basis van hun taken en verantwoordelijkheden. We moeten het isolement doorbreken door onze strijd. Ons doel is niet alleen om informatie over Öcalan te krijgen, maar ook om zijn vrijheid te waarborgen. Het is tijd voor zijn fysieke vrijheid want met zijn ideeën en filosofie hij heeft gestreden voor de vrijheid van miljoenen. Juist daarom moet hem worden toegestaan vrij onder de mensen te leven. Als de volkeren van Noordoost-Syrië een vreedzaam leven kunnen leiden, is dat dankzij de architect, Öcalan. Het is Öcalan zelf die het beleid van het kapitalistische systeem om mensen tegen elkaar op te zetten, tartte. Het is onaanvaardbaar dat zo’n geniaal persoon achter de tralies wordt gehouden.”

Bijna 900.000 handtekeningen verzameld

Yusif vervolgde: “In elke stad werden commissies opgericht voor de campagne en deze commissies voerden de campagne uit met de steun van de gemeenten en vergaderingen in steden. Handtekeningen werden verzameld van elke vrijwilliger die officieel 15 jaar en ouder was. We bezochten elk huis en elke gemeente. De handtekeningenactie in de regio Cizire is afgelopen. De campagne gaat in sommige regio’s door vanwege de impact van de aardbeving in Turkije.”

Ook alle nationaliteiten die in de regio wonen steunen de campagne. De campagne is nog niet afgelopen, maar we hebben ons doel al bereikt. Er zijn bijna 900.000 handtekeningen verzameld. De uitkomst van de campagne maken we binnenkort in een persbericht bekend.”

Yusif benadrukte dat ze de reactie van de CPT op de petitie zouden volgen. Ze voegde eraan toe: “Onze last neemt geleidelijk toe. Onze mensen beschouwen zichzelf als verantwoordelijk voor het waarborgen van de fysieke vrijheid van Öcalan en zullen hun acties zonder onderbreking voortzetten. Om dat te doen, moet de strijd een hoge mate van participatie hebben. De deelname van mensen aan de campagne was enorm. Met deze campagne bewezen ze opnieuw hun loyaliteit aan Öcalan. Ze geven niet alleen handtekeningen; ze willen ook dat deze handtekeningen resultaten opleveren. Zij zullen de campagne monitoren.

Onze mensen wachten op de reactie van CPT. Onze acties en campagnes gaan ononderbroken door. Het Volksinitiatief van Noord- en Oost-Syrië zal de uitkomst van de campagne volgen. De campagne beperkt zich niet tot het Koerdische volk, maar betreft ook andere volken. De verzamelde handtekeningen vertegenwoordigen de wil van het volk, en ons volk zal hun wil beschermen. Aan deze stilte moet een einde komen. Instellingen en organisaties moeten inspelen op de vraag van het volk.”