Campagne ‘Make Rojava Green Again’: Ecocide in Koerdistan is het product van kolonisatie

“Make Rojava Green Again,” de ecologische campagne van de Internationalist Commune, heeft een nieuw artikel gepubliceerd met de titel “Ecocide in Koerdistan: Een product van kolonisatie”.

In het artikel wordt betoogd dat “gewoonlijk, als er een natuurramp of vernietiging van het ecosysteem plaatsvindt tegen een heel land, tegen een hele samenleving, er een reactie wordt getoond door milieuactivisten, klimaatactivisten en NGO’s. Maar dat is niet het geval als het bestaan van een land en een samenleving wordt ontkend of genegeerd – net zoals in het geval van Koerdistan. Zonder dat het publiek het merkt, zijn we vandaag getuige van een grootschalige ecocide in heel Koerdistan.”

Het artikel stelt dat “om effectieve ecologische weerstand te bieden, is het noodzakelijk om de oorsprong van de ecologische crisis die we vandaag de dag meemaken, te begrijpen. Kapitalistische moderniteit ontstond in de context van kolonisatie. Genociden en slavernij waren de voorwaarde voor grootschalige plundering van hulpbronnen en vernietiging van landen, en vice versa. Ecocides en de exploitatie van de natuur, vrouwen en de samenleving als geheel gingen duizenden jaren hand in hand. Het kapitalistische systeem bracht deze logica op een constant grotere schaal en streeft ernaar de aarde onbewoonbaar te maken. Kolonialisme is tegenwoordig nog steeds de basis van het kapitalisme, waarbij het de meeste grondstoffen en goedkope arbeid levert. Bovendien hecht het systeem zo weinig waarde aan het leven dat, ook in de context van Koerdistan, ecocide wordt gelanceerd, niet alleen voor het plunderen van hulpbronnen, maar ook voor de vernietiging van elke vorm van verzet, in onwetendheid van de complexiteit van de relaties tussen verschillende levensvormen die het leven zelf mogelijk maken.”