Boomplantactie: 2.600 nieuwe bomen voor Qamişlo

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

In het westen van Qamishlo werden 2.600 nieuwe bomen geplant in openbare gebieden langs de kruisingen Yusuf Gulo en Osman Sebrî. De grootschalige boomplantactie vond plaats in het kader van een herbebossingsproject waarvoor de gemeentelijke milieucommissie een ontmoeting had gehad met het regionaal bestuur en de gemeenten van de regio Cizîrê.

Een groot aanatal inwoners van de stad volgden de oproep om mee te doen en lieten de kans niet voorbijgaan om samen te werken aan de bescherming van het klimaat. Kleine sierboompjes die in de schaduw groeien en stamrozen werden bij elkaar geplant. Onder degenen die betrokken waren bij de actie, die een hele dag duurde, waren leden van de Raad van Familieleden van de Gevallenen.

Şemsîxan Gulo van de vereniging was enthousiast over zoveel steun bij het planten van de bomen: “Als families van de gevallenen verwelkomen we elke kleine inzet voor de herbebossing van onze regio en hulp voor het idee van ecologische wederopbouw in Rojava”, zegt de activist. “Tegelijkertijd spreken we onze steun uit voor onze instellingen bij het opbouwen van een vrije, democratische en ecologische samenleving.”

Bron: ANHA