Çimen: Als Erdoğan verliest, zal zijn mythe voorbij zijn

Op 14 mei vindt in Turkije de eerste ronde plaats van de verkiezingen voor de president en de 600 parlementsleden voor de Grote Nationale Vergadering – het Turkse parlement. De twee belangrijkste kandidaten zijn de huidige president Recep Tayyip Erdoğan en Kemal Kılıçdaroğlu van de Republikeinse Volkspartij (CHP), die om strategische redenen wordt gesteund door de Alliantie voor Arbeid en Vrijheid. De sterkste kracht binnen het bondgenootschap is de Democratische Partij van het Volk (HDP), die vanwege het lopende verbod op hun partij zelf niet meedoet en onder de vlag van de Groen Linkse Partij (Yeşil Sol Parti) aan de parlementsverkiezingen deelneemt. Recente peilingen tonen een afname van de steun voor Erdoğan. Als geen van de kandidaten de absolute meerderheid behaalt, vindt op 28 mei een tweede ronde plaats.

Laura Sestini van het online platform The Black Coffee interviewde Devriş Çimen, vertegenwoordiger van de HDP in Europa, over zijn analyse van de politieke situatie in de aanloop naar de verkiezingen. We vertaalden het interview als volgt:

In de afgelopen 20 jaar heeft Erdoğans AKP haar macht verzekerd door geweld tegen oppositiepartijen en rechtvaardigingen voor de arrestatie en detentie van honderdduizenden mensen, bijvoorbeeld na de vermeende staatsgreep in 2016. Is het nog mogelijk om de politieke orde van Turkije een republiek te noemen?

Een republiek is een staatsvorm waarin de hoogste macht wordt uitgeoefend door personen die voor een bepaalde periode door het volk of zijn vertegenwoordigers zijn gekozen. Turkije is daar ver van verwijderd. Erdoğans regeringsmethode ging in 2011 zo ver als binnen de grenzen van een staatsrepubliek mogelijk was, toen hij zijn partij AKP bijna 50 procent van de stemmen garandeerde. Om zijn macht te consolideren heeft hij geprobeerd het belangrijkste probleem waarmee Turkije vandaag geconfronteerd wordt als wapen te gebruiken: hij heeft de Koerdische kwestie, die sinds de oprichting van de republiek bestaat, tot een wapen gemaakt in plaats van te proberen het op te lossen. Tussen 2013 en 2015 voerde hij weliswaar onderhandelingen met vertegenwoordigers van de Koerdische vrijheidsbeweging, maar alleen om kortetermijn, tactische redenen. De fundamentele problemen van het land kunnen alleen worden opgelost als er ruimte wordt gegeven aan het democratische proces. Na de verkiezingen van 7 juni 2015, waarbij de HDP voor het eerst 80 gekozen afgevaardigden leverde met 13,1 procent van de stemmen en daarmee een einde maakte aan Erdogan’s autocratie, heeft Erdogan de resultaten geannuleerd en de verkiezingen vijf maanden later herhaald. De onderhandelingen werden afgebroken en het hervatten van de oorlog werd aangekondigd. Erdogan veranderde de zwakke democratie die toen bestond in een autoritair regime. Sindsdien heerst er een regeringsvorm zoals de Iraakse Koerden onder Saddam Hussein hebben meegemaakt, waar discriminatie, uitsluiting en geweld aan de orde van de dag zijn. Erdogan controleert alle staatsinstellingen en gebruikt deze controle tegen zijn tegenstanders, met name tegen de Koerden en de HDP.

Waarom stemmen Turkse staatsburgers die in Europa wonen ook op Erdogan en zijn partij? Is dit niet tegenstrijdig als je bedenkt dat velen vanwege de economische crisis, sociale vervolging of autoritarisme uit Turkije zijn gevlucht?

Het is een vreemd fenomeen dat mensen die in een – vergeleken met Turkije – democratisch kader leven en werken, het autoritarisme in hun land van herkomst willen voortzetten. Het is een bitter en pijnlijk fenomeen. Zoals ik al eerder heb genoemd, zorgt de angst en het resulterende trauma dat voortkomt uit de gedachte dat de Turkse identiteit verzwakt kan worden ervoor dat een deel van de diaspora op Erdogan stemt. Politieke vluchtelingen in het buitenland stemmen echter nog steeds op partijen die anderen in het thuisland vervolgen. Anderen steunen het voortzetten van het miserabele beleid van onderdrukking, uitsluiting, discriminatie en patriarchaat dat kenmerkend is voor Erdogans heerschappij. Om deze tegenstrijdige houding goed te begrijpen, kan de sociale wetenschap een grondig onderzoek uitvoeren, maar de vraag heeft veel te maken met historische en culturele angsten en fobieën – namelijk de angst voor de democratie, dat anderen hun rechten kunnen uitoefenen. We hebben dus Turken die in Europese landen democratische rechten uitoefenen, maar niet willen dat anderen, met name Koerden, Alevieten en andere minderheden, hun rechten in Turkije uitoefenen. Als bijvoorbeeld de Koerden in hun thuisland dezelfde rechten zouden hebben als Turken hier in Europa als migranten kunnen uitoefenen, zouden veel problemen al zijn opgelost. Maar integendeel, om te voorkomen dat Koerden en anderen die geen Turken zijn hun fundamentele rechten uitoefenen, wordt het democratische proces geblokkeerd.

Welke invloed heeft de islamitisch-religieuze retoriek met haar sociale regels op het huidige beleid in Turkije?

Historisch gezien was het beleid van Turkije verdeeld in een kemalistische (seculiere) nationalistische stroming en een islamitisch-nationalistische (religieuze) stroming. De islamitische en conservatieve stroming werd grotendeels aan de rand gedrukt en veroordeeld, totdat Erdogan in 2002 aan de macht kwam. Sindsdien heeft deze religieuze stroming de overhand gekregen. De vele militaire staatsgrepen in Turkije hebben dus veel te maken met het conflict tussen de twee stromingen. Een derde stroming, de democratische stroming die het land nodig heeft, werd echter door beide kanten bestreden en uitgesloten. Erdogan kan met zijn islamitisch-conservatieve en nationalistische retoriek een bepaalde basis aanspreken en mobiliseren. Hij probeert bijvoorbeeld te zeggen: als de kemalistisch-nationalistische stroming en de democratische stroming – waarvan de voortrekkers de HDP en de Koerden zijn – de regering overnemen, zullen ze jullie eigen rechten beperken. Hij portretteert de Koerden en hun vraag naar fundamentele rechten en democratie als een vijand. Op deze manier kan hij een bepaald deel van de samenleving overtuigen om hem te steunen door anderen te bestrijden en angst te zaaien. Zijn islamitische propaganda en pragmatische politieke benadering hebben hem tot nu toe boven water gehouden.

Hoe zou Erdogan kunnen reageren als de oppositiekandidaat Kemal Kilicdaroglu de verkiezingen zou winnen? Zal hij wijzen op verkiezingsfraude, zoals in 2019 gebeurde met de burgemeester van Istanbul, Ekrem Imamoglu, toen hij eiste dat de verkiezingen opnieuw zouden worden gehouden?

Het belangrijkste aspect van verkiezingsfraude is al door Erdogan in gang gezet vóór de verkiezingen, toen hij ervoor zorgde dat de HDP niet aan de verkiezingen zou kunnen deelnemen door naar een politiek verbod te streven. Hierdoor werd de HDP gedwongen om haar kandidaten via een andere, kleinere partij, de Groen Linkse Partij, naar voren te schuiven. Onder deze omstandigheden zal het idee van de HDP nog steeds een rol spelen. Als Erdogan verliest, is het gedaan met zijn mythe en zal dit een keerpunt voor Turkije betekenen. Dit keerpunt kan worden gebruikt door de belangrijkste oppositiekandidaat, Kemal Kilicdaroglu, om Turkije naar democratie te leiden. Dat is ook de reden waarom de HDP en de democratische oppositie Kilicdaroglu steunen. We willen een democratisch Turkije niet alleen ten goede van de Turken – of een bepaald politiek electoraat onder de Turken – maar een democratisch thuisland voor iedereen. We streven vooral naar een toekomst waarin vrouwen op alle terreinen van het leven deelnemen en een leidende rol spelen. We willen een democratisch land voor Turken, Koerden, Assyriërs, Armeniërs, Arabieren, Tsjerkessen, Lasen, moslims, Alevieten, christenen en Yezidi’s, waarin deze minderheden ook officieel worden erkend. Dit vereist de politieke wil om problemen op te lossen, erkenning en dialoog met alle maatschappelijke groeperingen en uiteindelijk een nieuwe democratische grondwet die ook al deze groepen zou moeten omvatten. Er is dus nog een lange weg te gaan, maar het gaat om alles. Erdogan kan en zal alles doen om aan de macht te blijven. Hij beschikt over een schat aan staatsmiddelen en instituties.

Hoe zouden Erdogan’s buitenlandse partners, Rusland, Iran en anderen, kunnen reageren als hij de leiding van Turkije verliest?

Erdoğans autoritaire aanpak was een nuttig instrument voor zijn internationale partners. Als je kijkt naar Erdoğans vrienden, is het snel duidelijk dat ze geen democraten zijn. Andere internationale partners, zoals de EU met haar vluchtelingendeal of Zweden en Finland met het akkoord dat hen toetreding tot de NAVO mogelijk maakt, zien hem in sommige opzichten als een nuttige bondgenoot en besluiten daarom over zijn autoritarisme heen te kijken, terwijl ze profiteren van kwesties als de controle van vluchtelingenstromen naar Europa. Veel soortgelijke benaderingen van verschillende internationale machten hebben een mogelijke democratisering van het land in de kiem gesmoord. Als echter wordt aangenomen dat Erdogan wordt verslagen, kunnen de meestal gespannen internationale betrekkingen die hij tot dusver heeft afgedwongen door middel van chantage, na verloop van tijd genormaliseerd worden.

Als Erdogan daarentegen als president wordt bevestigd, hoe zal de toekomst van Turkije zich dan ontwikkelen?

Laten we hopen dat de kiezers ondanks de manipulatie door zijn sterke nationalistisch-islamitische retoriek verstandig handelen en hem niet herkiezen. Als hij als president wordt herkozen, zal het volk zich nog meer gestraft voelen en een nog antidemocratischere toekomst zekerstellen. Maar Turkije heeft in zijn honderdjarige geschiedenis alle soorten politiek meegemaakt: Kemalisme, islamisme, staatsgrepen, militaire dictatuur en uiteindelijk autoritarisme. Het enige wat nog niet is geprobeerd, is democratie. Of het nu nu is of in de komende jaren, Turkije moet zijn angsten overwinnen en de moed hebben om democratisch te zijn. In dit opzicht zijn de wereldbeschouwing van de HDP en daarmee de Groen Linkse Partij en de bredere politieke benadering van de Koerdische beweging de belangrijkste inspiratiebronnen. Ongeacht of de twee tegenover elkaar staande islamitisch-nationalistische en seculier-nationalistische stromingen de macht willen grijpen of niet, blijven wij de belangrijkste kracht die vecht voor democratie en een echte alternatief in Turkije.

Welke rol zullen vrouwen spelen in deze cruciale verkiezing?

Vrouwen hebben in de geschiedenis van Turkije altijd een beperkte ruimte gehad waarin religie, cultuur en traditie een zekere rol speelden. Sinds Erdogan aan de macht is, probeert zijn patriarchale en islamistische beleid ook te bepalen hoe vrouwen kunnen deelnemen aan de publieke ruimte. Maar vanuit de gelederen van de HDP en haar traditie, waarin de Koerdische vrouwenbevrijdingsstrijd een inspirerende rol speelt, zijn er grote inspanningen voor een gelijkwaardig leven. Om deze reden worden onze kameraden en daarmee onze pioniers in de parlementaire politiek, zoals voormalig mede-burgemeester van Diyarbakir Gültan Kisinak, voormalig mede-voorzitter van de HDP Figen Yüksedağ, voormalig mede-voorzitter van de HDP en de DBP – Partij voor Vrede en Democratie – Sebahat Tuncel, voormalig parlementslid Ayla Akat en duizenden andere politiek actieve vrouwen als politieke gevangenen vastgehouden. De rol van politiek actieve Koerdische vrouwen en de HDP heeft de politiek in Turkije in zekere mate veranderd. In en rond de HDP wordt de politiek sterk gevormd door vrouwen. Zo is er binnen de HDP en haar invloedssfeer een co-voorzitterschapssysteem – vrouw en man – in alle besluitvormende organen. En dat democratiseert de politiek en dus het openbare leven. Ook al zijn de eisen van vrouwen uit de meerderheidsgemeenschap bij deze verkiezingen ondanks inspanningen van de HDP en de Groen Linkse Partij niet voldoende meegenomen, politiek actieve vrouwen zullen de verkiezingen en daarmee de toekomst vormgeven. In dit verband is wat Koerdische vrouwen onder grote inspanningen hebben opgebouwd een grote prestatie en een les voor de maatschappij en de politiek in Turkije. Dat was zichtbaar tijdens de verkiezingscampagne en zal ook na de verkiezingen zichtbaar blijven.