Ceylan Şahinli: “We zijn gearresteerd voor ons journalistieke werk”

  • Turkije

De in Turkije gevangengenomen MA-correspondent Ceylan Şahinli legt uit: “Het is algemeen bekend dat we alleen in de gevangenis zitten omdat we journalistiek bedrijven.” De correspondent van het persbureau Mesopotamya (MA), Ceylan Şahinli, werd op 25 oktober 2022 gearresteerd in Riha (Tr. Urfa), naar Ankara gebracht en daar samen met acht andere collega’s gevangengezet. Het vrouwenpersbureau JinNews hield een schriftelijk interview met haar over haar proces.

“Criminalisering van de media”

Over haar arrestatie en gevangenschap zegt Ceylan Şahinli: “Er wordt geprobeerd mijn hele werk als journalist strafbaar te stellen. Mijn lidmaatschap van de journalistenvereniging Dicle Firat (DFG), mijn werk als correspondent in verschillende steden, of ik nu journalistiek doe uit eigen beweging of om andere redenen, mijn berichten in de virtuele media, waarvan de meeste nieuwsberichten waren, en natuurlij een geheime getuigenis waarin werd beweerd dat ik ‘onder leiding’ werkte maakte het blijkbaar niet nodig om mij op te roepen om te getuigen, maar om zwaarbewapend mijn appartement te bestormen. Ik werd samen met vijf andere slachtoffers uit Riha en Amed door een politie-eenheid van 30 man naar Ankara gebracht. De intimidatie die plaatsvond, werd gefilmd en gepubliceerd. De sfeer die hierdoor is ontstaan, heeft ons al bewust gemaakt van de kans dat we worden opgesloten. Maar je kunt het niet helpen dat je je afvraagt: ‘Is het echt zo simpel?'”

Herhaaldelijk het doelwit van politiegeweld

Ceylan Şahinli zegt dat ze korte tijd in Ankara heeft gewerkt en gedurende deze tijd herhaaldelijk het doelwit was van politiegeweld en getuige was van schendingen van rechten in haar werk. Ze licht toe: “Net als mijn collega’s ben ik tijdens protesten en demonstraties het slachtoffer geweest van fysiek en verbaal geweld van de politie. Ik zie onze arrestatie als een uiting van wrok omdat we ondanks al deze aanvallen aan straatjournalistiek doen.”

Naakt fouilleren en onderzoeken in handboeien

Ceylan Şahinli zegt dat ze naaktzoekingen, geboeide medische onderzoeken en het weigeren van bezoekers heeft meegemaakt. Ze meldt: “Ik kreeg medische behandeling in handboeien. Als journalist die de protesten van artsen tegen rechtenschendingen heeft gevolgd, heeft het mij bedroefd deze vernederende behandeling van een medische professional te vernemen. Hoewel de gevangenisautoriteiten onze humanitaire eisen niet serieus nemen, reageren ze op het minste wat ons kan worden aangerekend negatief. Het provinciale gezondheidsdirectoraat van Ankara reageerde op mijn strafrechtelijke klacht bij het ministerie van Volksgezondheid en verdedigde het onderzoek met handboeien om.”

“We zijn vastbesloten om door te gaan”

Ceylan Şahinli wijst erop dat de officier van justitie direct na haar arrestatie op vakantie is gegaan: “Het is alsof alles wat gedaan moet worden al is gedaan. Er is echter niets dat een aanklacht tegen ons rechtvaardigt. Het is algemeen bekend dat we worden vervolgd vanwege ons journalistieke werk. Het is het legale deel van een operatie die bedoeld is om ons te dwingen ons terug te trekken. Net als onze collega’s in Amed, zouden we moeten worden verhinderd journalistiek te bedrijven. We zijn echter vastbesloten om ons werk overal en op elk gebied voort te zetten. Onze communicatie met de buitenwereld is beperkt, maar de beperkte mogelijkheden hier staan ​​dat niet in de weg.”

“De kracht van solidariteit is cruciaal”

Ceylan Şahinli zegt dat Turkije wordt geregeerd door een bevoorrechte groep die onbeperkte vrijheid geniet. Deze groep handelt in de wetenschap dat wat ze ook doen, ze niet vervolgd zullen worden. “Naarmate deze sociale groep zijn reikwijdte uitbreidde, werd het krap voor de andere segmenten van de samenleving. Er was nauwelijks ruimte om te ademen. Dit gaat zo ver dat tegenwoordig zelfs basisrechten als genade worden beschouwd. Het is belangrijk om de sociale reflexen tegen deze minachting en illegaliteit levend te houden en de kracht van solidariteit te versterken.”