Broodvoorziening in Rojava bedreigd door Turkse aanvallen

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Een van de diensten van het zelfbestuur in Noord- en Oost-Syrië is de bevolking voorzien van coöperatief geproduceerd, betaalbaar brood. Elke dag wordt er 27 ton meel verwerkt in de productiefaciliteiten en worden er 279.000 broden geproduceerd. Door de Turkse aanvallen op de infrastructuur in het noorden en oosten van Syrië wordt de broodvoorziening van de bevolking acuut bedreigd. Aan de ene kant is de stroomvoorziening in grote delen vernietigd en aan de andere kant is de toegang tot brandstof moeilijker geworden omdat de stookoliedepots van de lokale overheid ook het doelwit zijn geworden van Turkse drones.

“We weten dat de aanvallen zullen doorgaan”

In een interview met ANF Nieuwsagentschap gaven Abdulmalek Şello, verantwoordelijk voor de bakkerijen in Qamişlo, en Mihemed Emîn Xelef, verantwoordelijk voor de bezetting van de bakkerijen, commentaar op de situatie. Şello meldde dat de bakkerij in Qamişlo 24 uur per dag werkt met 138 werknemers en legde uit: “De invasie aanvallen zijn niet pas deze maand begonnen. Het is dus niet de eerste keer. De mensen in de regio moeten keer op keer met dergelijke aanvallen leven. We hebben voorzorgsmaatregelen genomen voor de bakkerijen omdat we weten dat de aanvallen van de Turkse staat zullen doorgaan. 138 mensen werken in de bakkerij van het zweet des aanschijns. Deze aanvallen tasten hun werkomstandigheden aan. Deze mensen voeden hun gezinnen, ze hebben kinderen. De aanvallen zijn rechtstreeks gericht tegen het brood, de arbeid en het leven van de mensen. Als volk zullen we ons blijven verzetten tegen de Turkse staat, hoe moeilijk de dagen ook worden. We zullen allemaal doorgaan als onze patriottische strijders en arbeid en brood verdedigen.”

“We vinden het moeilijk om de broodvoorziening op peil te houden”

Mihemed Emîn Xelef wees op de aanvallen op de infrastructuur. Daarom wordt de stroomvoorziening praktisch alleen verzorgd door generatoren. Deze hebben echter ook brandstof nodig, die ook steeds moeilijker te krijgen is. Xelef beschreef nog meer problemen: “Door de voortdurende werking van de generatoren slijten ze en gaan ze kapot. Als ze kapot gaan, moeten we dagen wachten tot ze gerepareerd zijn. Daarom moeten we de bakkerijen sluiten en hebben we problemen om de bevolking van brood te voorzien. Als er geen elektriciteit is, kunnen de molens niet draaien. Aan onze vraag naar meel kan niet worden voldaan. Daarom moeten we de bakkerijen sluiten. Het werk van de mensen en hun broodbevoorrading moet worden lamgelegd. Met de aanvallen willen ze het werk van de instellingen en faciliteiten hier stoppen, maar wij blijven hier ondanks alles wonen en werken.”

Bron: ANF