Broeders en zusters in doden en ontkenning

Erdoğan wil profiteren van de crisissituatie door Hamas te steunen en zich tegen Israël te keren, door de feiten te verdraaien en het water te vertroebelen. Zijn belangrijkste zorg is om de oorlog tegen de Koerden voort te zetten en een omgeving te creëren voor zijn bloedbaden.

De Nationale Veiligheidsraad (MGK) van de Turkse staat komt aan het einde van elke maand bijeen en evalueert de veiligheidsproblemen. Aan het einde van de vergadering wordt een zeer korte verklaring afgelegd. En die wordt gepubliceerd in de pers als de wet van God. Niemand discussieert erover of bekritiseert het. Decennialang heeft het MGK vastberadenheid benadrukt in de oorlog tegen het Koerdische volk. Het is het belangrijkste besluitvormingsorgaan dat de Koerden vijandig gezind is. Het woord ‘Koerd’ wordt echter nooit gebruikt. Ze verklaren hoe effectief ze zullen vechten “tegen terrorisme en separatisme”.

De machthebbers van de Turkse staat willen de term ‘Koerd’ absoluut niet gebruiken. Ze willen niet dat ook maar iets Koerdisch in hun gedachten komt en in hun bewustzijn wordt weerspiegeld. Omdat hun hoofddoel Koerdische genocide is. Hun hoofddoel is om het Koerdische volk te negeren en als zodanig te behandelen. Daarom wordt zelfs in het Turkse parlement, wanneer Koerdische parlementsleden een zin in het Koerdisch uitspreken, deze in de notulen opgenomen als een onbekende taal. Koerden en Koerdisch mogen niet voorkomen in officiële documenten en notulen. Omdat hun gelijkstelling gebaseerd is op de ontkenning van Koerden en hun uitwissing uit de geschiedenis.

Zelfs toen de Koerden zich verzetten en de ontkenning doorbraken, veranderde hun houding niet. Gebruikt Bahçeli, de partner van de huidige regering, degene die de oorlog en de regering leidt, ooit de term Koerdisch? Absoluut niet. Als hij dat doet, gebruikt hij het altijd in een slechte betekenis, om partijen zoals de HDP aan te vallen. Erdoğan zegt ook “mijn Koerdische broeders en zusters” als hij vast komt te zitten. Wat voor broederschap is het dat hij opschept over het vermoorden van de jongeren van die broeders en zusters? Verbied of negeer je de taal en de wil van je broeder? In de 21e eeuw hebben Koerden zelfs geen recht op onderwijs in hun moedertaal. De resultaten van verkiezingen die Koerden volgens de Turkse wet hebben betwist en gewonnen, worden genegeerd. Hun parlementsleden en burgemeesters worden opgesloten en veroordeeld als “separatisten en leden van geheime organisaties”. Al hun gemeenten worden in beslag genomen door de staat en er worden curatoren aangesteld.

De leugen dat Koerden niet gediscrimineerd worden en iedereen gelijk is in Turkije is een sjabloon geworden. Gekken en verstandigen, militairen en burgers blijven hetzelfde liedje herhalen. Deze leugens veranderen echter niets aan de feiten in de grondwet. Ze hebben niet de macht om die te veranderen. In de grondwet staat dat iedereen die Turks staatsburger is, Turk is. Koerden zijn ook Turken omdat ze burgers zijn. Deze grondwettelijke bepalingen zijn al tientallen jaren van kracht. Hebben Erdoğan en anderen ooit gezegd: “Laten we dit artikel veranderen, ontkenning is niet in overeenstemming met de wet van broederschap”? Heeft iemand ooit zo’n uitspraak van Erdoğan gehoord? Nee. Dan is het gepraat over broederschap niets anders dan een leugen.

In Turkije is er maar één optie om broeders en zusters en gelijken met Turken te zijn. Dat is Turk zijn. Koerden kunnen broers en zussen zijn als ze aanvaarden Turken te zijn. Maar als ze Koerden worden, kunnen ze alleen “separatisten, terroristen en vijanden” zijn. Daarom wordt op elke MGK-vergadering verklaard dat “separatistische en terroristische activiteiten vastberaden zullen worden bestreden in binnen- en buitenland”.

Erdogan is Afrin binnengevallen. Dit had natuurlijk niet gekund zonder de steun en goedkeuring van internationale machten. Vooral Rusland was het eens met Erdogan en opende het luchtruim van de regio voor Turkije. De VS en Europa waren tevreden met het toekijken van deze aanvallen. Ze keurden het goed. Na de bezetting werden de inwoners van Afrin onderworpen aan etnische zuivering. Hun bezittingen en eigendommen werden geplunderd en afgenomen. Er is geen kwaad dat hen niet is overkomen en geen misdaad tegen de menselijkheid die niet is gepleegd. Wat heeft Rusland gedaan? Niets. Vervolgens stelde Trump, in overleg met Erdogan, gebieden zoals Serêkaniyê open voor bezetting. Koerden werden daar ook verdreven. Ze ontdeden Koerdische eigendommen en vestigden bendes van buitenaf, hun families en anderen in hun plaats. Hiermee namen ze maatregelen om te verhinderen dat de Koerden naar hun plaats terugkeerden. Het is duidelijk dat dit plan een genocide is.

Erdogan woont de top van Arabische en Islamitische landen bij. Hij gaat tekeer tegen Israël. Irak en Syrië zijn ook lid van de Arabische Liga. In beide landen is er een Turkse bezetting. De bezetting breidt zich geleidelijk uit. De Turkse staat is niet gestopt met zijn aanvallen. In deze situatie hadden de Arabische landen een standpunt moeten innemen en Erdogan het spreken moeten beletten. Maar zo’n standpunt is er niet! Bovendien ontmoet Erdogan Iraakse en Syrische functionarissen en vraagt hen om de nieuwe aanvallen te steunen en mee te doen aan de oorlog tegen de Koerden. Als een dief probeert hij de door hem bezette landen onder druk te zetten en ze tot partner te maken van zijn Koerdische vijandschap.

Erdoğan verklaart trots dat hij sinds 2015 meer dan dertigduizend Koerden heeft gedood. Ik heb meer Koerden vernietigd dan welke andere regering dan ook”, zegt hij. Door Koerden en hun jeugd te doden, weeft hij de banden van broederschap! Zouden degenen die met de Koerden willen samenleven en broederschap als basis willen nemen, tienduizenden van hen doden? Zou doden of verzoenen meer in overeenstemming zijn met broederschap? Tenzij er een oppositie en een democratische beweging in Turkije is die deze vraag stelt en de problemen serieus bespreekt, zullen ze bloed blijven vergieten en miljarden dollars investeren in vliegtuigen en bommen.

Erdoğan wil profiteren van de crisissituatie door Hamas te steunen en zich tegen Israël te keren, door de feiten te verdraaien en het water te vertroebelen. Zijn grootste zorg is om de oorlog tegen de Koerden voort te zetten en een omgeving te creëren voor zijn bloedbaden. Hij investeert ook in de verkiezingen met propaganda over het bloed van de Palestijnen!

Bron: Ronahi Krant

Foto: De vernietiging van Cizre, het Koerdische district met een bevolking van 130.000, is grotendeels verwoest door Turkse staatstroepen. Honderden burgers werden daarbij gedood.