Brief aan VN: Stel no-flyzone in boven Noord- en Oost-Syrië!

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Met een dringende oproep per brief hebben meer dan dertig politieke partijen en organisaties in Noord- en Oost-Syrië de Verenigde Naties (VN) opgeroepen om een ​​no-flyzone in te stellen boven de autonome regio’s. In de brief aan VN-secretaris-generaal António Guterres uiten de ondertekenaars hun bezorgdheid over de hernieuwde oorlogsdreigingen van Turkije tegen Noord- en Oost-Syrië en veroordelen zij de bijna dagelijkse schendingen van het staakt-het-vuren en de-escalatieovereenkomsten.

“We maken ons zorgen over het risico van een nieuwe aantasting van onze regio’s, waar het idee van gelijkwaardig, multi-etnisch en multireligieus samenleven door alle gemeenschappen in de praktijk wordt gebracht samen met zelfbestuur. We veroordelen deze bedreigingen en beschouwen ze als een schending van de territoriale integriteit en soevereiniteit van Syrië”, staat in de brief, die zondag werd overhandigd aan het VN-kantoor in Qamishlo. Xelef Dawûd van de Beweging voor Democratische Verandering herhaalde de oproep aan de pers na de overdracht. De politicus waarschuwde dringend voor de gevolgen van een nieuwe invasie van Turkije, die de door oorlog verscheurde situatie in Syrië verder zou destabiliseren, een golf van vluchtelingen zou veroorzaken en het vreedzaam samenleven van volkeren en hun cultuur zou vernietigen. “Een hernieuwde invasie door de Turkse staat zou ook de houding van de internationale gemeenschap ten opzichte van Syrië verder compliceren en haar rol bij het oplossen van de crisis verzwakken. Bovendien zouden terroristische organisaties zoals de zogenaamde IS en andere jihadistische milities worden versterkt door de oorlogszuchtige acties van Turkije. Dit zou ook de internationale vrede en de mondiale veiligheid in gevaar brengen”, citeerde Dawûd uit de brief.

Gezien de ernstige dreigementen vanuit Ankara wordt de Verenigde Naties nu opgeroepen om “een standpunt in te nemen dat in overeenstemming is met haar waarden gebaseerd op mensenrechten” en een no-flyzone in te stellen boven Noord- en Oost-Syrië “zodat de burgerbevolking kan worden beschermd tegen Turkse luchtaanvallen”, eisen de ondertekenende partijen en organisaties. “De VN moeten ook optreden met betrekking tot een serieus vredesbeleid en de Turkse staat ter verantwoording roepen voor zijn schendingen van het internationaal recht in onze gebieden. Het is duidelijk dat de regering in Ankara de bescherming van de openbare veiligheid in Noord- en Oost-Syrië en de internationale wetten negeert. Maar de afname van negatieve reacties op zijn vijandige perceptie versterkt dit regime in zijn acties.”

Noord- en Oost-Syrië wil problemen in dialoog en met vreedzame middelen oplossen, maar moet zich voortdurend verdedigen tegen aanvallen van buitenaf. “We nodigen VN-secretaris-generaal António Guterres uit om de rol van vredestichter en garant op zich te nemen voor de vreedzame oplossing van alle conflicten tussen Turkije en ons. We willen een einde maken aan het lijden van onze mensen en hen beschermen tegen gevaar.” Niemand mag toestaan ​​dat het internationaal recht opnieuw met de voeten wordt getreden in het noordoosten van Syrië, zei Dawud.