Canadese delegatie brengt bezoek aan Noord- en Oost-Syrië

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Een Canadese delegatie, bestaande uit senator Kim Butt van het Canadese parlement, Alex Neff, assistent-professor in de rechten aan de Universiteit van Ottawa en Dalhousie University, Scott Hethrengton, voormalig ambassadeur van Canada in de Baltische Staten, en Hedid Nizami, lid van de Ontario Law Society, arriveerde in Noord- en Oost-Syrië voor een reeks ontmoetingen met de autonome overheid.

De delegatie werd verwelkomd door de medevoorzitters van de afdeling Buitenlandse Betrekkingen, Fener El Giêt en Robêl Beho, en de leden van de Raad van Bestuur Xalid İbrahim en Gülistan Ali.

Fener El Giêt zei dat de enige oplossing voor de Syrische crisis een dialoog tussen Syrië en Syrië is en riep de internationale gemeenschap op om de inspanningen om de crisis op te lossen in overeenstemming met Resolutie 2254 te ondersteunen.

Met betrekking tot de vervolging van ISIS-huurlingen riep El Giêt de Canadese regering en de internationale gemeenschap op om het autonome bestuur te steunen en een eerlijke rechtbank voor deze huurlingen op te richten.

Kim Butt zei: “Ik geloof dat de internationale gemeenschap het Autonome Bestuur moet steunen, die hard werkt om gerechtigheid, gelijkheid en menselijkheid te garanderen. Wij vinden dat de internationale gemeenschap en Canada hun humanitaire hulp moeten uitbreiden.”

Alex Neff van de Dalhousie Universiteit zei: “We nemen de rol die Canada moet spelen als lid van de internationale gemeenschap serieus, om de grote uitdagingen [waar het Autonoom Bestuur voor staat] aan te gaan en om de ongelooflijke offers te erkennen die de mensen in Noord- en Oost-Syrië hebben gebracht in de strijd tegen ISIS.”

Neff vervolgde: “Er zijn een aantal hoofdgebieden waar we geloven dat de Canadese regering een grotere rol kan en moet spelen. We moeten serieuze inspanningen leveren om Canadezen en andere buitenlanders te repatriëren. Voor ons Canadezen is het belangrijkste dat Canada een rol speelt bij het terugbrengen van degenen die in kampen en detentiecentra worden vastgehouden.”

Neff vestigde de aandacht op de oproep van het autonoom bestuur en zei: “We luisteren al lange tijd naar de oproepen van het Autonoom Bestuur voor de oprichting van een internationale rechtbank voor de berechting van ISIS-huurlingen, maar de internationale gemeenschap negeert deze oproepen helaas. Daarom is binnenlandse en internationale repatriëring en berechting de beste oplossing. We zullen proberen ervoor te zorgen dat Canada hierin een centrale rol speelt.”