Brits parlementslid: OPCW moet onderzoek doen in Koerdistan

  • Engeland

De Britse parlementariër Russel Moyle had kritiek op het feit dat de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) geen onderzoek doet naar het gebruik van chemische wapens door de Turkse staat in Koerdistan.

Moyle voegde eraan toe dat er meer bewijs moet worden verzameld met betrekking tot de oorlogsmisdaden van de Turkse staat, met name het gebruik van chemische wapens.

Moyle is lid van de All Party Parliamentary Group (APPG) over Koerdistan in Syrië en Turkije en bracht in het parlement rapporten naar voren over de misdaden van de Turkse staat tegen het Koerdische volk. Hij sprak met ANF Nieuwsagentschap over de taken van de OPCW, het perspectief van het VK op de oorlog in Koerdistan en de hervatting van de wapenverkoop aan de Turkse staat.

De afgelopen maanden heeft de APPG een rapport over de Turkse oorlogsmisdaden en het gebruik van chemische wapens bij het parlement ingediend. Heb je er resultaten over gekregen? Hoe werd dit rapport behandeld in het Britse parlement?

Ja, dit was een van de rapporten die we de afgelopen jaren aan het parlement hebben voorgelegd. Het Parlement nam dit verslag aan en hield een aanvullende zitting om het te bespreken. In deze sessie hebben we de details van het rapport toegelicht aan de Tweede Kamer. Er is echter geen zitting gehouden in het parlement over dit rapport als hoofdagenda. Helaas bespreekt het parlement momenteel de Oekraïense oorlog. Bovendien zocht Turkije grootschalige concessies van de NAVO op de Zweedse en Finse kwestie ten koste van het Koerdische volk. In dit proces zien we dat het Britse parlement kwesties met betrekking tot Turkije op de lange baan heeft geschoven. In het parlement werken niet alleen ik, maar ook conservatieve afgevaardigden aan kwesties die verband houden met de moordpartijen in Turkije en het Koerdische volk. We proberen niet alleen de oorlogsmisdaden van Turkije in het verleden aan te pakken, maar ook de huidige oorlogsmisdaden in het parlement. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk bewustwording te creëren.

Koerden moeten stem krijgen

Wat is de mening van u en uw partij over de herhaalde berichten over het gebruik van chemische wapens door Turkije tegen de Koerden en het bewijsmateriaal dat in het gevechtsgebied is verzameld?

Er moet worden onderzocht of chemische wapens worden gebruikt of niet. De OPCW doet echter geen onderzoek zoals we hadden gehoopt. Er zijn veel rapporten over het onderwerp die afkomstig zijn uit de Koerdische regio’s en Noord-Irak. Natuurlijk zijn er ook verschillende meldingen uit verschillende regio’s waar we rekening mee houden. Een van de belangrijkste stappen die genomen moeten worden, is om het Koerdische volk een stem te geven over de kwestie. In het verleden is een dialoog tot stand gebracht met het Koerdische volk. Er mogen geen verboden wapens gebruikt worden. ”

Wat zijn de effecten van wapenverkopen aan Turkije? De Britse regering heeft aangekondigd dat ze het verkoopverbod heeft opgeheven en dat Zweden de export van wapens naar Turkije zal hervatten na de beperkingen die het in 2019 heeft opgelegd. Wat is uw commentaar op de wapenverkoop?

We staan zeer sceptisch tegenover de aanhoudende wapenverkopen aan Turkije. We hebben in het verleden een bezoek gebracht aan Noord-Syrië en hebben daardoor een tijdje de wapenverkoop kunnen stopzetten. De wapenverkoop werd enkele jaren onderbroken, omdat we bewezen dat de Turkse staat enkele islamitische groeperingen had gesteund en het Koerdische volk had afgeslacht. Helaas is deze wapenverkoop onlangs hervat en we weten dat Zweden dit verbod heeft opgeheven en wapens aan Turkije zal verkopen. Ik hoop dat deze situatie niet te lang zal duren en dat de lopende wapenverkoop aan Turkije onmiddellijk zal worden stopgezet.

Navo moet betrekkingen met Turkije herzien

Wat kan er gedaan worden om ervoor te zorgen dat Turkije zijn oorlog stopt en vrede biedt?

We moeten Turkije ertoe aanzetten om met de Koerden in de regio te onderhandelen. We moeten Turkije aanmoedigen om niet paranoïde te zijn over de Koerden, ook buiten zijn grenzen. De NAVO-troepen moeten de vrede in de regio bevorderen. Aangezien Turkije zich momenteel in een sterke positie bevindt, wordt het beschermd door de NAVO, maar in plaats van te rommelen met de Zweedse en Finse kwestie, moeten we ons concentreren op Turkije en Turkije zou gedwongen moeten worden om met de Koerden te onderhandelen. Oppositiepartijen zouden succesvol moeten zijn bij de komende verkiezingen in Turkije. We willen dat Turkije van zijn gevaarlijke situatie afkomt en een stabieler land wordt.

We weten dat de leiders van Turkije, Rusland en Iran vaker bijeenkomen om kwesties van buitenlands beleid te bespreken. We hopen dat we Turkije spoedig kunnen zien handelen binnen het kader van de NAVO-regels. We moeten ook inzien dat Iran en Rusland ernstige problemen veroorzaken in de regio. Deze landen ondermijnen ook de democratie, die al is beschadigd door Turkije. Deze krachten moeten verzoenend en vreedzaam zijn om de mensenrechten en een democratisch systeem in de regio te kunnen genieten. We moeten druk blijven uitoefenen op Turkije om zijn betrekkingen met de NAVO te reguleren.

Tot slot, wat zou u als Brits parlementariër tegen het Koerdische volk willen zeggen, aangezien de Turkse chemische aanvallen nog steeds voortduren?

Ons Parlement en het Hogerhuis tonen empathie voor wat er met het Koerdische volk is gebeurd en zijn zeer bezorgd. Tegelijkertijd weten we dat geopolitieke spelletjes in de regio de mensen schade berokkenen. De Koerden zijn weer alleen gelaten en zijn in gevaar. We staan solidair achter de volkeren van Koerdistan. We moeten zoveel mogelijk bewijs verzamelen over misdaden met chemische wapens en we moeten dit bewijs kunnen leveren aan relevante instellingen. We moeten niet alleen contact leggen met de pers, maar ook met de juiste instellingen. We zullen onze stem over dit onderwerp blijven verheffen. We weten dat je door zeer moeilijke tijden gaat, maar je komt er ook doorheen. Onze gebeden en steun zijn bij jullie.